Het Avondklok drama/Rutte en Viruswaarheid/Over Rutte, die de Wet verzet

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 23/02/2021 02:02:17

Ik ben toch al heel wat van dit kabinet gewend. Xenofobie, bezuinigingsobsessie, vluchtelingen
vreterij, inconsistent Coronabeleid, maar dit had zelfs ik niet verwacht. Rutte verzet de Wet in
het Avondklokdrama!/Lees verder.

HET AVONDKLOK DRAMA/RUTTE EN VIRUSWAARHEID/RUTTE ALS ''GEVAARLIJKE GEK''/DEEL TWEE/OVER RUTTE, DIE DE WET VERZET

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/het-avondklok-drama-rutte-en-viruswaarheid-ru...

In de hitte van de Coronacrisis, heb ik mij in october 2020 afgevraagd, of Neerlands
premier Rutte soms een ''Gevaarlijke Gek'' was. [1]
Dit naar aanleiding van zijn onacceptabele versoepeling van de Coronamaatregelen [2], iets wat hij later weer [het moet gezegd] glansrijk
heeft hersteld, wat mij de uitoep ''Allahu Akbar'' [3] heeft ontlokt.
Ik moet dus zeggen, dat ik sindsdien [december 2020] redelijk tevreden ben
over de Corona aanpak van het nu demissionaire kabinet, behalve dan op
twee cruciale punten, waarvan ik de eerste even kort aanstip, wat niets afdoet aan de belangrijkheid ervan.
Namelijk de rechten van gedetineerden, arbeidsmigranten en uit te zetten vluchtelingen, of liever gezegd, de veronachtzaming van die rechten:

Want in de gevangenissen is nog steeds het twee op een cel beleid [ook al zijn
er nu voorzorgen ingebouwd ivm Corona] [4], wat per definitie al een risico inhoudt. [5]
Ook krijgen gevangenen vaak geen mondkapjes, nodig voor de veiligheid. [6]
Arbeidsmigranten zitten nog steeds in overvolle behuizingen, waar de 1.5 meter
afstand niet te handhaven is [7]
En uit te zetten vluchtelingen in vreemdelingendetentiecentra krijgen niet alleen
geen mondkapjes [8], maar worden uitgezet naar risicolanden. [9]
Zo ga je niet met mensen om, regering!

AVONDKLOK/AVONDKLOK

Maar vandaag wil ik nader ingaan op het Avondklokdrama, het tweede
cruciale punt:
Eerst de invoering van die Avondklok:

Ik vond en vind dat veel te verregaand, een ernstige beperking van
de elementaire vrijheden en bovendien een maatregel, die doorgaans door
dictatoriale en autoritaire regimes wordt toegepast, zoals ik
ook schreef [10]
Dat mijn Avondklok standpunt gedeeld wordt door anti virusgekkies als Viruswaarheid [11],
die om hun eigen redenen bezwaar hebben [12] doet niets af aan het repressieve karakter van die avondklok.
Weg ermee!

AVONDKLOKDRAMA CONTINUED

Ik was bepaald niet de enige.
Tegen die Avondklok waren in het begin ernstige bezwaren.
Er is nog een motie Wilders [oude PVV vijand, verrassend tegen de avondklok]
geweest, gesteund door het merendeel van de Tweede Kamer, die de avondklok wegstemde. [13]
Maar dat was in november 2020 [14]

Toen de regering in januari 2021 opnieuw kwam aanzetten met die Avondklok,
stemde de Tweede Kamer WEL voor. [15]
Helaas.....
Grappig was wel, dat PVV en Denk, anders gezworen vijanden, beiden fel
tegen de Avondklok waren en zijn, [16]
Avondklokrellen braken uit, waaraan vogels van verschillende pluimage deelnamen [17]
Een rare combinatie van Qanon neo nazi's [18], Viruswaanzin gekkies van
cult voorman Willem Engel [die gek van de ''groepsknuffel'' op het Malieveld''
in Coronatijd, weet u nog?] [19] en ''balende'' jongeren. [20]
Op een gegeven ogenblik was dat wat geluwd, maar het verzet niet gebroken

RUTTE VERZET DE WET
PRELUDE
WAARHEIDSVIRUS SPANT RECHTSZAAK AAN OM AVONDKLOK

Laat er geen misverstand over bestaan
Ik vind viruswaanzin voorman Willem Engel gevaarlijk, misleidend en
bijna lachwekkend met zijn so-called ''proefschrift'' dat niet is gepubliceerd
[dus met andere woorden, niet bestaat, want proefschriften worden standaard gepubliceerd!] [21], maar natuurlijk wel is te bestellen [22]
Hij is de man van de Groepsknuffel op het Malieveld [23], ontkent corona, heeft
lak aan alle veiligheidsmaatregelen, die onze gezondheid moeten beschermen
EN zijn protesten worden bezocht en gedeeld door hele en halve neo nazi''s [24]
Een gevaarlijk stel dus, die coronavirusontkenners

Maar dat wil niet zeggen, dat hij en zijn cluppie. zoals iedereen in Nederland,
geen recht zou hebben op een eerlijke rechtsgang, of dat de uitspraak van
de rechter tav hun rechtszaken niet zou moeten worden gerespecteerd.

Willem Engel en zijn Viruswaarheid club spande dus een rechtszaak aan
tegen de Staat der Nederlanden en hij werd in het gelijk gesteld, want de rechter bepaalde, dat de avondklok ''per direct'' moest worden opgeheven. [25]
Dat het kabinet daartegen in beroep ging [26], was te voorzien, te verwachten
en verder rechtmatig.
Tot zover niets aan de hand.
Ook nog werd besloten, dat hangende het Beroep, de Avondklok in stand
zou blijven. [27]

RUTTE VERZET DE WET/SPOEDWET/SPOEDWET

Maar toen ging het kabinet raar doen.
Want om te voorkomen, dat Viruswaarheid in Hoger Beroep toch in
het gelijk gesteld zou worden-en dat dus de Avondklok zou worden opgeheven-
kwam het kabinet met de constructie van een ''spoedwet'', die de Avondklok dan
in ieder geval zou handhaven. [28]
En inmiddels hebben zowel Eerste als Tweede Kamer met die spoedwet ingestemd. [29]

RUTTE VERZET DE WET/DIKKE M VINGER NAAR DE RECHTSPRAAK

Zoals fijntjes door de media gemeld, komt het er dus op neer, dat door de
instemming met die spoedwet, de Avondklok van kracht blijft, ondanks de uitslag van het Hoger Beroep, waarvan uitspraak op vrijdag 26 februari anno
Domini 2021. [30]

Dit is wel heeel verregaand, want hiermee steken Rutte en co, maar ook
de Eerste en Tweede Kamer, een dikke M vinger uit naar de rechtspraak.
Met andere woorden:
Het oordeel van de rechter wordt opzijgeschoven, een ongekende politieke
move in een land, dat zich rechtsstaat noemt.
Onacceptabel en ondemocratisch.

Geen wonder, dat Denk voorman Kuzu Rutte ''de dictator van de Lage Landen'' noemde in verband met dat promoten van die spoedwet [die toen nog
niet was aangenomen] [31]
Hij werd hierover teruggefloten door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib [32],
waarbij het opvallend is, dat zij Wilders, leider van de fascistische PVV,
NIET terugfloot, toen hij premier Rutte ''de vleesgeworden oneerlijkheid
in Nederland'' noemde. [33]
Maar dat even terzijde.

Je kunt erover twisten, of Kuzu met die ''dictator'' opmerking te ver
ging-ik zou liever zeggen ''dictatoriale trekken'', maar voor mij is duidelijk,
dat met die spoedwet, die over het oordeel van de rechter heen stapt,
een gevaarlijk precedent is geschapen.
Wat bij mij de vraag rijst:
Waarom wil Rutte koste wat kost, doe Avondklok behouden?

DE WET VERZETTEN

Net als Prins Maurits [stadhouder, zoon van Willem van Oranje] in het begin van de 17 eeuw [al was context en situatie'
natuurlijk totaal anders], hebben Rutte en co ''de Wet verzet'' [34]
Ze hebben de uitspraak van de rechter platgewalst met een spoedwet,
die nota bene is aangenomen door Eerste en Tweede Kamer, die de pijlers'
horen te zijn in de verdediging van wat men rechtsstaat en democratische
beginselen noemt.
Dit is zeer ernstig.

En hiertegen past verzet.
Want als op zo'n manier een van de belangrijkste democratische grondbeginselen, respect voor de uitspraak van de rechter, overboord
kunnen worden gegooid, waar is dan het einde?
Waar is dit een Begin van?

ASTRID ESSED

NOTEN 1 t/m 15

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-15-bij-het-avondklok-drama-rutte-...

NOTEN 16 t/m 34

https://www.astridessed.nl/noten-16-t-m-34-bij-het-avondklok-drama-rutte...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech