#VeiligOnderwijs - Rechtszaak over onderwijs en het coronavirus tegen de Staat gestart

Nieuws, gepost door: Stichting ​Protect Every​body op 27/11/2020 11:03:53

Wanneer: 27/11/2020 - 14:46

Vandaag is de dagvaarding in de procedure van Stichting Protect Everybody tegen de Staat over het coronavirus en scholen aan de Staat gestuurd. De rechtbank heeft bepaald dat de zitting zal plaats vinden op 2 december om 12 uur.

In de dagvaarding wordt gevorderd dat het onderwijs veiliger wordt voor leerlingen, ouders en leerkrachten, dat er betere informatie wordt verstrekt over de besmettelijkheid van kinderen, en dat het ouders vrij staat om hun kinderen thuis te houden bij hoge viruscirculatie.Naar aanleiding van de sommatiebrief van Stichting Protect Everybody heeft de Rijksoverheid de mededeling dat “scholieren nauwelijks besmet raken” van haar website verwijderd. Dit is een belangrijke verbetering, maar helaas wil de Staat niet voldoen aan de andere vorderingen, dus moet de stap naar de rechter daadwerkelijk worden gezet.
-

Achtergrond

We zitten middenin de tweede golf maar de scholen zijn open en vrijwel onbeschermd tegen virustransmissie. Met de vele infecties ontstaat gevaar voor de gezondheid, uitval van klassen en tijdelijke sluitingen van scholen. Wie dan zijn kind thuis houdt wordt gedreigd met boetes en soms zelfs met handhaving door de kinderbescherming. Ook wij willen dat de scholen openblijven, maar wel op een veilige manier; veilig voor onze kinderen en voor de samenleving.

Deze situatie moet met spoed verbeterd worden door het onderwijs veiliger te maken en door eerlijke overheidscommunicatie over de risico’s van coronabesmetting op scholen. Omdat overleg met de Staat vruchteloos bleek, hebben wij na breed overleg met vele belanghebbenden en organisaties besloten de overheid voor de rechter te dagen.
-

De eisen

Wij willen dat de overheid eerlijk en volledig communiceert over kinderen en Covid-19, dat kinderen veilig naar school kunnen en dat ouders niet vervolgd worden voor thuisonderwijs in deze moeilijke situatie. In meer detail eisen we via de rechter dat:

1. Op de sites van de overheid de informatie dat kinderen minder snel besmet raken wordt aangepast.

2. In de standaardbrief naar ouders bij infectie niet meer wordt gesproken over “geen sprake van nauw contact” waar dat slechts in de zin van contactonderzoek zo bedoeld is.

3. Kinderen onder de 13 met klachten weer getest worden.

4. De Staat de WHO-richtlijnen toepast: minstens een meter afstand in de klas, en anders mondneusmaskers.

5. De Staat leerplichtambtenaren oproept om de schoolplicht niet te handhaven bij hoge viruscirculatie (“community transmission”).
-

De eisers

De stichting ​Protect Every​body ​is opgericht met als doel het bevorderen van een veilige samenleving tijdens de SARS-CoV-2 pandemie, en het bevorderen van een maximale indamming van het coronavirus. Bij de Stichting zijn de volgende platforms en organisaties aangesloten: Containment Nu, EndCoronavirus en het wetenschappelijke instituut New England Complex Systems Institute​, Scholen Veilig, Scholenmeldpunt en de Zero Covid Alliance.

De overige eisers in de zaak zijn ouders die zich ernstige zorgen maken over de situatie op scholen, en/of ouders die hun kind thuishouden uit angst voor besmetting en geconfronteerd worden met handhaving door de leerplichtambtenaar en soms zelfs met Veilig Thuis.

De zaak wordt voor eisers gevoerd door Höcker Advocaten.

Website: https://VeiligOnderwijs.org

Hashtag: #VeiligOnderwijs

Tags: Coronavirus onderwijs scholen

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech