Protesteer tijdens wereldvluchtelingendag 20 juni

Nieuws, gepost door: Stop the war on migrants op 28/05/2020 05:01:21

Wanneer: 20/06/2020 - 12:48

OPROEP VOOR PROTEST TIJDENS WERELDVLUCHTELINGENDAG
Op Wereldvluchtelingendag (20 juni), om 14 uur, roepen wij op tot protesten in zoveel mogelijk locaties. Voeg je info over je locatie toe in de aanvullingen.

CALL OUT FOR PROTEST AT WORLD REFUGEE DAY
On World Refugee Day (June 20th), at 14 hrs, we call for protests in as many cities as possible. Add info about your location in the additions.

English below

Onder het mom van de verspreiding van het virus vookomen, creëert Europa in feite de onveilige omstandigheden waarin het virus gedijt. We roepen daarom op om een einde te maken aan het geweld tegen migranten, en om dit geweld te vervangen met de solidariteit die nodig is om deze wereldwijde crisis aan te pakken. We eisen een hervatting van redding op zee, toereikende gezondheidsvoorzieningen bij aankomst, huisvesting in plaats van detentie, en steun voor alle gezonheidsprogramma’s die het moelijk zullen hebben in de economische depressie.

Op Wereldvluchtelingendag (20 juni), om 14 uur, roepen wij op tot protesten in zoveel mogelijk locaties. Breng gezichtsmaskers, megafoons, borden met leuzen, en roze kleding om onze gedeelde solidariteit te tonen. Vergeet niet dat veiligheid ook een kwestie is van solidariteit, dus hou veilig afstand tot elkaar. Maak een foto of video en deel deze met ons, zodat we ons kunnen verenigen in een virtuele langeafstandsdemonstratie. Laat ons weten als je iets organiseert, dan zetten wij het hier op de lijst. In deze steden zijn er al protesten aangekondigd:
- ROTTERDAM: ...
- AMSTERDAM: ...
- TILBURG: 14 uur, De Heuvel

MIGRANTEN ZIJN BIJZONDER KWETSBAAR GEMAAKT

Door de pandemie is het duidelijk geworden dat gezondheid een collectieve verantwoordelijkheid is. Maar de toestanden in Europas overvolle vluchtelingendetentiecentra tonen dat Europa deze verantwoordelijkheid niet op zich neemt. In Rotterdam worden migranten in cellen geperst, en in nauw contact met geinfecteerde bewakers gebracht. In Leiden wordt de noodopvang voor migranten gesloten. En in Griekenland teistert de ziekte vluchtelingenkampen.

Migranten zijn bijzonder kwetsbaar gemaakt voor de gezondheidscrisis. In plaats van voldoende gezonheidszorg en huisvesting te bieden, hebben Europese autoriteiten de noodsituatie gebruikt om hun aanvallen om migranten te escaleren en xenofobie op te voeren. Hierbij overtreden ze vaak de internationale wetten die ze zogenaamd zouden handhaven. Veel EU landen hebben asielprocedures stopgezet; in Hongarije zijn ze zelfs totaal afgeschaft. In Bosnië en Herzegovina werden honderden migranten die in geïmproviseerde accommodaties leven met geweld gearresteerd en overgebracht naar het nieuwe door de EU gefinancierde Lipa Camp.

Voor Italiaanse, Maltese, Griekse, en EU-kustwachten is het de norm geworden om reddingsacties op zee te weigeren. Op 10 april negeerden ze bijvoorbeeld de noodoproepen van een boot die langzaam vol liep met water, met de dood van dertien mensen als gevolg. Zij waren op de vlucht voor marteling en slavernij in Libische vluchtelingenkampen. Kustwachten zijn nu eerder geneigd om migranten boten direct terug te sturen naar onveilige situaties: de Maltese regering duwt migrantenboten terug naar Libie; de Griekse regering ontvoert vluchtelingen uit kampen en stuurt ze met geweld naar Turkije; Libische milities deporteren migranten naar Niger, of laten ze achter in de woestijn, met steun van de EU.

English:

CALL OUT FOR PROTEST AT WORLD REFUGEE DAY

In the name of stopping the spread of the virus, Europe has in fact created the unsanitary and unsafe conditions in which the virus thrives. We call an end to the violence against migrants, to be replaced by the solidarity necessary to deal with this global crisis. We demand a resumption of rescue at sea, adequate health provisions upon arrival, housing instead of detention, and support for struggling health programs across the world.

On World Refugee Day (June 20th), at 14 hrs, we call for protests in as many cities as possible. Bring face masks, megaphones, placards with slogans, and pink clothing [?] to show our shared solidarity. Remember that staying safe is also an act of solidarity, so keep your safe distance to eachother. Take a picture or make a video and share it with us, so we can link up into a virtual long-distance demonstration. Let us know if you plan to organize something, and we will add it to our list here. In the following cities protests have already been announced:
- ROTTERDAM
- AMSTERDAM
- TILBURG: 14 uur, De Heuvel

MIGRANTS HAVE BEEN MADE ESPECIALLY VULNERABLE

The pandemic has made it clear that our health is a collective responsibility. But the conditions in Europe’s overcrowded refugee detention centers show that Europe has abandoned this responsibility. In Rotterdam, migrants have been squeezed into cells, brought into close contact with infected guards, while in Leiden, the emergency shelter for migrants is being closed. In Greece, the pandemic is ravaging through refugee camps.

Migrants have been made especially vulnerable to the health crisis. Instead of providing adequate healthcare and housing for all, authorities across Europe have used the emergency as an opportunity to increase xenophobia and escalate their attacks on migrants, often violating the international laws they supposedly uphold. Many EU countries have suspended asylum procedures; Hungary has abolished procedures outright. In Bosnia and Herzegovina hundreds of migrants living in improvised accommodations were violently arrested and transported to the new EU-funded Lipa Camp.
It has become the norm for Italian, Maltese, Greek, and EU coast guards to refuse to carry out sea rescues. On April 10th, they ignored the distress calls of a boat slowly filling up with water, left adrift on the sea for five days, leading to the deaths of thirteen people fleeing torture and slavery in Libyan camps. Coast guards have taken to directly pushing migrant boats back into unsafe conditions. The Maltese government has pushed migrant boats to Libya; the Greek government has kidnapped refugees from camps and forcibly sent them to Turkey; Libyan militias supported by EU governments have deported migrants to Niger or abandoned them in the desert.Wie: 
nn

Ook in Amersfoort organiseren wij op wereld vluchtelingen dag een piketline.
We staan op de Varkensmarkt vanaf 14.00 uur met spandoeken en flyers.Wie: 
nn

Op 20 juni om 14.00 uur is er ook een piketline in Amersfoort en wel op de Varkensmarkt


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech