Politie Berlijn schiet 33-jarige vrouw dood in haar woongroepkamer

Nieuws, gepost door: Perspektive /globalinfo op 27/01/2020 01:12:33

Wanneer: 27/01/2020 - 12:33

Verschillende bronnen melden dat er vrijdagochtend bij een inval in een woning in Friedrichhain, Berlijn, een 33-jarige vrouw door de politie is doodgeschoten. Er wordt nu officieel onderzocht of de politie dat moedwillig gedaan heeft. De vrouw zou actief zijn in antifascistische kringen, en in haar kamer hingen antifa-vlaggen. (Deutsche Version unten)


Vrijdagmorgen vroeg belde een huisgenoot van de jonge vrouw de politie omdat ze hem zou hebben bedreigd. In de woning drongen de agenten binnen in haar kamer. De 33-jarige sterft vervolgens door een schot in het bovenlichaam. Nu is er een onderzoek naar moord met voorbedachte rade.

Het geval van de 33-jarige Maria heeft velen geschokt sinds de politie in een persbericht aankondigde dat de jonge vrouw tijdens een operatie door een dienstwapen werd gedood. Ze had zichzelf top dat moment opgesloten in haar kamer.

Op IndyMedia werd een verklaring gepubliceerd: "De pers beweert dat ze een bedreiging vormde. Ze was alleen opgesloten in haar kamer en de vier politieagenten hadden de deur opengebroken. Kort daarna werd ze dodelijk getroffen door een kogel. Maria had multiple sclerose en woog ongeveer 45 kilo."

Maria was bekend in haar buurt, ook haar mentale crisis. "Niemand gelooft dat ze nu uit zelfverdediging moest worden neergeschoten door een vierkoppig arrestatieteam, omdat een duwtje haar al om had kunnen laten vallen." De auteurs van de verklaring gaan ervan uit dat Maria antifascistisch was. In haar woning hingen anti-fascistische vlaggen aan de muur.

Nu onderzoeken het Openbaar Ministerie en een moordcommissie van de LKA (recherche van de deelstaat, vert.) een moord met voorbedachte rade. De politiebond wenste de politieagent die het schot had afgevuurd "volhouden en kracht" toe via twitter.

(Naschrift globalinfo: op dit moment is de website de.indymedia moeilijk bereikbaar. Dat heeft waarschijnlijk te maken met veel bezoek vanwege de gebeurtenissen in Leipzig in het weekend, waarover later meer op globalinfo)

Zaterdag was er een kleine, niet aangemelde demonstratie in de buurt, met zo’n 50 mensen. Naar verluidt werden drie mensen gearresteerd.

Bronnen: Dagblad Neues Deutschland

Perspektive

Indymedia.de

----------------
Deutsch

Am frühen Freitagmorgen rief der Mitbewohner der jungen Frau die Polizei, weil sie ihn bedroht habe. In der Wohnung verschaffen die Beamten sich Zutritt zu ihrem Zimmer. Die 33-Jährige verstirbt durch einen Schuss in den Oberkörper. Nun gibt es Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung.

Der Fall der 33-jährigen Maria entsetzt Viele, seit die Polizei in einer Pressemeldung bekannt gab, dass die junge Frau bei einem Einsatz durch eine Dienstwaffe getötet wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte sie sich in ihrem Zimmer eingeschlossen.

Auf indymedia lautet dazu eine Stellungnahme: „In der Presse wird behauptet, sie wäre eine Bedrohung gewesen. Dabei war sie alleine in ihrem Zimmer eingeschlossen und die vier Polizisten hatten die Tür aufgebrochen. Kurz darauf traf sie eine Kugel tödlich. Maria hatte Multiple Sklerose und wog ca. 45 Kilogramm.“

In ihrem Stadtteil war Maria bekannt, auch ihre psychische Krise. „Dass sie jetzt durch ein vierköpfiges Sturmkommando in Notwehr erschossen werden musste, glaubt niemand, denn ein Anstupsen hätte sie zu Fall bringen können.“ Die AutorInnen des Berichts gehen davon aus, dass Maria antifaschistisch engagiert war. In ihrer Wohnung hingen Antifa-Flaggen.

Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission des LKA wegen vorsätzlicher Tötung. Die Polizeigewerkschaft wünschte dem Polizisten, der geschossen hatte, über twitter „Halt und Stärke“.

Quellen: Neues Deutschland

Perspektive

Indymedia.deWie: 
nn

F-hain: Fotos aus der WG von Maria geben Hinweise zum tödlichen Polizeieinsatz
https://de.indymedia.org/node/62149
https://web.archive.org/web/20200129162049/https://de.indymedia.org/node...

English translation

F-hain: Photos from Maria's communal apartment give clues to the deadly police operation

Details of the execution of Maria come to light. When entering through the apartment door, the officers noticed two black and red flags in the hallway; they therefore had to assume that they were here with someone at least close to the anti-authoritarian spectrum. A photo of this corridor is attached.

It is conceivable that the death shooter was controlled by the anger cultivated on his section, the infamous Wedekindwache, against the left-wing or left-wing radical or autonomous/anti-fascist scene. Residents in the northern neighbourhood are used to corresponding threats of violence, including the use of weapons, when checks are carried out; the southern neighbourhood is also a danger zone in some cases, and the officers deployed are the same.

Further disturbing are the traces of Maria's blood on the door handle of her room, but on the side facing the corridor. So far the police claim to have found her in her room.

Photos also show that the spatial conditions in the entrance area of the apartment would have made it easy for the officers to retreat if they had actually been threatened.

Surprisingly, the fact that on the seal with which Mary's door is sealed, as the investigating department, Section 51 is also mentioned. Usually, in such cases, the section that investigates is not the section that investigates the shooter.

It also became known that a plain-clothes policeman was caught by local residents defiling the memorial site in front of Maria's home. When he was destroying memorial plaques that had just been put down, he was asked to stop, whereupon he angrily expressed his solidarity with his colleague. He would have acted exactly like the marksman whose name he mentioned.

Nederlandse vertaling

F-hain: Foto's van Maria's woongroep geven aanwijzingen voor de dodelijke politieoperatie

De details van de executie van Maria komen aan het licht. Bij het binnenkomen door de appartementsdeur merkten de agenten twee zwarte en rode vlaggen op in de gang; ze moesten er dus van uitgaan dat ze hier bij iemand waren die in ieder geval dicht bij het anti-autoritaire spectrum stond. Een foto van deze gang is bijgevoegd.

Het is denkbaar dat de dodelijke schutter werd beheerst door de woede die op zijn afdeling, de beruchte Wedekindwache, werd gekweekt tegen de linkse of linkse radicale of autonome/antifascistische scène. Bewoners van de noordelijke wijk zijn gewend aan overeenkomstige dreigingen met geweld, inclusief het gebruik van wapens, wanneer er controles worden uitgevoerd; de zuidelijke wijk is in sommige gevallen ook een gevarenzone en de ingezette officieren zijn dezelfde.

Verder verontrustend zijn de sporen van Maria's bloed op de deurkruk van haar kamer, maar dan aan de kant van de gang. Tot nu toe beweert de politie haar in haar kamer te hebben gevonden.

Foto's laten ook zien dat de ruimtelijke omstandigheden in het entreegebied van het appartement het voor de officieren gemakkelijk zou hebben gemaakt om zich terug te trekken als ze daadwerkelijk bedreigd zouden zijn.

Verrassend genoeg wordt op de zegel waarmee de deur van Maria is verzegeld, als onderzoeksafdeling, ook sectie 51 genoemd. Gewoonlijk is in dergelijke gevallen de sectie die de schutter onderzoekt niet de sectie die de schutter onderzoekt.

Ook werd bekend dat een politieagent in burger werd gepakt door de plaatselijke bewoners die de gedenkplaats voor het huis van Maria aan het bevuilen waren. Toen hij net neergezette gedenkplaten aan het slopen was, werd hem gevraagd te stoppen, waarna hij boos zijn solidariteit met zijn collega betuigde. Hij zou precies hebben gehandeld zoals de scherpschutter wiens naam hij noemde.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech