17.641 vluchtelingendoden: de prijs van Dijkhoff

Nieuws, gepost door: initiatiefnemer*s Booming Borders Award op 07/11/2019 11:12:36

Wanneer: 07/11/2019 - 12:08

Op 3 november bood een daartoe feestelijk uitgedoste commissie de Booming Borders Award aan VVD-aanvoerder Klaas Dijkhoff aan.

Een verslag. Met juryrapport en liedtekst onderaan.

Booming Borders Award voor Klaas Dijkhoff
Het zingen van Hollands Glorie

Foto's van deeez! - Boven: de onthulling van de prijs / Onder: het zingen van het lied

Op 3 november bood een daartoe feestelijk uitgedoste commissie de Booming Borders Award aan VVD-aanvoerder Klaas Dijkhoff aan. De Booming Borders Award werd gepresenteerd als een prijs verleend wegens het ‘van vreemde smetten vrij’ helpen houden van Nederland, iets waarbij bedrijven orders in de wacht slepen en winsten binnen harken, terwijl vluchtelingen door datzelfde beleid de dood in worden gejaagd. De commissie was fictief, de prijs was fictief, de bewering dat Airbus en Thales initiatiefnemer ervan waren was dat ook. De prijsuitreiking was een idee van activisten om via een satirische act het schandelijke en moorddadige (anti-)migratiebeleid aan de kaak te stellen. Een beleid waar ook Dijkhoff verantwoordelijk voor is.

Dijkhoff deed niet open. De prijs werd niettemin gepresenteerd in de aanwezigheid van eigen media. Daarvan bij deze enige foto’s, alsmede het juryrapport en de tekst van het lied waarmee de presentatie van de Booming Borders Award werd afgesloten. Uit dat juryrapport, uit het lied en uit het onder embargo verstuurde persbericht hadden oplettende journalisten kunnen concluderen: dit is geen echte prijs, dit zijn actievoerders in beweging.

Media ontvingen het onder embargo verstuurde persbericht, maar kwamen niet opdagen bij de uitreiking en schreven er ook niet over. Op BN De Stem – het AD-filiaal in Breda – en Breda Vandaag na. Die meldden in alle ernst de prijsuitreiking en noemden zonder enige kritische distantie de ‘verdiensten’ waarvoor Dijkhoff die prijs zou hebben gekregen. Pas nadat de initiatiefnemers een persbericht achter de actie aan stuurden met een foto van de cheque met het dodental (17.641 gedocumenteerde omgekomen vluchtelingen in de Middellandse Zee van 2014 t/m 2018) erop, drong het ook bij Breda Vandaag en BN De Stem door: hun verhaal klopte niet. De racistische zinsnede in het fictieve juryrapport over een ‘massale ongecontroleerde toestroom van migranten’ deed ook al geen alarmbellen rinkelen. De met instemming gedane bewering dat Dijkhoff staat voor “een koers waarin nationale veiligheid en dus veilige grenzen centraal staan” deed dat evenmin. Het faciliteren van bedrijfswinsten door vluchtelingen te helpen weren wordt kennelijk als volstrekt legitiem en letterlijk prijzenswaardig gezien. De satire ontging de paar journalisten die er over schreven. Uit gêne verdwenen de stukken geruisloos offline, in plaats van het ware verhaal te vertellen.

Wat daardoor niet aan de orde heeft kunnen komen: De winsten die bedrijven als Airbus en Thales enerzijds kunnen maken door wapenhandel en anderzijds door de toelevering van techniek en materiaal voor de grensbeveiliging. Gevolg: dode vluchtelingen, in de Middellandse Zee, in vrachtwagens en veel meer, dankzij xenofoob en fascistoïde moordbeleid dat de grenzen van Fort Europa versterkt zodat vluchtelingen voor oorlogsgeweld en klimaatrampen er niet in komen.

De actie beoogde te waarschuwen en te ageren tegen misdadig anti-migranten-beleid, de verantwoordelijken aan de schandpaal nagelen. Deze ronduit misdadige politiek heeft echter inmiddels blijkbaar zoveel legitimiteit in de ogen van zoveel mensen dat het satirische karakter ervan niet werd doorzien. Zo ‘normaal’ is het weren en laten verrekken van mensen in nood al geworden. Wat bedoeld was als een absurde uitvergroting van schandalige politiek, werd gezien als legitieme beschrijving van legitiem beleid.  
Dat levert vragen op. Kunnen dit soort acties in de huidige tijd - waarin vluchtelingenlevens de aandacht niet waard zijn, en hun dood nog minder - hun doel nog wel bereiken? Of is daar een andere aanpak voor nodig?

De initiatiefnemer*s van de Booming Borders Award

Ps. Natuurlijk is Klaas Dijkhoff niet in zijn eentje verantwoordelijk. Op de facebookpage en de twitteraccount van de De Booming Borders Award kun je nog andere ‘genomineerden’ terugvinden:
https://www.facebook.com/Booming-Border-Awards-111816100228511
https://twitter.com/AwardBooming

TEKST JURYRAPPORT *

Juryrapport toekenning Booming Borders Award aan de heer K.H.D.M. Dijkhoff

Het is een eer de eerste Booming Borders Award toe te kennen aan iemand waarvan de jury kan zeggen dat er geen spoor van twijfel hoeft te bestaan dat hij deze verdient. Als fractievoorzitter van de VVD zet de heer Dijkhoff zich dagelijks in voor onze veiligheid en voor het waarborgen van de belangen van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie. Daarbij bouwt hij voort op zijn ervaring als staatssecretaris, die in een periode waarin ons land werd overspoeld door migranten met nuchter hoofd op koers bleef. Een koers waarin nationale veiligheid en dus veilige grenzen centraal staan.

Uiteraard, de VVD en onze industrie zijn welhaast natuurlijke bondgenoten in het streven naar veiligheid en economische voorspoed. Toch heeft de jury gemeend enkele bijzondere wapenfeiten van de heer Dijkhoff en zijn partij op een rij te moeten zetten:

- Als staatssecretaris hield hij elke verruiming van het Kinderpardon tegen en voegde een land als Algerije toe aan de lijst veilige landen van herkomst. Dit toont een standvastig karakter waarin realiteitszin valse sentimenten overwint. De jury veroorlooft zich hierbij één kleine kritische kanttekening: nog altijd worden voor uitzettingen geen private partijen in de arm genomen, het is hoog tijd dat dit verandert.
- We hoeven er geen doekjes om te winden dat de paragrafen over migratie in het vigerende regeerakkoord en het aandringen op de uitvoering ervan met name uit de hoek van de VVD komen. Wij noemen in steekwoorden: tegengaan van irreguliere migratie, opvang in de regio, overeenkomsten met derde landen, afnemen van rechtsbijstand, meer gedwongen vertrek en betere grensbewaking. Allemaal zaken die de industrie als muziek in de oren klinken, omdat zij op de een of andere wijze onze markt uitbreiden of intensiveren.
- De heer Dijkhoff spreekt klare taal. Wij citeren met instemming: “Ongecontroleerde immigratie, zoals we in de afgelopen jaren hebben gezien, dat kunnen we er in Nederland niet bij hebben. We moeten zorgen dat ons land ons land blijft.” Ja, ons land is ons land – 'van vreemde smetten vrij' duikt zomaar op in onze gedachten. De heer Dijkhoff ziet als geen ander de rol die de industrie hierbij kan spelen. Dat levert wat op en dat mag wat kosten, zoals u weldra zult zien.

'Ja, dus?', denkt u nu misschien. Dus kan de jury met groot genoegen zeggen dat de allereerste Booming Borders Award niemand anders toekomt dan de heer Dijkhoff.

De Booming Borders Award is een initiatief van Airbus en Thales.

TEKST LIED *

Hollands Glorie

Voor ons staat een ware held
die onze winsten veilig stelt
Een echte Nederlandse leeuw
voor onze nieuwe Gouden Eeuw

U houdt – dat maakt ons o zo blij –
ons land van vreemde smetten vrij
En wat ons extra vreugde schenkt,
dat zijn de orders die het brengt

refr:
Dit is de lust van Hollands Glorie
Zo kraait de VOC victorie

Voor klootjesvolk en vaderland
Gulden, Euro en Krugerrand
een lukratief bewaakte grens
‘t Is uw en onze grote wens

Waarin een klein land groot kan zijn
Wapens en grenzen zijn ons terrein
We jagen mensen op de vlucht
en plukken daardoor dubbel vrucht

refr:
Dit is de lust van Hollands Glorie
Zo kraait de VOC victorie

Voor elke Frontex operatie
valt u bij ons in de gratie
Op ‘t strand, daar spoelen de doden aan
Zo krijgt ons rendement ruim baan

tekst en muziek Your Local Pirates, oktober 2019

*satireWie: 
foute media

Snel verwijderd. Screenshot met smartphone:

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech