3x bannerdrop KRAKEN Utrecht

Nieuws, gepost door: nn op 30/08/2019 08:09:50

Wanneer: 30/08/2019 - 20:08

A bit late post, but still good to know; In Utrecht 3 banners were dropped that talked about the change of squat/empyness law, and against the destruction of housing rights. Check out the picktures and press release!

1 banner was dropped off a very high crane thats building an ugly flat on the spot of an old squat. Also one was hanging over the amsterdamrijnkanaal and the 3rd was hanging over the A27!
Enigsinds late post, maar toch heel leuk om te weten; in Utrecht zijn afgelopen maandag ochtend 3 banners verschenen met leuzen tegen de aanpassing van de kraak en leestandswet, en de afbraak van het woonrecht. Zie foto's en persbericht!

1 banner werd van een hele hoge kraan gedropt die een super lelijke flat aan het bouwen is op een oud kraakpandje! (Sijpestijn) Verder hing er 1 over het amsterdamrijnkanaal, en de laatste boven de A27!

Persbericht 25 augustus 2019, Utrecht

Vandaag zijn er op verschillende plekken in Utrecht banners
opgehangen als protest tegen het plan van de CDA en VVD om de
wet Kraken en Leegstand uit 2010 aan te scherpen.

Het nieuwe wetsvoorstel houdt in dat een rechter-commissaris voortaan
binnen drie dagen toetst of een gekraakt pand ontruimd mag worden.
Voortaan zal er dus ontruimd worden voordat de nieuwe bewoners de kans
krijgen zich op hun huisrecht, zoals beschreven in artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, te beroepen.

Het huisrecht kan zwaarder wegen dan het belang van de eigenaar om zijn
pand ongestoord leeg te laten staan, maar dat zal niet meer door een
rechter getoetst worden. Vervelend voor mensen die op een alternatieve
manier aan onderdak proberen te komen, maar ook voor mensen die om wat
voor reden dan ook hun huur niet meer kunnen betalen.

De nieuwe wet is een uitbreiding van de wet Kraken en Leegstand. Een wet
die in 2010 is ingevoerd om zowel kraken als leegstand strafbaar te
maken. Het kraken zou overbodig zijn geworden. Er zijn echter in de
afgelopen jaren voornamelijk krakers vervolgd, terwijl een
leegstandsverordening slechts in een aantal gemeenten van kracht is.
Tijdelijke leegstand wordt sindsdien in toenemende mate opgelost met
antikraak.

Bij anti-kraak zitten er een paar bewoners in grote panden zodat ze
formeel gezien niet meer leegstaan. Zij tekenen een contract waarin hun
woon- en huurrechten worden afgenomen. Ook hebben controleurs ten alle
tijde toegang tot hun woning. Iets dat in strijd is met het recht op
huisvrede, zoals beschreven in artikel 12 van de grondwet. Zij kunnen op
zeer korte termijn op straat gezet worden, zonder dat ze een alternatief
aangeboden krijgen. Anti kraak is verworden tot middel om leegstand te
camoufleren en huurbescherming te omzeilen. Een interessante optie voor
vastgoedeigenaren, maar rampzalig voor woningzoekenden. Nadat een
gekraakt pand wordt ontruimd komt er vaak anti-kraak in.

Het nieuwe wetsvoorstel past in een tijd die wordt gekenmerkt door de
afbraak van sociale woningbouw en vernieuwing van buurten in het centrum
van steden als Utrecht. Dit zorgt voor een verandering in de woningmarkt
die zich meer en meer richt op de rijke middenklasse met een vast
inkomen. De wachtlijsten voor sociale woningbouw groeien en huurprijzen
stijgen. Grotere woningen en koopwoningen worden gebouwd en sociale
huurwoningen verkocht of gesloopt. Dit is bijvoorbeeld te zien in
Kanaleneiland, waar minder bedeelden worden gedwongen hun buurt te
verlaten vanwege een miljoenendeal.

In plaats van dat mensen in een zwakkere positie geholpen worden, wordt
het ze steeds moeilijker gemaakt om aan onderdak te komen. Het wordt
hoog tijd hiertegen in actie te komen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech