" Je bent toch niet verplicht een uitkering te nemen ? "

Opinie, gepost door: nn op 04/02/2019 02:06:52

Kan het begrip " weiger ambtenaar " een nieuwe inhoud krijgen . Mijn persoonlijke overwegingen bij dat onderwerp.

Mijn ervaring is dat als ik klachten had met betrekking tot mijn Bijstand uitkering ambtenaren tegen me zeiden dat ik die uitkering vrijwillig had of woorden van gelijke strekking. Ambtenaren ja meervoud want het is me vaker gezegd dan een keer. Moet ik nog uitleggen dat er alleen Bijstand word verstrekt als er geen middelen van bestaan zijn bij de aanvrager en geen betaald werk. Wat is het alternatief ? Onder een brug slapen. Ambtenaren kappen iedere opmerking of vraag die als politiek kan worden uitgelegd door Bijstand ontvanger af met " dat is de politiek daar kan ik niks aan doen " of " ik ga niet in discussie ". Mijn idee is dat ze de poep die de Participatie wet is uitvoeren en daar mee een politieke keuze hebben gemaakt. Die ambtenaren kunnen immers ontslag nemen ? Hoe veel ambtenaren zijn er principieel geweest en hebben ontslag genomen omdat ze niet langer de besluiten ten nadele van Bijstanders kunnen uitvoeren op basis hun geweten bijv. ? De nieuwe weiger ambtenaar ? Een die niet ontslag op basis geweten en principes neemt maar besluiten in kader dwangarbeid niet uitvoert ? Recent zijn chroom6 slachtoffers in Tilburg die waren blootgesteld aan vergif in kader dwangarbeid vanwege Bijstand door onderzoekscommissie in het gelijk gesteld.
Zie o.a. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2928177/Harde-kritiek-op-Tilburg-en-...
Hoe veel ambtenaren van de sociale dienst Tilburg hebben nu ontslag genomen op eigen initiatief omdat ze medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen Bijstanders en niet langer medeplichtig willen zijn aan dwangarbeid ?
Ik weet het niet maar durf te stellen nul geen een. O.k. ik weet dat als die enkele gewetensvolle ambtenaar die er misschien heel misschien nog ergens werkt bij een sociale dienst als die ook nog weg gaat het allemaal mogelijk nog erger word voor Bijstanders. Maar daar bij kan worden gesteld dat " om erger te voorkomen " blijven werken toch wel erg bekend klinkt namelijk verwijs ik nu naar de Joodse Raad in WO 2. Dat erger voorkomen gaat niet lukken. Ik roep daarom op NEEM ONTSLAG sociale dienst ambtenaar. Je hoeft dat salaris niet te accepteren . De enige principiele ambtenaar die ik ken is de beruchte christelijke " weiger ambtenaar " je weet wel die weigert een same sex marriage te voltrekken.
Het blijft oorverdovend stil op de bekende websites als doorbraak.eu mbt.
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2928177/Harde-kritiek-op-Tilburg-en-...
Waarom ? Helaas moet ik vaststellen dat op die sites als doorbraak.eu men elkaar toch vooral probeert te overtreffen in politieke correctheid dat daar doel op zich is en het lijkt er op nog het enige doel.
Ik stel DIE STRAF MOET ER AF. Dus niet langer dwangarbeid in kader Bijstand want die dwangarbeid is niks anders dan straf en uitbuiting. Ook al vaker opgemerkt. Kan niet vaak genoeg worden gesteld. Het moet ook nog maar eens geschreven de Eerste en Tweede Kamer hebben de Participatie wet goedgekeurd dus ook de dwangarbeid. Ga maar fijn op Klaver stemmen die Rosenmueller naar voren heeft geschoven voor de Eerste kamer Rosenmueller die multi miljonair is in Euro 's. Vorig jaar vraag gesteld aan Groen Links via email hoe veel multi miljonairs lid zijn van Groen Links. Nooit antwoord gehad.
Denk daar aan als je op een partijtje denkt te gaan stemmen. Wat voor verzet is er dan dat zich inzet voor de Bijstander ? Gele vestjes heb ik nooit wat in het voordeel van Bijstanders horen beweren. Dat Bijstanders tegenwoordig vaak ook werken in de dwangarbeid dus dat wil er niet in in die gele hesjes kringen.
O.k. geen dwangarbeid maar wat dan ? Mijn idee is dat we niet alleen onwelkom zijn in de arbeidsorganisatie in bedrijven en dergelijke maar ook elders onwelkom. Zeker als we eisen stellen. Gisteravond zag ik in
https://www.npostart.nl/project-rembrandt-aflevering-2/03-02-2019/VPWON_... een portretje van een deelnemer die als " werkzoekende " werd omschreven. Hij vulde zijn tijd volgens portretje met wandelen bij zijn N Hollandse dorp verder in eetgelegenheid met zijn vriendin en dus met kunst schilderen. Dan denk ik als langdurig Bijstand afhankelijke stel dat hij Bijstand heeft dan is hij bijna zeker arbeidsongeschikt verklaard ook gezien zn jeugdige leeftijd. Maar goed kunst schilderen als invulling tijd voor een Bijstander. Tragisch genoeg is het merendeel vd Bijstanders laaggeschoold en heeft nooit geleerd zich zelf bezig te houden. Daar bij vaak voortdurend bezig om problemen in kader schulden op te lossen wat vaak onmogelijk is. Kost veel energie al dat tobben dan is er alleen nog voor de tv hangen. Stel je bent opgegeven door de gemeente je krijgt alleen nog je uitkering. Je klachten worden niet meer beantwoord door de gemeente.
Je hebt door alle tegenslag niet meer de fut een bezigheid op te pakken al helemaal niet schilderen. Gezien je achtergrond van ongeschoolde arbeiders ligt een wat meer intellectuele bezigheid als kunst schilderen niet zo voor de hand. Wat blijft er dan nog ? Wachten tot de dag voor bij is thuis als je nog een thuis hebt. Altijd nog beter dan de fabriek of het kantoor vind ik . Ik tel mijn zegeningen als afgeschrevene maar kan me voorstellen dat er afgeschreven Bijstanders zijn waar bij de verstandelijke ONDERbelasting geestelijk een zware tol eist. Daar bij het isolement . Zeker oudere alleenstaande mannen hebben het daar extra zwaar. Er zou wat ruimte moeten zijn letterlijk voor eigen initiatieven van uit die groep. Ik zeg dat laatste al vele jaren. Nooit een positieve reactie opgehad . Bijna altijd geen reactie. De nieuwe weiger ambtenaar zou die wat kunnen betekenen in dat verband ?

Tags: Bijstand weigerambtenaar

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech