1.4. Een Wereld van Werelden

Opinie, gepost door: nn op 21/01/2019 01:04:40

Nu je aandacht hebt voor de relaties in jouw leefwereld en die bewust begint beïnvloeden, zal je kunnen merken dat een leefwereld niet één geheel is en grenzen heeft. Jouw leefwereld bestaat uit verschillende delen, bestaande uit verschillende groepen mensen en daarmee meer of minder geassocieerde fysieke omgevingen.

(dit stuk is een vervolg op https://weerstand.noblogs.org/1-1-neem-afstand-van-het-spektakel/ , https://weerstand.noblogs.org/1-2-de-rode-of-de-blauwe-pil/ & https://weerstand.noblogs.org/het-begin-van-zelfbevrijding/ )

Nu je aandacht hebt voor de relaties in jouw leefwereld en die bewust begint beïnvloeden, zal je kunnen merken dat een leefwereld niet één geheel is en grenzen heeft. Jouw leefwereld bestaat uit verschillende delen, bestaande uit verschillende groepen mensen en daarmee meer of minder geassocieerde fysieke omgevingen. Daarbij valt te denken aan familie, vrienden(groep[en]), werk/studie, sport/hobby, etc. Daartussen bestaat in meer of mindere mate van overlap, in ieder geval jezelf. Tegelijkertijd wordt het nu van belang te realiseren dat al de/het ander(e[n]) waarmee jij een relatie hebt net als jouw zelf knooppunten van relaties zijn. En wat betreft andere mensen (en tot op zekere hoogte ook andere diersoorten) ook een eigen wil hebben: al dan niet zelfbewuste knooppunten van relaties, met al dan niet of in meer of mindere mate mogelijkheden tot zelfbevrijding.

OPEN GRENZEN

Binnen de verschillende delen van jouw leefwereld leid je jouw leven en kan je invoed uitoefenen. Je kan ze ook met elkaar in verband proberen te brengen of nieuwe delen ontwikkelen. Grenzen van tijd en ruimte zijn hier natuurlijk van toepassing. Net als de energie die je hebt en de gerelateerde noodzaak daar zorg voor te dragen (iets dat regelmatig vergeten wordt). Daarnaast bestaat er een duidelijke grens tussen jouw leefwereld en de rest van de wereld. Jouw leefwereld eindigt waar jouw concrete ervaring ophoudt. In termen van je sociale netwerk is dat daar waar jij niemand meer kent.

Deze externe grens is natuurlijk geen harde scheiding. Aangezien de andere mensen in jouw leefwereld ook knooppunten van relaties zijn, bewonen zij werelden die deels overlappen met de jouwe en die deels ontstijgen. Aangezien knooppunten van relaties naast zelf beïnvloedende factor ook beïnvloed worden door datgene waarmee zij relaties hebben, sijpelt de invloed van andere leefwerelden als het ware door in de jouwe. En vice versa! Ook is het natuurlijk mogelijk om via iemand in jouw leefwereld delen van hun/haar/zijn leefwereld bij de jouwe te betrekken. Concluderend valt hierover te zeggen dat de mate van nabijheid van een andere wereld (gedefinieerd door de kracht van de relaties tussen knooppunten en de hoeveelheid tussenliggende knooppunten) samenhangt met de mate waarin die kan dorsijpelen of betrokken kan worden bij jouw eigen wereld, al is dat natuurlijk niet de enige factor.

STA IN JE EIGEN SCHOENEN

Wellicht schiet je nou het cliché binnen dat we verbonden zijn met alle mensen op de hele wereld in 7 stappen (menselijke knooppunten in onze terminologie). Het is een bedrieglijk cliché omdat het getal 7 zo laag lijkt. Je kan beseffen wat dit betekent als je je 6 knoopppunten voorstelt vanaf één iemand anders in je netwerk en dit vervolgens voor alle anderen ook herhaalt. En de verschillende wegen die je dan af kan leggen. Hou maar op, het punt mag duidelijk zijn. Er zijn overweldigend veel werelden in deze wereld. Dat is ook het overweldigende als je om je heen kijkt in je straat, buurt, wijk, stad aen je al die andere mensen en hun levens voorstelt.

In principe heeft een wereld met 6 miljard zielen ook 6 miljard werelden. Gelukkig wordt het wat hanteerbaarder wanneer we ons realiseren dat deze verschillende werelden in meer of mindere mate overlappen, en dat wij als sociale dieren samen clusteren. Nog hanteerbaarder wordt het wanneer we onszelf weer in onze eigen schoenen plaatsen. En allereerst naar onze eigen leefwereld kijken, en vervolgens vanuit dat perspectief naar de nabijgelegen werelden. Immers zijn alle werelden toch maar 7 stappen elke richting op vanuit het zelf. En zoals de wijsheid gaat over hoe te beginnen aan een lange reis: met de eerste stap. En die kan je niet zetten vanuit spectaculaire abstracties, maar alleen vanuit dáár waar je daadwerkelijk bent.

Hier, nu.

[wordt vervolgd]

Tags: spektakel theorie weerstand

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech