Berlijn: weekend van het antifascisme in de geest van Thälmann

Nieuws, gepost door: Revolutionaire Jeugd op 14/11/2018 11:01:18

Wanneer: 14/11/2018 - 12:58

Afgelopen weekend (vrijdag 19/zaterdag 20 aug. jl.) was het 74 jaar geleden dat Ernst Thälmann werd vermoord. Aan hem hebben wij in deze dagen onze antifascistische acties en strijd gewijd. Op zaterdag mobiliseren fascisten uit de gehele Bondsrepubliek en daarbuiten voor een herdenkingsmars ten behoeve van nazi-oorlogsmisdadiger Rudolf Hess in Berlijn-Spandau.

De mobilisering van de fascisten naar Spandau was alleen maar een schijnmanoeuvre om tegendemonstranten en –activisten op het verkeerde been te zetten. In werkelijkheid was het de bedoeling van de fascisten om dwars door het Oostelijke hart van Berlijn naar Alexanderplatz in het centrum te lopen; vervolgens naar Friedrichshain, aan de begraafplaats van de Märzgefallenen voorbij, naar Lichtenberg – naar de Gedenkstätte der Sozialiaten. Dit alles zeer te zeker in nauw overleg met de smeris van de “rood”-“rood”-groene-coalitie in de stad: Want langs het gehele geplande nazi-parcours richting Spandau stond geen enkel dranghek. Ook het startpunt zelf van deze mars was ongeschikt om met het ov te bereiken. De fascisten gingen dus niet vanaf dit punt lopen, en de smeris wist dat ook.    

Nadat de tegendemonstraties in Spandau waren gestart  – die overigens wél voorzien waren van talrijke dranghekken langs het gehele parcours – concentreerde de smeris ter plekke zich geheel op hen. Deze demo’s konden wel doorgaan, maar niemand kon in de buurt komen van de binnenstad, waar in de buurt van het Alexanderplatz en de Platz der Vereinigten Nationen zo’n 600 uit de gehele Bondsrepubliek afkomstige fascisten met hun carnavalsparade van start konden gaan. Beschermd werden zij door een omvangrijk en duur contingent van 2.700 smerissen, die niet alleen uit Berlijn-Brandenburg kwamen, maar ook uit Thüringen, Saksen, Hessen en Noordrijn-Westfalen. Dit alles met hun gebruikelijke waterkanonnen, pantservoertuigen (met barricaderuimers), agressieve hondenbrigades etc.

Zitblokkades en de antifascistische beweging

Spandau zou voor enkele tegenacties gunstiger zijn geweest. Hier zou de smeris géén 20 de-escalatiescenario’s en hondervoudige praktijkervaringen hebben tussen straatwoningen. In Friedrichshain buit de smeris haar doordachte, goed getoetste en getalsmatige sterke tactieken goed uit; en maakt daardoor consequente en directe straatacties uiterst moeilijk. Desondanks bevond zich aan de rand van de fascho-parade nog altijd een sterk tegenprotest van duizenden activisten en buurtbewoners. Dit toont echter ook wederom aan hoezeer de antifascistische beweging in Berlijn aan sterke heeft ingeboet; hoeveel zij zelf heeft geïncasseerd en hoe gepacificeerd en in het systeem geïntegreerd zij is! Men moet reëel concluderen dat, enkele uitzonderingen daar gelaten, antifascisten de strijd zijn verleerd!   

Een uitdrukking van antifascistische zwakte is de alom bekende “sit-downactie". Er is weinig zó kleinerend en triest als voor een zwaar bewapende vijand – die ofwel de liberale dan wel de fascistische variant van de dictatuur van het kapitaal representeert en verdedigt – op de straat te gaan zitten en je dan volledig machteloos over te leveren aan haar geweld en repressie. Dit alles legt alleen maar de diep ingebakken en extreem foutieve illusie in de burgerlijke klassenstaat bloot, en zal nooit tot iets leiden. Zitblokkades – die niet van bovenaf geduld zijn – brengen niets! Hou daarmee op! Voer daarentegen weer ware strijd!

Geteisterd werd dit weekend ook door erbarmelijke pogingen van talrijke hobbyactivisten om het antifascistische verzet te splijten door tegen strijdbare consequente anti-imperialistische antifascisten te werk te gaan. Reeds op de avond voor de demo in Spandau, werd er volgens ,,anonieme klagers" het verzoek ingediend om ons revolutionairen wegens vermeende (nooit bewezen) “aanvallen" op “antifa-groepen" te weren uit een tegendemo; iets wat o.a. na een gesprek met de demo-leiding van hun kant mislukte. Vooral online bleek deze zaterdag dat liberaal gespuis zich met behulp van “activisten”, de pers en fotografen die zich met anti-antifa outing bezig houden, poogden om strijdbare activisten te verklikken en hun adressen per Twitter openbaar wilde maken.   

Op straat bevonden zich talrijke reactionaire tegendemonstranten; burgerlijke politieke partijen lieten zich ensceneren en lieten het systeem van uitbuiting, onderdrukking en genocidaal imperialisme kritiekloos onaangetast. Haatvolle anticommunisten doken op, en er werden tot aan het achterlijke aan toe bepaalde leuzen geroepen; zelfs met enkele kolonialisme en met bloeddoordrenkte vlaggen van de bezetterstaat 'Israël' werd er gezwaaid.   

Dit zijn problemen die wij alleen maar kunnen overwinnen indien wij als revolutionaire, en dus als rode jeugd, onze historische missie accepteren en een nieuwe strijdbare antifascistische beweging in de geest van Ernst Thälmann opbouwen, die de socialistische revolutie in dit land bevordert als deel van het strijdende wereldproletariaat en van alle onderdrukte volkeren ter wereld.   

Tegen fascisten kunnen wij alleen maar zeggen: Bovenstaande toont alleen maar weer eens aan hoe nadrukkelijk jullie met de staatsveiligheid zijn vervlochten en een smerig instrument van de heersende klasse vormen. Wanneer jullie dat willen, kunnen jullie provocerende acties ondernemen om wat te razen en zo onder het volk tweedracht te zaaien en mensen te misleiden en op te hitsen.
 
De avond in Neukölln

In de late avond van dezer dagen zetten vermomde revolutionaire anti-imps, met rookbommen en bengalo's, een gedisciplineerde 'sponti', dwars door Neukölln, op. Dit om de laatste alom erkende leider van de Duitse arbeidersklasse, en tevens grootse antifascist, Ernst Thälmann waardig en strijdvaardig te herdenken. Onafgebroken klonken leuzen als >>Ernst Thälmann – lebt im Kampf!<< maar ook internationalistische leuzen en leuzen tegen het fascisme galmden door de straten. Omstanders en buurtbewoners maakte het schouwspel tot onderwerp, juichten de 'sponti' toe en riepen deels zelfs leuzen mee. In latere leuzen werden gesneuvelde antifascisten en communisten uit Neukölln en geheel Duitsland herdacht – evenals de strijders Kasama Hector en Kasama Bryan van het Nieuwe Volksleger op de Filippijnen, die gevallen zijn in hun strijd tegen het US-Duterte-marionettenregiem. 

>>DE ANTIFA IS DOOD!<< >>LEVE DE ANTIFASCISTISCHE ACTIE!<< >>ERNST THÄLMANN LEBT IM KAMPF!<<Wie: 
nn

Misschien nog wel even goed erbij te plaatsen vanuit welke hoek dit komt. Klopt het dat deze (vertaling?) van de Jugend Widerstand komt?Wie: 
nn

Er mist een alinea:

"Aber auch weiße Hemden verdecken nicht das kranke Innenleben dieser ehrenlosen Hunde. Die faschistische Brut muss zerschlagen werden, mit der eisernen Faust der proletarischen Jugend. Eine andere Sprache verstehen sie nicht und das ist gut so, denn das ist eine Sprache, die unsere Klasse wenn sie zu Bewusstsein kommt, sehr gut sprechen kann."

Vert: "Maar ook de witte hemden kunnen niet de zieke belevingswereld van deze eerloze honden verhullen. De fascistische bruut moet verslagen worden met de ijzeren vuist van de proletarische jeugd. Een andere taal verstaan zij niet en dat is ook goed, wat dit is een spraak die onze klasse, als deze zelfbewust wordt, zeer goed spreekt."

Bron: https://de.indymedia.org/node/23625Wie: 
nn

.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech