Pand Egypte in Den Haag gekraakt en ontruimd

Nieuws, gepost door: nn op 06/11/2018 11:11:23

Wanneer: 06/11/2018 - 20:03

Vandaag werd een onlangs gekraakt herenhuis in de Archipelbuurt in Den Haag ontruimd. Het pand is in het bezit van de Egyptische overheid en deed decennialang dienst als woonhuis van de Egyptische ambassadeur. Na ruim 10 jaar leegstand verkeerd het in erbarmelijke toestand. In plaats van het door de krakers gevestigde huisrecht te eerbiedigen, besloot de politie vandaag om het pand onder valse voorwendselen te ontruimen. Het is alweer de 4e wederrechtelijke ontruiming waar politiekorps Haaglanden zich dit jaar aan te buiten is gegaan.


Vanmiddag maakten de krakers van Surinamestraat 20 aan eigenaar en politie bekend dat zij het pand sinds zaterdag als woonruimte in gebruik hebben genomen. De Egyptische ambassadeur en zijn gladde gevolg gaven ter plaatste met dreigende taal te kennen niet gecharmeerd te zijn van de actie. Zij meenden dat het pand op Egyptisch grondgebied zou staan en er dus geen Nederlandse wetten zouden gelden. De politie, die schriftelijk en telefonisch door de krakers van de actie op de hoogte was gesteld, bevestigde na raadpleging dat het grondgebied-fabeltje geen aanleiding gaf voor ontruiming. Net zo min deed zich een situatie voor die het voor de politie opportuun maakte om op strafrechtelijke gronden te ontruimen.

In eerste instantie kwam een overzichtelijk gesprek tussen de ambassadepolitie, de krakerswoordvoerder en de Egyptenaren tot stand, maar toen het Haagse politiekorps zich met de situatie ging bemoeien, werd algauw duidelijk dat zij het vanmiddag niet zo nauw zouden gaan nemen met de feiten en het naleven van de door het OM opgestelde beleidslijn rondom kraakacties. Uit pure machteloosheid werd het weer op een 'heterdaadje' gegooid, nota bene terwijl het de krakers zelf waren die de politie van de nieuw aangevangen bewoning op de hoogte hadden gesteld. Enkele toegestroomde buurtbewoners, die overwegend positief tegenover de actie stonden, verklaarden aan de politie dat niemand in de straat van de bewoning wist, tot vrienden van de krakers infoboekjes voor het pand stonden uit te delen. De politie werd gevraagd waarom zij de getuigenissen van buurtbewoners en het fotobewijs van huisvrede (via Twitter timeline) niet als 'ontlastend bewijs' wilden aannemen, terwijl er geen enkel 'belastend bewijs' was gevonden die hun leugenachtige verdenking kon stoelen. ''Sorry, maar we gaan toch ontruimen'', zei de agent die weigerde de advocaat van de krakers met de baas van de politie door te verbinden.

De beslissing was al genomen. Willens en wetens weigerde de politie notie van de feiten en geldende richtlijnen te nemen — opnieuw werd misbruik gemaakt van het 'heterdaad is ontruimen'-criterium. Weer werd een pand ontruimd voor leegstand en verder verval. Weer trad de politie op als gratis 'knokploeg' voor een onwelwillende eigenaar. Weer kregen krakers niet de kans om een kort geding tegen ontruiming aan te spannen. In het pand, waar de politie zich met medewerking van slotenmaker Van Delft de toegang tot verschafte, werden aan het einde van de middag 3 mensen aangehouden. Zij worden momenteel vastgehouden in politiebureau Jan Hendrikstraat, waar zij helaas de nacht moeten doorbrengen.Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
Pietje Puk

Drie arrestaties na kraak monumentaal pand Den Haag:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2769781/drie-arrestaties-na-kraak-monume...Wie: 
Haagse krakers

De 3 arrestanten zijn vanochtend in verzekering gesteld, zodat ze langer dan de maximale duur van 9 uur voorarrest (exclusief de uren tussen 00:00 en 09:00) kunnen worden vastgehouden. De precieze reden waarom ze langer moeten blijven is nog niet duidelijk.

Ondertussen is het bericht door de media opgepakt en laait de politieke discussie rondom wederrechtelijke ontruimingen door de Haagse politie opnieuw op. Nu dit een structureel karakter lijkt aan te nemen, komt het woonrecht (grondwet/EVRM) onder druk staat en zullen er dus ook juridische stappen moeten worden ondernomen.

Niet alleen op politiek en juridisch vlak, maar ook op maatschappelijk niveau heeft het onbillijke politieoptreden van gisteren tot verontwaardiging geleid. Immers, waarom heeft de overheid in al die jaren niet opgetreden tegen een eigenaar die een monument in strijd met de wet- en regelgeving, zich verschuilend achter diplomatieke verdragen, in elkaar laat storten en is er vervolgens wél capaciteit om een burgerinitiatief dat hier eindelijk een stokje voor steekt met veel machtsvertoon de kop in te drukken? Met andere woorden: waarom misbruikt de politie de wet om op te kunnen treden als de beschermer van de 'passieve slopers' van het Couperushuis?

https://www.indymedia.nl/node/44742Wie: 
nn

De arrestanten zijn gisteren vrijgelaten.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech