Het Flextentie " manifesto ".

Opinie, gepost door: nn op 30/12/2016 12:12:48

Het Flextentie " manifesto ".

Naar aanleiding van het TROUW voorpagina artikel gister over Flextentie en de reactie van Flextentie daar op het Flextentie " manifesto " :
Flextentie had kunnen volstaan met kort je moet werken voor je uitkering. In plaats daar van allerlei bedrog zodanig dat het zelfs voor een lage intelligentie een belediging is. Wat zo krom is kan niet worden rechtgepraat door Flextentie medewerkers. Dit is niks nieuws. Daar bij als Bijstanders alternatieven aandragen bij gemeenten met name alternatief ondernemen door een coop van Bijstanders en daar bij aangepaste huur voorwaarden waar het ingebruik nemen van lang leegstaande winkel panden betreft en andere voorwaarden aangepast dat altijd word genegeerd en op andere manieren word gesaboteerd door die gemeenten. Het lijkt er door dat wat ik noem dat Flextentie " manifesto " op dat Bijstanders niks doen. Ook die " opendeur " maar weer ingetrapt. De realiteit is anders ik gaf daar van al een voorbeeld namelijk in eigen beheer starten samen het risico dragen door een coop en zo de lege winkel ruimten invullen met een autonomie waar het de concepten betreft maar samenwerking bijv. door gezamenlijke inkoop. En niet in de periferie maar midden in een dorp dan wel stad centrum. Slechts een kleine samenvatting van mijn idee. Met name is dat volgens mij een oplossing voor 50 + en langdurig in de Bijstand en geen ervaring met een eigen bedrijf. Ik zoek daar bij solidariteit en dat is nodig want dat Flexistentie " manifesto " is volgens mij een directe oorlogsverklaring van de gevestigde orde aan mensen met een uitkering en werkenden .

De reactie op flextentie.nl op artikel Trouw is niet te lezen via Tor merkte ik. Blijkbaar moet een belangstellende een IP adres laten zien. Hier onder de reactie copy pasted :

Reactie op artikel trouw

Na het artikel dat vanmorgen 29-12-2016 in Trouw is verschenen is onze reactie daarop als volgt:

Flextensie heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee we de realiteit van een flexibiliserende arbeidsmarkt benutten om langdurig werklozen perspectief te bieden. Deze werkwijze brengt kansen aan werkzoekenden die worden gezien als ‘moeilijk bemiddelbaar’ en daardoor – helaas – behoren tot een vergeten doelgroep. De kandidaten die de afgelopen jaren via Flextensie zijn geplaatst hadden gemiddeld ruim 3 jaar een bijstandsuitkering. Dat zij weer werkervaring opdoen, is voor hen veel waard. En voor zo’n 25% van de geplaatste kandidaten leidt deze werkervaring tot een vast dienstverband. Tot nu toe zijn zo al meer dan 250 kandidaten uit de uitkering gestroomd.

De regelgeving rondom de inzet van bijstandsgerechtigden op flexibel werk is ingewikkeld en weinig stimulerend: aan de slag gaan op tijdelijk werk resulteert in administratief gedoe, inkomensonzekerheid en is daarbij financieel niet lonend. Flextensie wil dat doorbreken. Dat doen we niet alleen, maar samen met bijstandsgerechtigden. De vraag aan hen is steeds: wil je werken - en zo ja, onder welke condities dan? De antwoorden hierop vormen de basis van de werkwijze van Flextensie:

Vrijwilligheid: bijstandsgerechtigden bepalen zelf of ze via de werkwijze van Flextensie ingezet willen worden, en zo ja: welk werk ze daarbij wel en niet willen doen. Er is dus geen sprake van dwang of uitbuiting, in tegendeel.
Werken moet lonen: als je werkt, wil je daar ook iets aan overhouden.
Geen administratief gedoe: wie aan het werk gaat wil daar geen administratieve last door krijgen, evenmin als inkomensonzekerheid of ‘strafkorting’ op de uitkering.

Flextensie is ontwikkeld vanuit deze uitgangspunten. Zodat kandidaten uit een vergeten doelgroep die aan de slag wíllen, dat ook kunnen doen op een manier die voor hen veilig en lonend is. Daarbij werken we inmiddels samen met meer dan 50 gemeenten – waarbij altijd het belang van de bijstandsgerechtigde voorop staat. Flextensie heeft de afstemming gezocht met onder andere het ministerie van SZW, de belastingdienst, opdrachtgevers en cliëntenraden in diverse gemeenten, en heeft contact gelegd met FNV. Ook voor belangengroepen of anderen die in contact willen komen over onze werkwijze en drijfveren, staat de deur altijd open.

En ja, Flextensie krijgt haar kosten vergoed. Als sociale onderneming houden we die kosten echter bewust laag: we zorgen voor zo min mogelijk overhead en hebben een kleine en wendbare organisatie. Want het eerste doel waarvoor we bestaan is: echte kansen bieden, zodat wie wil werken, een uitweg uit het systeem kan vinden.

Gaat dan alles altijd goed? Vast niet. Maar biedt de werkwijze van Flextensie echte kansen? Wel degelijk. En dat zijn mogelijkheden voor kandidaten die zonder Flextensie nauwelijks kans zouden maken op een arbeidscontract. Via Flextensie hebben ze die kans wel gekregen. En daar zijn we trots op.

Bij vragen of wanneer u wilt publiceren n.a.v. deze reactie vragen we u contact op te nemen via info@flextensie.nl

Tags: alternatief arbeid uitbuiting

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech