Intocht Zwarte Klaas & zijn Wezens van de Nacht

Aankondiging, gepost door: zwarte klaas op 09/11/2016 11:01:03

Waar: Het Spinhuis, Singel 165A, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 13/11/2016 - 12:00

Ook klaar met racistische karikaturen & slappe van overheidswege opgelegde compromisfiguren? Herover met ons de grachten tijdens de derde Schaduw Intocht van Zwarte Klaas & zijn Wezens van de Nacht! Winter is van oudsher de tijd van Duister & Chaos, van Creatie & Ontregeling, van schijnheiligheden aan de kaak stellen met een flinke dosis zwarte humor. De ideale tijd dus om, tegelijk met de Amsterdamse intocht van Sinterklaas, de vercommercialiseerde stad open te scheuren met oprecht en oeroud Wild Geraas.(english below)

De Schaduw Intocht is een breed platform voor liefhebbers van alle leeftijden die de Sinterklaastraditie een stoot verbeelding willen geven. De Schaduw Intocht zal dit jaar voor het eerst over het water gaan; wij zoeken dan ook nog steeds meer boten – en verkleedgrage mensen natuurlijk. Aan het eind zal uiteraard de Gouden Roe 2016 weer uitgereikt worden aan de best verkleedde midwinterfiguur.

12:00 verzamelen & verkleden in het Spinhuis: de catacomben onder de Multatulibrug.
13:00 trossen los (onverklede mensen natuurlijk welkom mee te lopen op de kade)
15:00 uitreiking Gouden Roe 2016 voor Hotel Americain (Leidseplein)
16:00 terug bij Spinhuis

Subversieve, ondeugende midwinterfiguren worden in tradities verspreid over heel Europa gevonden. Nu steeds meer mensen zich realiseren dat Zwarte Piet niet kan blijven zoals die is, wordt de vraag steeds urgenter wat voor soort schelm-figuur hem/haar kan vervangen. Van overheidswege worden figuren zoals de regenboogpiet geintroduceerd, die weinig draagvlak vinden omdat ze van bovenaf worden opgelegd. Zwarte Piet was immers (hoe walgelijk ook zijn koloniale kleren) wetteloos & van het volk! Tijd dus om van onderop te gaan fantaseren welke kant de traditie op kan evolueren. Tradities zijn immers altijd in beweging geweest.

Wij bereiden ons voor op de meest fantastische Pieterbazen: een Zwart Karnaval, geïnspireerd door traditionele midwinterfiguren in heel Europa (zie bijvoorbeeld het fotoboek ‘der Wilder Mann’), Sunnekloas-maskers op Terschelling, winti, black block, roe & jute, roet & schoorsteenkettingen, natuurmaterialen, omdraaiing, clowns-sjamanen, de raven en wolven die Odin begeleiden, de Alpen-Krampus, Père Fouettard, steltenlopers, akrobaten, ooievaars, magere Hein, Batman, Guy Fawkes, kortom: alle mogelijke wezens van de nacht, zolang het maar wegblijft bij de karikatuur van de Afrikaanse knecht. Voor wie niets heeft: de basale kledingcode is zwart-wit (bij voorkeur gestreept!), de basale gemoedstoestand feest. Uiteraard zal het pepernoten, rijst & meel regenen voor de kinderen.

Hoor de wind waait door de bomen: het is tijd voor de Wezens der Winternacht om hun ketenen te breken. Tijd voor wild geraas!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English: Shadow Parade, the Black Karnival of Black Nicolas & his Night Dwellers
Call Out: boats, kids & grownups that love to dress up!

Sick & tired of racist charicatures & weak compromise figures ordained by the government? Reclaim the canals during the third Shadow Parade of Black Nicolas & his Night Dwellers! Winter since ancient times has been the time of Dark & Chaos, of Creation & Subversion, of deflating hypocrisy with a healthy dose of black humor. The ideal time therefor, to tear open the commercialized city with honest and ancient Wild Noise. The Shadow Parade, coinciding with the official Amsterdam st. Nicolas Parade, is a broad platform for kids of all ages who want to give the old Sinterklaas-tradition an imagination push. This year for the first time the Shadow Parade shall go over the water; we therefore still seek more boats – and dressed up people of coarse. In the end of coarse the Gouden Roe 2016 (golden birch-bundle 2016) will be handed out for the the most imaginative post-racist midwinter figure.

12:00 gather & dress up in het Spinhuis: the catacombes under the Multatuli bridge.
13:00 take sail (costumeless people ofcoarse welcome walking along on dry land)
15:00 handing out the Gouden Roe 2016 in front of Hotel Americain (Leidseplein)
16:00 back at Spinhuis

Subversive, naughty midwinter figures can be found in traditions spread around Europe. Now that people start to realize that Zwarte Piet can't remain it's (relatively modern) form of colonial caricature, the question becomes urgent what kind of trickster-figure can replace him or her. The authorities have introduced new figures like the rainbow-piet, however apparently with little common support since it is done top-down. After all, Zwarte Piet (however disgusting its colonial clothes) has always been lawless & from the people! Time to start using the collective imagination to see into which direction the tradition can evolve. After all, traditions have always been in flux! Let's reclaim it!!!

Prepare yourself for the most fantastic beings: a Black Karnival, inspired by traditional midwinter figures in all of Europe (for instance the photo book ‘der Wilder Mann’), Sunnekloas-masks on the Wadden islands, winti, birch-bundles & burlap, soot & chimney chains, natural materials, subversion, clown-shamans, the ravens en wolves accompanying Odin and Lady Holla, Alpen-Krampus, Père Fouettard, storks, a Grim Reaper, Batman, Guy Fawkes, stiltwalkers, acrobats, in short: all possible night dwellers, except the charicature of cultures & ethnicities that we are not. For the ones without ideas: the basic dress code is black-white (we love stripes!), the basic mood is party. Of coarse it will rain pepernoten, rice & flour for the children.

Hear the wind blowing through the treas: it is time for the beings of the winter night to break their chains!

Tags: Sinterklaas Zwarte Klaas Zwarte Piet


Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech