Wie wast zijn handen in onschuld om de Zandpad-dames?

Nieuws, gepost door: Wessel Koopmans op 11/06/2014 06:11:58

Wanneer: 11/06/2014 - 23:56

Er was dinsdagavond een raadsinformatieavond over het besluit van B&W van Utrecht om de door de raad gewenste tijdelijke prostitutiezone niet door te laten gaan.

Er was dinsdagavond een raadsinformatieavond over het besluit van B&W van Utrecht om de door de raad gewenste tijdelijke prostitutiezone niet door te laten gaan. Toen ik iets voor aanvang in de hal stond kwam er iemand van Midned (een van de bedrijven die onlangs te horen kregen dat de gemeente voornemens is hun vergunningaanvragen af te wijzen) op me af. De vorige keer had ik een aanvaring met haar gehad omdat ik me negatief had uitgelaten over het plan van de gemeente, wat inhoudt dat de boten worden afgeschreven, terwijl zij toen enthousiast was dat de beloofde tijdelijke zone (eindelijk) snel geopend zou gaan worden. Nu was de zaak veranderd. Ze stapte op me af en zei: "Wessel, ik ga je een interview geven. Ik ben heel selectief en heb tot nu toe alles afgehouden, maar jouw site geeft ons hoop." (Ik neem aan dat ze doelde op mijn artikels op Indymedia.) Op dat moment begon de zitting en was er verder geen gelegenheid om door te praten.

De zitting was zoals ik al verwacht had weer zeer frustrerend. Ik zat naast Caja van Tolie van Freya (wiens vergunningaanvraag de gemeente ook voornemens is om af te wijzen) die NIET het woord mocht voeren. Overigens mocht niemand het woord voeren behalve de verantwoordelijke ambtenaren en de Raadsleden. Af en toe fluisterde ze me commentaar toe op het verhaal van de ambtenaren. Commentaar dat de Raadsleden hadden moeten horen! Weliswaar had ze het op papier gezet en rondgedeeld 1), maar haar weerspreking van beweringen van de ambtenaren had gewoon deel moeten zijn van de zitting, en van het verslag er van. Zo zeiden de ambtenaren dat ze de vergunningen willen weigeren omdat de eigenaren, de vroegere exploitanten, nog te veel huur zouden ontvangen volgens de contracten. In werkelijkheid heeft Freya een contract voor de Hardebollenstraat met Wegra wat neerkomt op krap (2x) 16 euro per werkruimte per dag. ('Werkruimte' is hier dubbel gedefinieerd vanwege de twee shifts.) Dit is dus ver onder de marktprijs voor winkelruimte! Kortom de hele opgegeven reden is gewoon een smoesje, en de ambtenaren durfden dan ook geen bedragen te noemen, al zou er in de nieuwe APV (als ik me niet vergis) staan dat het maximaal 15% van de WOZ-waarde mocht zijn. Het contract van Freya voldoet hier echter WEL aan! (Evenals het contract van Midned overigens.)

Het was verder een heel technisch en juridisch verhaal wat ik nu niet ga proberen samen te vatten, maar het kwam er op neer dat ze hun best gedaan hadden maar echt geen mogelijkheid zien. De vraag werd wel gesteld (door de SP) waarom niet net als in het geval er een school af zou branden er ook binnen twee weken een noodgebouw staat, nu niet op dezelfde wijze te werk gegaan kon worden. Een voor mij begrijpelijk antwoord hierop bleef uit. (Iets met e.o.a. 'coördinatieregeling' die toch niet toepasbaar was gebleken ofzo.) In de wandelgangen was echter het antwoord wel te horen: "omdat het (niet om kinderen, maar) om hoeren gaat."

Na de vergadering kwam ik de mevrouw van Midned weer tegen en kwamen we aan de praat. Ik vroeg hoe ik haar mocht noemen. Ze zei: "Ik ben Monique. Ik heb drie jaar gewerkt op het Zandpad. Daarvoor had ik elders al een sluiting meegemaakt. Ik had een goedlopend bedrijf, maar dat is nu door de gemeente kapot gemaakt. Ik heb mij bij Midned aangesloten om het Zandpad weer open te krijgen en we werken daar al ruim een jaar hard aan. Maar de politiek en de ambtenaren komen telkens weer met iets anders. Eerst zeggen ze dat we van de eigenaren moeten huren, en nu wordt onze (landelijke) Bibob opgehouden omdat we een contract hebben met hen. We zijn door de plaatselijke Bibob. (Onze directeur) Kramer is ook 'schoon' bevonden. Kort geleden kregen we nog de belofte dat er snel aan de tijdelijke zone konden gebouwd zou gaan worden, en nu zeggen diezelfde ambtenaren waar we zo veel mee hebben onderhandeld opeens dat het niet mogelijk zou zijn. Nu moeten we onze vergunningaanvraag voor de boten (Midned heeft een contract met de kleinere eigenaars) intrekken om niet afgewezen te worden als we een aanvraag voor de nieuwe zone willen doen. Ik werk nu parttime in Alkmaar, maar dat levert nauwelijks iets op. Zoals de andere zzp-ers waar ik veel contacten mee onderhoud ben ik het afgelopen jaar veel inkomsten misgelopen door de sluiting."

Ze zegt: "Ik sta voor de professionele ZZP-ers en voor een schone prostitutie." Ze roept uit, emotioneel: "Elke hoer is tegen mensenhandel! Elk méns is tegen mensenhandel!" Dan volgt een verhaal dat dit volgens haar vooral voor zou komen bij dames uit oost-Europa. Ze geeft een voorbeeld van een lening met 100% rente. Ik wil haar niet onderbreken door in discussie te gaan. Eerst maar eens verder luisteren. "Ik heb niks tegen buitenlanders en ben zelf bevriend met oost-Europese collega's die in mijn ogen wél verstandig te werk gaan. Die de baas blijven in het contact met de klant, niet aan prijsdumping doen, een condoom gebruiken, rustdagen nemen en hun geld investeren. Maar helaas zijn er te veel meiden uit oost-Europa die plat gaan voor spotprijzen, pijpen zonder condoom voor een tientje (extra), gevaarlijke types binnenlaten. Waarom doen deze vrouwen dat?"

Ze zegt: "Schrijf nou eens een keer een artikel over de vrouwen, nee de DAMES van het Zandpad. De titel van je artikel moet zijn: 'Wie wast donderdag zijn handen in onschuld om de Zandpad-dames?'" (Ze doelt hiermee op het komende spoeddebat. 1) "En ik kan het antwoord er al bij geven: 'ALLE PARTIJEN!' Wij willen rechten, niet alleen plichten! De raad heeft op 10 april j.l. beslist dat er een tijdelijke (en definitieve) zone moet komen. Er was hoop bij de dames, wij gaan weer terug naar het Zandpad. Legaal."

"Ik heb contact met zo'n zestig collega's. Veel van hen zeggen tegen mij: "Klanten voelen het dat we onder druk staan o.a. door de (dreigende) sluitingen." De meeste klanten zijn ok. Maar er zijn klootzakken bij die hun kans ruiken om over onze grenzen heen te gaan. De klant bepaalt steeds vaker de gang van zaken. Dat is fundamenteel verkeerd." Weemoedig spreekt ze over de Utrechtse klanten die de beste in het land zouden zijn en waar je zelden problemen mee had. Haar (werkloze) collega die meeluistert (en die tegen mij al eerder bij herhaling had verklaard dat ze vooral de SEKS mist) bevestigt dat. Ik moest er van blozen als Utrechtse klant zijnde, al vraag ik me af hoe zulke opvallende regionale verschillen zouden kunnen bestaan.

Ze vertelt over een gehandicapte klant. Die kreeg altijd veel extra tijd van haar omdat hij zich graag zelf wilde uit- en aankleden. Ze vertelt over een heel grote klant, die ze bijzonder aantrekkelijk vond, maar die vastgebonden bleek te willen worden, wat een afknapper was, maar achteraf toch een grappig verhaal. Over een jongen vol woeste ganster-tattoo's die heel bedeesd had gevraagd "mevrouw, mag ik alstublieft bij u binnenkomen?" We zitten inmiddels in een café en ik kan het niet laten te veel te drinken. We worden weemoedig en sentimenteel als we over het Zandpad praten.

Maar dan de harde werkelijkheid: "Die zelfmoordpoging waar Caja over berichtte was niet de enige. De jonge zoon van een collega heeft een poging gedaan omdat hij zijn moeder mist, die door de reistijd naar Groningen daar nu van maandag t.e.m. vrijdag overnacht. Wat moet zijn moeder? Ze heeft een hypotheek en andere lopende verplichtingen."

Over de nieuwe zone is ze somber. "Omdat er vanuit de gemeente ... het staat wel mooi op papier, hoe zal het uitwerken? De toekomst zal het uitwijzen. Maar als ze met die loting doorgaan kan het gebeuren dat Utrecht afhankelijk wordt van dubieuze partijen."

Wat er moet gebeuren, daar zijn we niet aan toegekomen. Ze zegt: "Laten we hopen dat de politiek niet terugkomt op het besluit van 10 april. De Raad is de volksvertegenwoordiging. Laat de dames van het Zandpad niet in de kou staan!"

noten:
1 Zie: https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/06/11/freya-overhandigt-te...

2. http://mijnbabs.nl/babsonlineutrecht/Agenda.aspx?cmd=selagendatype&agend...

----------------------

Mijn vorige bericht:
4-6 Reacties op uitstel van 'Nieuw Zandpad'
https://www.indymedia.nl/node/23257

Mijn overzichtsartikel:
6-12-13 Gemeente Utrecht en Waterschap slopen Zandpad definitief
https://www.indymedia.nl/node/20299

2-5 Mijn manifest: Vóór vrije hoererij
https://www.indymedia.nl/node/22655

Mijn homepage:
http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/

wessel.koopmans [at] hccnet.nl

Tags: prostitutie


Wie: 
Wessel

(Het lukte niet om dit onder 'discussie' te plaatsen, maar misschien is het ook eigenlijk meer een aanvulling.)

Ik ben ongelukkig met de alinea waar Monique het heeft over "mensenhandel" en daar de oost-Europese dames mee in verband brengt. Ik heb hier met Monique voor publicatie uitgebreid over gesproken. Voor de duidelijkheid: Het uiteindelijke concept van het artikel hierboven is door haar geauthoriseerd. Het is mijn bedoeling om háár aan het woord te laten, en niet om haar verhaal aan te passen aan mijn persoonlijke overtuigingen en standpunten.

Ik ben er van overtuigd dat ze oprecht is en dat het niet haar bedoeling is collega's-concurrenten te discrimineren of te stigmatiseren, maar dat ze werkelijk oprecht verontrust is over de door haar gesignaleerde problemen als dumpprijzen (hoe groot dit probleem is durf ik zelf niet te zeggen), pijpen zonder condoom (pzc), toegeeflijkheid tegenover wangedrag van klanten etc.

Zoals gezegd. Ik ben er ongelukkig mee dat Monique dit geheel toeschrijft aan buitenlandse collega's. Ik ben zelf afgelopen jaar klant geweest bij vijf verschillende oost-Europese dames en op mij maakten die allemaal een 'professionele' en correcte indruk. Verder was ik over de kwaliteit van hun diensten over het algemeen ook zeer tevreden.

Wat ik wel kan bevestigen: Ik heb veel advertenties op internet bekeken, pzc wordt inderdaad veelvuldig aangeboden, maar ik heb vrijwel niemand met de voertaal Nederlands gezien die dit deed. Ik wil klanten die vragen om zc oproepen om dat NIET meer te doen! Als je risico wilt nemen met je gezondheid moet je zelf weten, maar met SOA's worden ook anderen de dupe. #kanjenietmaken

Wat "mensenhandel" betreft. Ik ben tegen dat hele wettelijke begrip. Dwang, geweld, bedreiging, afpersing en uitbuiting waren altijd onder andere wetsartikels al strafbaar. De oorzaken van reële misstanden in de sector van de reisagenten ('mensensmokkelaars') en woekeraars is juist de criminalisering van deze diensten. Het is legaal om hier (als oost-Europese hoer) te werken. Dan moet het ook legaal zijn om hier te komen.

Monique spreekt verder als vertegenwoordigster van een beoogd exploitant (verhuurder). Exploitanten krijgen nu van de overheid de onmogelijke verplichting in de schoenen geschoven om hun huurders te screenen om mensenhandel te voorkomen. Dit heeft echter alleen maar het effect dat degenen die al dan niet vermeend kwetsbaar zijn voor uitbuiting juist worden verdreven naar de 'illegale' sector.

Volgens Zondares is ook de 'illegale' sector gewoon gezond:
http://zondares.blogspot.nl/2014/05/antwoord-op-in-de-illegale-prostitut...

Maar persoonlijk begrijp ik de Zandpad dames zeer goed dat ze perse legaal willen werken. De vergunde sector is echter gewoon te klein om de hele markt te bedienen. Daarom ben ik voor afschaffing van de vergunningplicht. Over dit laatste punt heb ik het met Monique nog niet gehad. Wel hebben we afgesproken dat we verder gaan praten over de aard van de misstanden in de prostitutie en over mogelijke oplossingen hiervoor.

Ze is zelf ook kritisch op berichtgeving over mensenhandel die hoeren afschildert als zielig en onderstreept dat ze een 'Happy Hooker' is. (Afgezien van het feit dat ze nu verdreven is van haar werkplek uiteraard.)

Tenslotte wil ik verwijzen naar het blog van Felicia Anna, een Roemeense prostituee op de Wallen.
http://behindtheredlightdistrict.blogspot.nl/Wie: 
Wessel

In het Stadsblad (Utrecht) van vandaag 11-6 (gisteren bezorgd) een artikel met als kop: "Freya eist schadevergoeding"

In dit artikel meldt Caja van Tolie dat een collega zelfmoord gepleegd heeft als gevolg van de sluiting van het Zandpad. Eerder heb ik, en ook hierboven, berichtgeving van haar overgenomen over een zelfmoordpoging. Dit blijkt dus geen poging te zijn geweest maar een werkelijke zelfdoding. Monique meende dit gisteren al begrepen te hebben, maar wist het niet zeker genoeg om het te durven beweren.Wie: 
Wessel

Correctie eerste aanvulling:
Omdat Monique erg precies is moet ik twee correcties op mijn eerste aanvulling maken, met excuus aan Monique en de lezers voor mijn soms te slordige werkwijze:
1 waar staat dat Monique "dit geheel toeschrijft" aan buitenlandse collega's lees svp. dat ze dit "geheel toe lijkt te schrijven"
2 Dat ik schreef dat ze "spreekt ... als vertegenwoordigster van een beoogd exploitant" klopte niet. Ze is van Midned maar stond mij op PERSOONLIJKE TITEL te woord.

-----

Spoeddebat: "Geen sprookjes meer"
Het spoeddebat is helaas volgens verwachting verlopen. PvdA (nu immers in de oppositie :) wilde de tijdelijke redlightzone wel doorzetten maar omdat daar geen steun voor was bij de andere partijen werd er geen motie ingediend. Hierdoor werd het besluit van B&W om de tijdelijke zone af te gelasten definitief.

Van Zanen zei: "geen sprookjes meer" en de partijen gingen daar mee akkoord. Ik weet niet hoe ik dit moet plaatsen. Ik denk wel dat de politiek hiermee nu toegeeft dat ze leugens verkocht heeft. Anderzijds wil ik heftig bestrijden dat het idee dat een tijdelijke zone mogelijk is een "sprookje" zou zijn. Nee. Alleen de wil die de partijen voorgewend hebben was een sprookje.

Verder hebben ze weer oeverloos zitten lullen over het "Nieuwe Zandpad". (De nieuwe-redlightzone-uit-het-zicht.) Ben benieuwd wanneer ze gaan toegeven dat ook dat een sprookje is. Kwesties die o.a. aan de orde kwamen waren de vraag of er een beheerstichting moet komen voor het eigendom (dit wil GL, het eigendom blijft in het huidige plan bij de bouwer), of de exploitanten al dan niet via loting geselecteerd moeten worden en of ZZP-ers ook zelfstandig een vergunning kunnen aanvragen om direct van de eigenaar te huren. (Ze moeten dan door de Bibop, en het is onduidelijk in hoeverre ze verplicht zijn beveiliging te regelen, wat natuurlijk onmogelijk is voor een alleenwerkende zelfstandige. Klinkt als een sprookje dus. Zeggen dat je ZZP-ers een kans wilt geven, terwijl je eigen APV dat onmogelijk maakt.)

De interessantste bijdrage was van (nieuwkomer in de Raad) Stadsbelang Utrecht. Deze partij stelde dat er NIEMAND is veroordeeld voor mensenhandelzaken (ik neem aan dat bedoeld werd: vrij recent) op het Zandpad, en trok in twijfel of de intrekking van de vergunningen vorig jaar een juiste beslissing was geweest. Dit tot grote verontwaardiging van de andere partijen want stel je voor die verschrikkelijke mensenhandel: Wie dáár niet tegen is is er voor!!!!!

Ik hoop dat Stadsbelang haar standpunt gaat publiceren. Hopelijk pakken ze dan ook de woningbouwplannen op het ziekenhuisterrein mee,
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/01/02/over-woningbouw-aan-...
waar B&W toe besloten op 25 juli, de dag nadat de rechter in voorlopige voorziening de sluiting goedkeurde:
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/02/21/situatie-zandpad-een...

Ik denk zelf overigens niet dat dit project de belangrijkste reden is voor de sluiting. De belangrijkste reden is dat de politiek van alle raamprostitutie af wil. Dit is een ideologische kwestie. Die hoeren moeten gewoon uit het zicht. Men zegt dat het voor hun bestwil is om de verschrikkelijke mensenhandel te bestrijden.

Maar daarvan klopt de definitie niet,
http://www.fleurvanschaik.nl/wat-is-gedwongen-prostitutie-volgens-artike...
worden de cijfers totaal opgeklopt,
http://marijkespraktijken.nl/2014/06/12/mensenhandel-in-nederland-goed-m...
en voor zo ver er inderdaad sprake is van ernstige misdaden zijn de slachtoffers daarvan juist veel slechter af uit het zicht, en hebben we te maken met een overheid die niet begrijpt wat de werkelijke situaties zijn waar het dan om gaat omdat ze niet samenwerkt met hoeren en andere betrokkenen en met de zeldzame onderzoekers die er iets van af weten.

Een overheid die sprookjes vertelt. Eerst gruwelsprookjes over gemene pooiers die arme danseresjes misleiden en dan met grof geweld tot hoeren dwingen
http://zondares.blogspot.nl/2014/01/antwoord-op-misleide-danseresjes.html
(etcetera) En dan wondersprookjes over een schone prostitutie op het Nieuwe Zandpad, waarin dit soort dingen niet meer voor kunnen komen, met een echte coöperatie van prostituees en meer van zulk fraais. De werkelijkheid: verplichte privacyschendende gesprekken bij GGD en registratie waar je NOOIT meer van af komt, maar dan op straat, nu al bijna (en voor een deel van de dames al meer dan) een jaar. Je kan een uitkering aanvragen. Oh ja, je moet wel eerst je huis en ander vermogen opeten...

Ik sprak vanavond een man die lingerie e.d. verkoopt aan hoeren en veel van zijn omzet op het Zandpad haalde. Nu hangt ook hij boven dezelfde afgrond (huis opeten). Hij zei: "Niet alleen de dames zijn de dupe, maar ik ook, evenals de taxi's, de benzinepomp, ..." (hij noemde nog enkele groepen gedupeerden.)

Velen van diegenen die iéts geloofd hebben, al was het tegen beter weten in, van de tijdelijke zone hebben vannacht na de vergadering hun ogen uit de kop gehuild. We zijn bedrogen vanaf het begin, maar de politiek wast haar handen in onschuld.

Het wordt tijd dat we (sekswerkers en andere belanghebbenden, gezamenlijk en/of gescheiden) ons gaan organiseren om voor onze belangen op te komen. Voor het Zandpad is het naar ik vrees te laat, maar er zijn genoeg andere kwesties: om te beginnen de WRP die men in Den Haag probeert aan te nemen en die de situatie nog aanmerkelijk zal verslechteren.

-----

Raamprostitutie Utrecht niet voor 2016
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1188297
http://nos.nl/artikel/660302-raamprostitutie-pas-in-2016.html
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3671297/2014/06/12/Ra...
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3671297/20...
http://www.nu.nl/binnenland/3801071/raamprostitutie-utrecht-niet-2016-te...

-----

https://twitter.com/KanStaandPijpen
De schone schijn is er nu echt af: expliciet voorkauwen dat mensenhandelbeschuldiging concurrentie opruimt: http://www.meldmensenhandelanoniem.nl/
Stigmatiseringscampagne door @M08007000 op gang gezet. Deze keer gericht op insiders. Turn in your competitors to get harassed by police!

https://twitter.com/HappyHooker19
Niemand kent een hoer,niemand gaat naar hoeren en niemand weet wat we allemaal doen. Waarom dan wel zo veel betweten over #MijnWerk #FuckOffWie: 
Wessel

De bovenste tweet is van de fractievoorzitter van de CU die zijn VVD collega bedoeld of onbedoeld verdraaid heeft geciteerd en daarmee de houding van de raadsleden (in het algemeen) zeer raak heeft getypeerd. Vooralsnog is de CU echter de enige partij die dit hardop durft te zeggen. Toch niet fraai om dit de VVD in de mond te leggen. Al komt het handelen van de VVD en alle andere partijen hier wél op neer.

https://twitter.com/MaartenOoijen
Duidelijke taal @VVDUtrecht: "Mensenhandel in Utrecht is onacceptabel. Elke prostituee in Utrecht is er een te veel". #goedbezig @QueenyRaj

https://twitter.com/djvanvliet
Burgemeester zegt min of meer dat hij niet weet waar 100 vrouwen zijn gebleven, als reactie op vraag #pvdd. #raad030 #zandpad

https://twitter.com/starsandgirl
@djvanvliet zijn er maar bar weinig gebeld,ik ken in elk geval géén collega die is gebeld! onzin! aan lot overgelaten op alle fronten!

https://twitter.com/Marijke_Vonk
Sekswerkers en hun allies zijn pissed op politie en politiek. Hoertjepesten duurt al zo lang

https://twitter.com/NETKanker
Frustratie MAG er zijn over sluiting bij de vrouwen maar we doen er niets aan tot de definitieve locatie klaar is

https://twitter.com/KanStaandPijpen
Morrend voor de buhne, maar intussen stond niemand op tegen de sluiting waar het allemaal mee begon. Hypocrieten en huichelaars.Wie: 
Wessel

Zondares over Utrecht en andere actuele kwesties:
http://zondares.blogspot.nl/2014/06/weer-eens-nieuws.html

Tweets:
(Stadsbelang) https://twitter.com/CeesBos
Rigoureus handelen bij sluiting #Zandpad was ondoordacht. Inkomensverlies prostituees en grote financiële risico's gemeente zijn ons deel.

https://twitter.com/starsandgirl
Nee,nationale ombudsman,wij hebben géén vertrekpremie gehad!! Maar nu ik u tóch spreek...!! #zandpad

https://twitter.com/@VrouwenNL
politici die zich met een branche gaan bemoeien waar ze geen verstand van hebben, dat gaat nooit goed!

https://twitter.com/@KanStaandPijpen
Politici hebben nergens verstand van. Maar met prostitutie vindt de goegemeente hun gefaal niet erg.

VrouwenNL @VrouwenNL
locatie, organisatie en hoogte huur, politici gaan alles regelen (op kosten belastingbetaler)

Klein Hoertje @KanStaandPijpen
Ze weten niks, ze kunnen niks, ze willen eigenlijk ook niks, maar ze gaan wel micromanagen. Proost.

-----

Commentaar Slowwalker op Hookers.nl :

"Burgemeester Utrecht: "... In de criminaliteit in deze sector zit heel veel geld. We moeten elk woord wegen."
Wanneer elk woord daadwerkelijk gewogen zou worden, dan kom je niet met een populistische one-liner waarin de prostitutiesector ongefundeerd vereenzelvigd word met criminaliteit.

Tenzij de woorden gewogen worden teneinde nu juist dat effect te bewerkstelligen: de prostitutiesector de nek om kunnen draaien onder het mom van criminaliteitsbestrijding.

Wanneer je de waarheid wilt verhullen moet je inderdaad zeeeer op je woorden passen. In politiek/bestuurlijk jargon heet dit 'woorden wegen'.

De waarheid is dat er een ordinaire pissing-contest gaande was tussen de gemeente en de voormalige Zandpad-exploitanten. De reden van die onenigheid tussen gemeente en exploitanten is ongetwijfeld iets heel anders dan mensenhandel, doch mensenhandel bleek een effectief wapen om het conflict te beslechten.

Maar ja: over de akkefietjes van je voorganger dien je als burgemeester je lippen stijf op elkaar houden, dus begin je te wauwelen over woorden wegen......."Wie: 
Wessel

Marith Rebel-Volp (PvdA) heeft vandaag kamervragen gesteld over het Zandpad.

Dit is ook het enige Tweede Kamerlid wat antwoord gaf op de mail van Zondares over de WRP. Maar blijkens een kort citaat had ze er weinig van begrepen. Klein Hoertje die met een tweet op dit bericht wees klaagde over het "badinerende toontje" van Rebel-Volp, die "na alle info van hoeren beter zou moeten weten".

Desalniettemin lijkt het me een goede zaak dat er eindelijk wat politieke beroering begint te ontstaan over de schandalige gang van zaken rond de sluiting van Utrechts redlightzones.

http://www.pvda.nl/berichten/2014/06/Voorkomen+beter+dan+genezen

De discussie met de minister zal mij benieuwen.
Het zou leuk zijn als mevrouw Rebel-Volp ook een stukje zou schrijven over wat de Kamer nou in vredesnaam van plan is met de WRP.Wie: 
Wessel

Reactie Rossa op kamervragen Rebel-Volp:
https://twitter.com/starsandgirl
" ... Was allemaal keurig geregeld he onder PvdA er Aleid Wolfsen?! schei toch uit!! "

Mijn reactie: De vragen zijn twijfelachtig en de belangrijkste zit er niet bij: "Gaat de minister ingrijpen en er op korte termijn voor zorgen dat er alsnog een tijdelijke raamprostitutiezone gerealiseerd wordt in Utrecht?"

Het is inderdaad opmerkelijk dat de PvdA die de hoofdschuldige is voor de sluiting (maar nu in Utrecht in de oppositie zit) als enige partij (zowel plaatselijk als landelijk) een beetje tegenstribbelt. Maar meer dan een beetje lijkt het niet te zijn.

-----

Nog een rechtszaak.
Exploitanten dagen van Zanen wegens laster:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1190386

Ondertussen is het wachten op 7 juli voor de uitspraak in de zaak die Wegra aanspande tegen het intrekken van de vergunning
http://www.destadutrecht.nl/misdaad/nieuws/7348/uitspraak-sluiting-zandp...

-----

Commentaar van Felicia Anna op de campagne van 'M' waarin sekswerkers opgeroepen worden om hun collega's-concurrenten te 'melden'.
http://behindtheredlightdistrict.blogspot.nl/2014/06/new-campaign-agains...

Marijke Vonk: Mensenhandel in Nederland – Weten wat te doen
http://marijkespraktijken.nl/2014/06/17/mensenhandel-in-nederland-weten-...

Sekswerkers demonstreren in Canada tegen wetsvoorstel Zweedse model en in Indonesië tegen sluiting redlightzone:
http://www.mcgilldaily.com/2014/06/demonstrators-dance-to-protest-new-se...
http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/18/dolly-residents-sex-worker...

Discussie op Hookers.nl over afschaffing gratis SOA-test:
http://www.hookers.nl/showthread.php?t=290626

In Leeuwarden heeft de gemeente de dames van de Weaze dakloos gemaakt omdat zij niet meer op hun werkplek mogen wonen. Een oplossing is nog steeds niet gevonden, blijkt uit dit bericht.
http://www.leeuwarden.nl/artikel/2014/commissie-positief-over-onderzoek-...
zie ook eerder bericht
http://www.halloleeuwarden.nl/nieuws/LeeuwarderNieuws/2014/5/6/Gemeente_...

Met deze (slechts) schijnbaar goedbedoelde maatregel maakt de gemeente het een grote groep dames onmogelijk om te werken op de Weaze en/of drijft zij hen in de klauwen van de "hulpverlening" die zeker niet het beste met hen voor heeft. Zie voor Fier Fryslan (die nauw bij deze kwestie betrokken is) (scroll):
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/antwoord-op-maar-de-hulpverlening-ze...

-----

Internationaal congres sekswerkers
http://www.aidsfonds.nl/nieuws/sekswerkers-uit-hele-wereld-komen-naar-am...
"Sekswerkers en medewerkers van sekswerkersorganisaties uit 15 landen in de wereld komen van 23 tot 27 juni naar Amsterdam. Zij gaan met elkaar en Nederlandse collega’s bespreken hoe de gezondheid, weerbaarheid en veiligheid van sekswerkers verbeterd kan worden. Het tegengaan van criminalisering en discriminatie zijn belangrijke manieren om dat te bereiken."

In het artikel wordt het Nederlandse model tot voorbeeld gesteld voor landen waar prostitutie (helemaal) verboden is. Maar inmiddels lijkt me dat ook de situatie in Nederland als een punt van zorg op de agenda moet staan.Wie: 
Wessel

Volgens Ivar Penris (schreef anti-raamprostitutie artikel op 5-6 in AD-UN) is maandag 7-7 a.s. de uitspraak in de zaak Wegra vs. de gemeente over het intrekken van de vergunning.

https://twitter.com/ivarpenris/status/483594227193249792

Utrecht Krijgt Spijt kwam onlangs met een duidelijk artikel waarin uitgelegd wordt dat het voor het Zandpad niet meer uitmaakt wat de rechter besluit omdat heropening o.a. door de inmiddels gewijzigde APV onmogelijk is geworden.

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/06/26/zandpad-utrecht-best...

Ook was er gisteren 3-7 een zitting in een andere zaak waar twee andere voormalige verhuurders rectificatie eisten van beschuldigingen van van Zanen.

http://www.destadutrecht.nl/misdaad/nieuws/7582/wel-of-geen-mensenhandel...

Dit is overigens het ENIGE bericht wat ik hierover gevonden heb. Andere lokale media zwijgen dit dus dood. Uitspraak 18-7 ...

Verder is er woensdag 9 juli een informatieavond over het 'Nieuwe Zandpad' (de geplande nieuwe redlightzone-uit-het-zicht). (Dit is tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd.) Via de website van de gemeente kan ik dit nog niet vinden.

https://twitter.com/RutgerBetlem/status/483701997615734787/photo/1

Dit houdt mogelijk verband met de vooraankondiging van (de wijziging van) het bestemmingsplan:

http://www.utrecht.nl/bestemmingsplannen/het-nieuwe-zandpad-vooraankondi...

Van het stukje van Marith Rebel-Volp (zie eerdere aanvulling) blijkt inmiddels de titel veranderd te zijn. Dit was "Voorkomen beter dan genezen", wat sloeg op de in de eerste alinea genoemde mensenhandel. Inmiddels staat er echter: "Raamprostitutie: voorkomen beter dan genezen". Het is hiermee overduidelijk geworden dat voorstanders van vrije en legale hoererij van haar niets te verwachten hebben. Of dit opzet of domheid is durf ik niet te zeggen.

------------

Zondares was erg boos over mijn artikel (zonder het overigens met name te noemen). Dat bleek al uit een eerder artikel (zie eerdere aanvulling). Nu doet ze er nog een schepje bovenop:

http://zondares.blogspot.nl/2014/06/antwoord-op-zwartepiet-spelen.html

Omdat Z. haar kritiek niet rechtstreeks heeft geuit zal ik het kort houden. Ik moet toegeven dat ik onder tijdsdruk niet helder heb gedacht. Ik sta er achter dat ik de uitspraken van Monique over buitenlandse collega's (die slachtoffer zouden zijn van mensenhandel en/of zouden werken op een manier die zij als onprofessioneel beschouwt) niet wilde doodzwijgen, maar zoals het er nu staat was het een vergissing. Voor het spoeddebat hadden deze opmerkingen geen functie, en als je over deze kwesties iets wil schrijven kan je je er niet met een paar losse opmerkingen van af maken maar moet je meer te melden hebben over het waarheidsgehalte van de bewering cq. de omvang van het probleem, de relevantie voor het hoofdthema (de sluiting van werkplekken) en mogelijke verbeteringsvoorstellen. Ik betreur dat ik prutswerk heb afgeleverd hiermee.

Zie bovendien mijn correctie hieronder.

On-topic met betrekking tot lage prijzen is dit artikel van Felicia Anna, wiens blog nu ook in het Nederlands te lezen is: http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/06/stigmatiserend.html

En mbt. de mensenhandelkwestie:
http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/06/hoe-je-mensenhandel-k...

------------

Correctie:
Ik moet nogmaals een correctie plaatsen, nu op mijn eerste aanvulling. Ik heb onlangs weer advertenties bekeken en heb daarbij geconstateerd dat OOK heel wat dames die Nederlands als voertaal hebben 'pzc' aanbieden. Mijn bewering dat dit vrijwel niet het geval zou zijn was dus ONJUIST.

------------

Sekwerkerscongres vorige week:
Uit dit artikel van Felicia Anna blijkt dat de dames van de Wallen door de organisatie van het 'sekswerkerscongres' vorige week zijn buitengesloten:

http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/06/sekswerkers-ontmoeten...

Ook Klein hoertje is niet te spreken hierover. Eerst twitte ze al: "'Ons land loopt voorop in het verbeteren van de rechten binnen de prostitutie en aidsbestrijding,' zegt Marieke Ridder. En Nieuw Zeeland dan?"

Later kwam daar bij: "Kom je naar Nederland om voorgelicht te worden over hoe hoererij hier is, word je door de politie voorgelogen: http://www.oneworld.nl/love/ik-bewandelde-het-pad-toch-al-dus-waarom-sto... "

(Het gaat om dit citaat: "Ik vond het leuk en interessant om de Nederlandse politie te horen spreken. Zij benaderen prostituées met respect en discipline, niet discriminerend.")

Caja van Tolie https://twitter.com/MssCayla
was wel aanwezig en twitte positief over een "goede stap" die er gezet zou zijn.

Zij was ook in Den Haag om te overleggen over de WRP. Over de behandeling hiervan door de Tweede Kamer heb ik nog steeds niks gevonden op http://www.tweedekamer.nl/ of in de media.

------------

In Amsterdam blijkt het project 1012 om het aantal ramen te verminderen de komende jaren 140 miljoen euro te gaan kosten:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3680158/2014/06/...

Eergisteren (2-7) was hierover een spoeddebat:

http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/nieuws/vergadering-34/

Dit is een al iets ouder artikel over de 1012 plannen van het nieuwe college in Amsterdam:
http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/06/verandering-in-amster...

------------

Binnen Amnesty International wordt inmiddels op hoog niveau vergaderd over het voornemen om voor volledige decriminalisatie van sekswerk te gaan pleiten:

http://www.abc.net.au/news/2014-06-28/amenesty-prostitution/5556442


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech