Advocaat Meindert Stelling NIET geschorst

Nieuws, gepost door: Ontwapen! op 03/06/2014 06:09:24

Wanneer: 03/06/2014 - 10:15

Gisteren, 2 juni, heeft de Raad van Discipline een zeer terechte uitspraak gedaan inzake de dreigende schorsing van advocaat Meindert Stelling.
De raad is namelijk niet meegegaan in de eis van deken Martens om Meindert Stelling te schorsen.
Dit tot groot genoegen uiteraard van Meindert Stelling zelf, maar ook van zijn tientallen cliënten.

Reactie advocaat Meindert Stelling: het verzoek van de deken aan de raad van discipline kan worden gezien als een poging om scherpe kritiek op disfunctionerende rechters onmogelijk te maken. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van verdediging zijn hierbij in geding. De deken heeft getracht die vrijheden te beperken, hoewel hij daartoe geen enkele wettelijke bevoegdheid heeft.
In de kern van de zaak ging het dan ook om een conflict tussen een tegenover rechters volgzame deken en een kritische advocaat. In dit conflict toont de deken een gewetenloze volgzaamheid tegenover rechterlijke uitspraken waarin wordt ingegaan tegen wettelijke bepalingen, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 2001 dat een atoomaanval tegen de burgerbevolking rechtmatig zou kunnen zijn. Deze gewetenloze volgzaamheid staat tegenover de kritiek die bij de verdediging van vredesactivisten tot uitdrukking wordt gebracht, dat de Hoge Raad met die uitspraak lijnrecht ingaat tegen het verbod van genocide en het verbod om de burgerbevolking aan te vallen.
Het is verheugend dat de raad van discipline heeft geoordeeld dat een onmiddellijke schorsing van een advocaat niet is bedoeld als middel om in een dergelijk conflict een beslissing te forceren ten gunste van de deken.

De uitspraak is te vinden op:
http://www.raadvandiscipline.nl/site/1110-Uitspraken.phpWie: 
nn

Er staat vandaag (woensdag 4 juni 2014) een artikel over advocaat Meindert Stelling op de website van de Telegraaf.Wie: 
ouwesiem

Advocaten in de clinch

Meindert Stelling (66) brengt rechters en deken hoofd op hol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Kleurrijk is hij zeker, dat erkent zelfs zijn tegenstrever, de deken van de Haagse Orde van Advocaten Bas Martens. Maar voor het overige gaat advocaat Meindert Stelling toch wel zijn boekje te buiten, meent de deken, die zegt dat hij zich misdraagt in de rechtbank en rechters schoffeert. Stelling (66) zelf vindt dat hij alles kan zeggen als het gaat om principiële zaken. Dat is zijn recht op meningsuiting, dus neemt hij geen blad voor de mond.

Deken Martens wilde hem terstond geschorst zien als advocaat, maar de tuchtrechter, de Raad van Discipline, vond dat eerder deze week te ver gaan. Wat niet wil zeggen dat daarmee de kous af is. De hogere instantie, het Hof van Discipline, moet over andere aanvaringen tussen beide advocaten nog oordelen.

Kibbelen is de tweede natuur van advocaten en vaak alleen interessant voor de beroepsgroep. Niet in dit geval, want Stelling vindt dat de tuchtrechters niet bevoegd zijn om grenzen te stellen aan het recht op vrije meningsuiting van advocaten, in en buiten de rechtszaal. Het raakt daarom de gehele beroepsgroep, vindt Stelling. Martens is het daar niet mee eens. Het gaat niet om een principiële zaak, maar om zijn gedrag in de rechtszaal.

De flamboyante pleiter komt inderdaad geregeld in aanvaring met (tucht)rechters en de deken. Op zijn beurt grijpt Stelling met grote regelmaat naar het wapen van de wraking, zelfs aangiften wegens laster of valsheid in geschrifte tegen de deken en tuchtrechters (feitelijk confrères) schuwt hij niet. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt , steekt Martens zijn verbazing over de aangiften niet onder stoelen of banken.

Barbaars De advocaat uit Alphen aan den Rijn schampert: Ik werk op het snijvlak van recht en macht. Er is een arrest van de Hoge Raad uit 2001 dat de nucleaire vernietiging van een stad onder bepaalde omstandigheden rechtmatig noemt. Dat noem ik een barbaars, immoreel en juridisch misdadig arrest. Ik zeg glashard hoe ik er over denk, maar er wordt niet op ingegaan. Als verdere stappen nodig zijn, dan moet dat maar.

Wat deken Martens betreft, gaat het alleen over het gedrag van Meindert Stelling. Over de wijze waarop je als advocaat in de rechtszaal en daarbuiten opereert. Dat kent zeker grenzen, rechters en andere justitiële spelers moet je niet schofferen. De Raad van Discipline heeft geoordeeld dat hij niet onmiddellijk hoeft te worden geschorst, ook omdat hij zijn cliënten niet heeft benadeeld. We denken nog na over een beroep.

De deken zegt dat ik mij structureel misdraag, scheldt en vloek. Nou dat valt wel mee. Ik ben een betrokken spreker, als het moet zeg ik dingen nadrukkelijk. Dat is geen schelden of vloeken , kaatst Stelling terug.

Het hoog opgelopen conflict begint in 2010 als Stelling drie activisten verdedigt die de vliegbasis Volkel zijn binnengedrongen. Stelling schreef een brief naar de president van de Bossche rechtbank omdat niet inhoudelijk was ingegaan op zijn argumenten. Die brief leverde een klacht op van de deken en sindsdien een lawine aan zaken, wrakingen, strafklachten en kort gedingen. En een lexicon aan typeringen over de tuchtrechters. Zoals 'onoverkomelijke vooringenomenheid', 'arrogante wetteloosheid', 'machtsmisbruik'.

Populair heeft hij zich er zeker niet mee gemaakt. Ik ben wetgevingsjurist. Men trekt zich niets aan van de Grondwet. Alleen de wetgever mag de meningsuiting beperken, maar de deken en de Raad van Discipline zeggen: dat maken wij wel uit. Er wordt niet op ingegaan als je een beroep doet op de Grondwet.

Consequent is hij zeker. Hij was officier bij de luchtmacht in de tijd dat Nederland te hoop liep tegen kernwapens. Hij sloot zich aan bij de vredesbeweging, wat uiteindelijk leidde tot zijn vertrek bij Defensie. Op Binnenlandse Zaken werd hij wetgevingsjurist om later de advocatuur in te gaan.

Telegraaf . . . . 04-06-2014Wie: 
Bram

Ook in het Nederlands Dagblad stond dinsdag een artikel over deze zaak. Aardig detail in deze (christelijke) krant is de slotpassage, waarin Meindert opmerkt dat het hem nog steeds hoog zit dat hij van 'vloeken' werd beschuldigd. Sommige mensen, zoals deken Martens, gooien als het hun uitkomt allerlei vormen van krachtig taalgebruik (luid spreken, scherpe bewoordingen, vloeken) op een hoop. Stelling vertelde de journalist van ND dat hij 'goed gereformeerd' is opgevoed en alleen vloekt wanneer hij met een hamer op zijn duim slaat. 'En de kans daarop is in de rechtszaal niet zo groot'.

Het volledige artikel staat op http://www.nd.nl/artikelen/2014/juni/02/meindert-stelling-tegen-misdadig... maar is alleen tegen betaling verkrijgbaar, een korter nieuwsbericht staat http://www.nd.nl/artikelen/2014/juni/02/-vloekende-advocaat-niet-geschorstWie: 
nn

Een goede samenvatting van de achtergronden van deze zaak is hier te vinden:

Toelichting op de dreigende schorsing van advocaat Meindert Stelling, https://www.indymedia.nl/node/22560

Zie verder ook:

Advokaat uit rechtszaal verwijderd, https://www.indymedia.nl/nl/2010/06/67923.shtml
Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling, https://www.indymedia.nl/node/22535
Zitting schorsingsverzoek tegen advocaat M. Stelling, https://www.indymedia.nl/node/22662
Impressie van zitting ivm dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling, https://www.indymedia.nl/node/22849
Advocaat Meindert Stelling alsnog 4 weken schorsing, maar nu als straf, https://www.indymedia.nl/node/23827
Maak Meindert Stelling niet monddood als advocaat!, https://www.indymedia.nl/node/33243
Hoger beroep schrapping advocaat Stelling uitgesteld, https://www.indymedia.nl/node/34818
Hoger beroep schrapping advocaat Stelling, https://www.indymedia.nl/node/34819 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech