Angels without borders landed near the Detention Centre Zaandam

Nieuws, gepost door: Rebelact op 18/12/2011 12:07:16

Waar: Detention Centre Zaandam, Rijshoutweg 14-16, Zaandam, Netherlands (GPS lat: 52.422818 lon: 4.849863)
Wanneer: 18/12/2011 - 18:49

December 18th is International Migrants Day: the right moment for some rebel angels to migrate for a while from Heaven to one of the ugliest places on Earth: the parcing place in front of the Zaandam detention boats...

Around 12.00 the angels arrived. First thing was showing a big banner with a heavenly message: "We wish you a free 2012"

Next to it the angels introduced themselves:
"We are Angels without borders
We came from far to meet you
We have a message for powerfoooool people:
There are no borders in Heaven - there shouldn't be borders on Earth!"

Of course security was shocked to hear these bright lines; they requested to leave the parcing place immediately. But the angels were focussing on one of their songs:

"We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas and a Free-ee New Year

Oh, break down the borders,
Oh, break down the borders,
Oh, break down this prison and these fences oh dear

We won't go until you're Free-ee
We won't go until you're Free-ee
We won't go until you're Free-ee, so come all out here!

We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas and a Free-ee New Year".

Then police arrived and they also requested to leave (one, two, three times) and then nothing happened - not even an ID-check. Which by the way shouldn't make sense at all because angels have great ideas (a world without borders!) but of course no ID-cards.

Another important reason to stay was the massive noisy applause the angels got from the people locked up in the boats. For sure it was heartwarming - it really touched the angels!

In the mean time they closed the fence of the parcing place (very stupid: they forgot angels can fly!). After several songs and some angel dances 'being locked up this way' attracted the attention of the angels. They walked slowly to the gate around 12.45 and then a miracle happened: they opened the gate and all police cars and vans drove away... Should it be because of the eternal light the angels were spreading?

It was a pitty: because a guided tour to the police station should be part of the visit of these heavenly creatures. Thanks God or Allah or Whatever there were more miracles happening. Around 13.00 it was absolutely great to take a look at the armada of boats coming to the waterside of the Zaandam Detention Centre.
And there was also a manifestation (starting 14.00) organised by Amnesty International near this prison for people without papers.

An inspiring day loaded with resistance ended with a last song:

"I'm dreaming of a Free New Year,
Just a year without the boats we know
Where all are included
and everyone could live -
where ever you want to go - ohh

I'm dreaming of a Free New Year
With every Christmas card i write
May your days be free and bright
And may all your cells be gone in a night

I'm dreaming of a Free New Year
With every step i make
I think for god sake
Clooooose these prisons now".

Tags: angels Bajesboot Rebelact


Wie: 
Rebelact

18 december is 'International Migrants Day': het juiste moment voor wat rebel engelen om voor even van de Hemel naar een van de lelijkste plekken op Aarde te migreren: de parkeerplaats voor de Zaandamse bajesboten...

Rond 12.00 uur kwamen de engelen aan. Het eerste was een grote banner laten zien met een hemelse boodschap: "We wensen je een vrij 2012"

Daarnaast stelden de engelen zich voor:
"We zijn Engelen zonder grenzen
We kwamen van ver om je te ontmoeten
We hebben een boodschap voor machtsgekke mensen:
Er zijn geen grenzen in de Hemel - er zouden geen grenzen moeten zijn op Aarde!"

Natuurlijk was de security geshockeerd bij het horen van deze heldere zinnen; zij verzochten om de parkeerplaats onmiddelijk te verlaten. Maar de engelen concentreerden zich op een van hun liedjes:

"We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas and a Free-ee New Year

Oh, break down the borders,
Oh, break down the borders,
Oh, break down this prison and these fences oh dear

We won't go until you're Free-ee
We won't go until you're free-ee
We won't go until you're Free-ee, so come all out here!

We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas
We wish you a Free Christmas and a Free-ee New Year".

Toen arriveerde de politie en zij verzochten ook om te vertrekken (een, twee, drie keer) en toen gebeurde er niets - niet eens een ID-controle. Wat tussen haakjes geen enkele zin zou hebbenn omdat engelen fantastische ideeën hebben (een wereld zonder grenzen!) maar vanzelfsprekend géén ID-kaarten.

Ondertussen sloten ze het hek van de parkeerplaats (heel stom: ze vergaten dat engelen kunnen vliegen!). Na verschillende liedjes en wat engelendansjes trok het 'op deze manier opgesloten zijn' de aandacht van de engelen. Ze wandelden langzaam naar de poort rond 12.45 uur en toen gebeurde er een wonder: de poort werd geopend en alle politieauto's en busjes reden weg... Zou dat zijn vanwege het eeuwige licht dat de engelen aan het verspreiden waren?

Het was jammer: omdat een begeleide tour naar het politieburo deel zou moeten uitmaken van het bezoek van deze hemelse schepselen. God of Allah of Watdanookzij dank gebeurden er nog meer wonderen. Rond 13.00 uur was het echt geweldig om naar de armada van boten te kijken die aan de waterkant van het Detentiecentrum Zaandam aankwamen.
En dan was er ook nog een manifestatie (begonnen om 14.00 uur) georganiseerd door Amnesty International bij deze gevangenis voor mensen zonder papieren.

Een inspirerende dag gevuld met verzet eindigde met een laatste lied:

"I'm dreaming of a Free New Year,
Just a year without the boats we know
Where all are included
end everyone could live -
where ever you want to go - ohh

I'm dreaming of a free New Year
With every Christmas card i write
May your days be free and bright
And may all your cells be gone in a night

I'm dreaming of a Free New Year
With every step i make
I think for god sake
Clooooose these prisons now".Wie: 
Angel Eliot

Photos slowly uploading now.......
http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157628472740663/

Foto: 


Wie: 
angel kazza

http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157628472740663/

video coming later.....

Foto: 


Wie: 
nn

Verdwaald? De Drag Queen Olympics waren op het Leidseplein in Amsterdam.Wie: 
Tja...

Het verschil tussen drag queens op het Leidseplein en engelen bij de bajesboot is minstens even groot als tussen die NN'er die hierboven een 'mening' post en mensen die wat DOEN!Wie: 
Rebelact

Kazza Angel's video about the intervention of angels and in the last 5 min. pictures of the boats entering the area: http://www.youtube.com/watch?v=ItJl-oXy8U0

More about the action with boats here: https://www.indymedia.nl/node/1408Wie: 
rebelact

.

Foto: 


Wie: 
Rebelact

.

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech