Occupy Amsterdam Eviction- Video and info

Nieuws, gepost door: Spirit Of Squatters Collective TV op 09/12/2011 12:12:43

Waar: Beursplein, Beursplein, Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.374200 lon: 4.895486)
Wanneer: 08/12/2011 - 13:47

Gister is er een deel van het beursplein ontruimd namens de burgermeester, Van der Laan.
Wij zijn er nog!

Spirit Of Squatters Collective TV

here You can see the video:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/12/occupy-amsterdam-eviction-...

Gister is er een deel van het beursplein ontruimd namens de burgermeester, Van der Laan.

Wij zijn er nog!

De eisen die Van der Laan in zijn openbrief heeft staan, is gister door de politie gehandhaafd. Hierbij zijn 14 occupyers aangehouden, zij hebben op vreedzame wijze de tenten die geruimd werden beschermd. Zij zijn aangehouden voor het niet opvolgen van een politie bevel. Ze zijn vijf uur later heengezonden. Wij zijn blij dat zij weer vrij zijn.Vandaag wordt er hard gewerkt, om de chaos van gister te herstellen, en om nieuwe acties te bedenken. Vanavond weer een General Assembly om half zeven die ook via de livestream te zien is.Wij zijn er nog en blijven ook!

Om 12:11 ontving Occupy Amsterdam de bijgesloten brief. De Burgemeester heeft besloten maatregelen te nemen om de eisen uit zijn brief van 6 december te realiseren.

brief van 8 dec 2011
Occupy de lessen na 7 weken (voor de ontruiming)

Occupy week #7

De organisatiefase
Vanaf de aanvang was duidelijk wat de valkuilen van hiërarchie en leiderschap waren in structuur en organisatie. Ondanks de roep vanuit het oude systeem om ons identificeerbaar te maken, weigerde de bezetters om zichzelf naar voren te schuiven als leider of om een piramidevormige organisatie structuur aan te nemen. Dit maakt de bezetters nog steeds even ongrijpbaar. Ondanks dat de politiek via individuele angst grip probeert te krijgen op de situatie.

De consolidatiefase
Kort daarna vormde zich het bewustzijn van het belang van sociale cohesie en consensus boven regulering. Meer regels hebben niet tot gewenste resultaten geleid. In tegendeel, het leidde tot meer onduidelijkheid. Bij gebrek aan participatie en consensus wordt er toch individuele uiting gegeven aan de vertaling van afspraken. Dit kwam voornamelijk doordat er groepsvorming plaatsvond op het plein waarbij deze groepen steeds minder met elkaar in verbinding stonden. Om dit het hoofd te bieden is fase 2 ontstaan: het centreren en bundelen van organisatiekracht op het plein om de cohesie en de consensus op elkaar af te stemmen.

Systeemvorming op beursplein
Een moeizaam proces. De bezetting was opnieuw een systeem geworden met haar eigen normen en waarden en de strijd hierover tussen de diverse groepen op het plein met elk hun eigen normen en waarden set. De zaken waar waarde aan wordt gehecht zijn dezelfde als in de echte maatschappij: Onderdak, eten, drinken, warmte, aandacht, maar ook macht. Hierdoor ontstonden weer kleine systemen binnen het systeem beursplein waarbij hechting aan materie, behoeftebevrediging en kampeergemak boven de collectieve idealen gingen staan. De boodschap van de 99% leek ten onder te gaan aan de ontberingen van de bezetting.

Systeemreset op beursplein
Om de uitdagingen op het beursplein te lijf te gaan was een kleine revolutie nodig. Over de oplossing was enige verdeeldheid: De ongestructureerde camping beëindigen en centreren op het plein,. Uiteindelijk nadat mensen die in het buitenland deze oplossing hadden ervaren en met hun verhalen de effectiviteit van de plannen bevestigden, werd er consensus gevonden. Op vrijdag 25 nov werd besloten om te gaan centreren en fase 2 in te gaan: Van bezetting naar beweging. Zaterdag 3 dec heeft de burgermeester daar handig gebruik van gemaakt door voor te laten komen alsof dit zijn idee was. De Burgemeester maakt ook zo dan ook handig gebruik van de individuele angsten.

De angst die je creëert is niet de realiteit waarin we leven
Dit was de mooiste uitspraak deze week in de GA's. Een zin die al vanaf het begin door vele mensen op het plein wordt gebruikt om aan te geven dat hierin ook een oplossing ligt. We hoeven niet bang te zijn voor de ondergang van Occupy, niet door graaiende daklozen of draaiende politici. Het enige wat ons kan laten ondergaan is onze eigen angst. Angst voor tekort aan eten, angst voor tekort aan slaap, angst voor gebrek aan aandacht, angst voor gebrek aan vrijheid. Als wij onze angsten overwinnen zijn we niet weg te krijgen. Immers wij zijn niet de bezetting, wij zijn de 99%. Occupy is slechts een actie vorm van de 99% beweging. Zonder ons is er geen 1% die kan teren op ons geld, energie en arbeid. Wij zijn de samenleving.

Hechting aan oude waarden leidt tot herhaling van het oude systeem
Ook online kijkt men gespannen mee naar de uitkomsten van de bezetting, men is zich gaan identificeren met de bezetting en met de bezetters. Angsten komen ook in de sociale systemen van facebook en twitter weer voor. De angst dat jouw 'ik' niet voor 100% vertegenwoordigd wordt door de bezetting. De angst dat als de bezetting faalt het 'ik' dat daaraan verbonden is faalt. Dat is hechting, wij moeten leren om van de bezetters en van elkaar te houden zonder daar wat voor terug te verwachten; geen bevestiging van het 'ik' of andere behaaglijke gevoelens uit deze bezetting nodig hebben. Alleen als individu kun je spreken voor de 99%. Men kan van de, inmiddels 7 weken tegen kou honger en slaapgebrek strijdende bezetters, niet direct verwachten dat zij de wereld gaan verbeteren. Wij als Parttimers en sympathisanten zullen zelf het 99% idee moeten realiseren. Het enige behaaglijke gevoel dat men wel kan verwachten is de warme gloed van voldoening als beloning voor een onbaatzuchtige bijdrage.

Vraag niet wat de revolutie voor jou kan doen
Vraag wat jij kan doen voor de revolutie
Wij zitten op internet en in de straten, we kunnen overal bezetten wanneer en wat we maar willen. Of hele andere acties opzetten. Hoe, waar en wie dat doet dat maakt niet uit, zolang we elkaar maar steunen, het is een kwestie samenhorigheid en samenwerken. De solidariteit die ten grondslag ligt aan de 99% beweging is essentieel. Een bezetting kan men ontzetten. Een idee kan men niet kapot maken. Blijf vertrouwen en werken vanuit het 99% idee dat wij allen verbonden zijn door de wereld die wij maken en zijn. Het idee dat wij zelf de wereld willen vormgeven in gelijkwaardigheid en duurzaamheid kan nooit sterven.

Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying dayly show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!

WATCH! READ! THINK! REALIZE! TALK! COMMUNICATE! LISTEN! DEFEND! DESTROY! CREATE! CHANGE! GET INSPIRED! UNITE! RECLAIM MEDIA WITH US! JOIN US! FIGHT FOR YOUR RIGHTS! LOVE !!! SQUAT!

Tags: beursplein Occupy Amsterdam ontruiming

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech