WERELDWIJD CRIMINEEL SYNDICAAT: HUIS VAN ORANJE

Ruis, gepost door: GATEKEEPER op 05/12/2011 12:11:01

Wanneer: 05/12/2011 - 11:52

WERELDWIJD CRIMINEEL SYNDICAAT: HUIS VAN ORANJE

Een wereld vreemde mevrouw die het waarschijnlijk weer in een kerst toespraak gaat hebben over verdraagzaamheid, minder internetten en mogelijk de “noodzaak” van een kern centrale. Met dank aan alle regeerders voor hun bijdragen, want mede daar door is onderstaand artikel tot stand gekomen.

DE SUPER VERVUILERS

Milieu schandalen en kern energie gaan gepaard met het grote kapitaal, het macht s kartel en last but not least: de familie van aandeelhouder “HUIS VAN ORANJE B.V.” Een multinationaal syndicaat met de tengels in talloze ondernemingen, daarbij misbruik makend van het feit, dat één van die lui hier “staatshoofd” speelt. Niet vanwege verdiensten of omdat zij is gekozen, maar omdat het tweehonderd jaar zo is geritseld.

Eén van die ondernemingen is Royal Dutch Shell, welke we hier al talloze malen hebben zien voorbij komen. Over dit bedrijf en de aandeelhouders hadden boeken vol kunnen worden geschreven, maar dat zal nooit gebeuren. Het lijkt er op dat Shell met afstand de grootste milieuvervuiler is geworden met onvoorstelbare gevolgen. Een goede tweede is Exxon- Mobil en laat nu de geruchten gaan, dat juist deze twee gaan fuseren. Daar is deze aardbol dan mooi klaar mee, om het maar even op zijn Hollandsche uit te drukken. Een nieuw concern met een omzet van $ 750 miljard, aandelenkapitalisatie van $ 550 miljard en 200.000 medewerkers in alle landen van de wereld.

Nog vers in ons geheugen gegrift is de ramp met het boorplatform Deep Water Horizon in de Golf van Mexico, met een milieu schade van ongekende omvang. Ook Shell laat van zich spreken door jarenlang enorme hoeveelheden olie in de natuur van de Niger Delta te laten lekken, met een volledig verwoestende flora en fauna als gevolg. Ieder jaar speelt zich in Nigeria af, wat we met de ramp in de Golf van Mexico hebben meegemaakt.

Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=lyQLp-9Gdxk&feature=player_embedded

De kosten voor het opruimen worden geraamd op 1 miljard. Het ziet er naar uit dat Shell dit moet gaan betalen. Daarmee zullen de verwoestende effecten op flora en fauna binnen de komende tientallen jaren echter nog niet zijn opgelost. Shell wil uitsluitend geld verdienen en voelt er weinig voor zich aan wettelijke- en milieuregels te houden die de aandelen koers nadelig beïnvloeden. Zij zullen er ongetwijfeld alles aan doen deze kosten te vermijden, waarbij het bedrag van € 1 miljard een masserende reclameboodschap is. De werkelijke kosten zullen vele malen hoger liggen, maar nooit betaald worden. Dat Shell en andere olie maatschappijen, zoals Chevron- Texaco nog veel verder gaan mag duidelijk worden met onderstaande voorbeelden. Dit geeft immers blijk van de kwade opzet met als doelstelling: winsten genereren..
Zuinigheid getorpedeerd

De ontdekking van vrije energie en het verbazingwekkende potentieel daarvan begon met de revolutionaire vindingrijkheid van Nikola Tesla (1856-1943). In 1931 dreef Tesla’s ‘Energie Transformator’ een Pierce Arrow aan, een erg zware en luxe auto.

Daar mee werd gedurende langere tijd gereden met een snelheid van 80 mijl per uur. Tesla had een alternatief ontdekt voor wisselstroom-aandrijving. De problemen rond het gebruik van fossiele brandstoffen(o.a. Shell brandstof) hadden rond 1930 al opgelost kunnen zijn, als het politieke en zakelijke klimaat met name de door de Rothschild kliek zwaar gefinancierde Rockefeller syndicaten en J.P. Morgan hieraan hadden mee gwerkt. In plaats daarvan werden er ingrijpende maatregelen achter de schermen genomen. Nikola Tesla werd dood gevonden in zijn hotel kamer te New York. Op zijn sterfbed biechtte de voormalige bodyguard van Hitler, Otto Skorzeny op, Tesla in opdracht om het leven te hebben gebracht. Hij vergat er helaas bij te vertellen door wie. De auto en geheime documenten zijn verdwenen in Amerika.Een ander fenomeen is het systematisch torpederen van hennep als industrieel verwerkbare grondstof, zoals de auto-industrie. henry Ford had in de jaren dertig al een auto laten ontwikkelen met hennep als basis, ijzersterk en vederlicht. Er is niets van terecht gekomen. De zware metaal industrie had net enorme investeringen, met name voor de oorlogsindustrie gedaan, hennep werd VERBODEN.

In de tweede wereldoorlog reden in Nazi Duitsland reeds auto’s rond op waterstof. Een techniek die later werd gebruikt in de rakettechnologie. Onder leiding van Wernher von Braun legden de Duitsers het fundament voor de rakettechnologie. De Amerikanen waren er in 1945 als de kippen bij om de Duitse wetenschappers te ronselen en te naturaliseren. Het Amerikaanse Apollo programma vond tussen 1961 en 1972 plaats. Hoewel er nooit een sterveling op de maan is geweest, want dat is fysiek/technisch voor mensen onmogelijk vanwege de dodelijke kosmische straling, wordt dit nog steeds algemeen als een bovenmenselijke prestatie gezien. En dat was het ook, toen, lang, lang geleden.

Zie ook de link tussen Nikola Tesla, Hitler Skorzeny en Bush sr. op : http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/04/25/het-vierde-rijk-2/

Zuinige auto’s waren er echter al in 1946 met een verbruik van 1 liter brandstof per 70 km en meer. Maar Shell hield dit tegen, al thans zij kochten de ontwerpen voor miljoenen uit de markt. Als dat niet lukte, werden de bedrijf s veiligheidsdiensten ingeschakeld en zorgden veel al voor aanmerkelijk goedkopere oplossingen…..

Het verbruik van de auto’s in die periode varieerden van 1 op 70 tot 1 op 420 .In 1946 had Harold E. Crozier wonende op 10 kilometer afstand van het Shell kantoor een uitvinding gedaan waardoor het verbruik van de auto reeds was geslonken naar 100 mijl op 1 gallon (1 op 40!) en Shell was daarin geïnteresseerd, waarna men de gegevens en patenten opkocht.Shell publiceerde enige tijd later in haar boek “Fuel economy“ dat men erin geslaagd was bij een Studebaker het verbruik te laten dalen tot 149,95 mijl op 1 gallon (1 op 60). Het boek is uit de schappen genomen. David Blackmore van Shell research bevestigde boven staande gegevens en vulde aan dat Shell in de jaren 70 reeds een verbruik van 1 op 400 had kunnen bereiken.Ondertussen was een uitvinder die het mogelijk maakte om met 1 gallon 100 mijl te rijden uit gekocht voor miljoenen. Ken Kuncle en Wiley Anderson waren oog getuigen van deze uitvinding. De volgende uitvinder, Tom Ogle wilde echter zijn uitvinding niet verkopen aan de Shell en hij werd met een overdosis drugs dood in de woestijn gevonden. Zo zijn er nog meerdere gevallen bekend. Het ziet er dus naar uit dat Shell alle uitvindingen, bewezen of onbewezen, opkocht om deze uit de productie te houden. De bedrijf s doelstelling om te voorkomen dat de brandstof verkoop terug zou lopen was natuurlijk hoofd motief.

Bij een gemiddeld verbruik van 1:6 voor Amerikaanse auto’s zou bij het gebruik van een auto met het verbruik van 1: 70 de afname van brandstof bij de Shell aanzienlijk terug lopen en bij een verbruik van 1: 420 schrikbarend. Er is dus reden aan te nemen dat Shell bewust deze auto’s uit de productie heeft weten te houden en daarmee een reductie van CO2 uitstoot van 10-50% bewust heeft voorkomen. Een ogenschijnlijk criminele handelswijze waarvoor in het volgende filmpje voldoende aanleidingen zijn om Shell te beschuldigen van criminele activiteiten.

Zie ook : http://www.youtube.com/watch?v=7IIA9Z7PORk&feature=player_embedded

Elektrische Auto’s

Ze bestaan reeds langer. Volledig in productie en rijklaar in 1996. Maar OOK zij werden vernietigd. De patenten van de accu type NiMH-EV werden opgekocht door oliemaatschappij Chevron- Texaco voor 30 miljoen dollar. Men wenste geen inbreuk op de verkoop van olie. Geld moest er worden verdient, desnoods door 50 x zoveel CO2 de lucht in te laten gaan en onze atmosfeer aan te tasten.De EV1 van General Motors kon men voor 300 tot 575 dollar per maand leasen. De totale kosten van deze EV1 was zowat 34.000 dollar. In totaal werden 1.160 exemplaren van de EV1 gebouwd, maar ze werden allen vernietigd. Eind jaren ‘90 produceerde en verkocht Toyota al eens een honderdtal van deze SUV’s in Amerika, maar zij werd samen met de EV1 opnieuw uit de catalogus gewist. Zij werden allen vernietigd om de geld stroom bij de olie maatschappijen gaande te houden!

Zie ook : http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8&feature=player_embedded

De elektrische auto had toen al een succes verhaal kunnen zijn als de nationale overheden de bedrijven hadden gedwongen auto’s met elektrische motor te maken. Nu zitten de regeringen met een enorme toevoer aan benzine-accijnzen naar de schatkist waardoor ze volledig afhankelijk zijn geworden van de olie- industrie. Een perfect fascistoïde model, maar het heet alleen anders.

Schijn bedriegt: HUIS VAN ORANJE B.V.

Maurits van Vollenhoven houdt zich voor een paar grijpstuivers bezig met het promoten van “de elektrische auto”.[i]

Het is blijkbaar noodzakelijk want de verkoop is een flop. De officiële propaganda praatjes zijn, dat het ding goedkoper is en bijdraagt aan een vermindering van CO2 uitstoot. Tijd voor een onderzoekje, maar in Nederland is er niemand te porren voor een dergelijke zelf moord actie.
In België wel en deed men vergelijkend onderzoek tussen een brandstof ( diesel) auto en elektrische auto. De volgende resultaten zijn publiek gemaakt, zonder dat er vervolgens een explosie op volgde: stilte voor de storm? Een paar vragen zijn wel gerechtvaardigd.

Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van 2,88 KwH in energie centrales ?

Uit gegevens van het CBS blijkt dat de Nederlandse centrales ( een mix van gas- en kolen gestookt ) per kWh circa 700 gram CO2 emitteren (Cijfers 2008). Dus: 18 kilometer elektrisch rijden heeft een indirecte uitstoot van 2,01 kilo broeikasgas(in de centrale) ,tegen over 2,5 kilo CO2 wat vrijkomt bij een diesel auto. Hier door is dus vast te stellen dat alleen tijdens het gebruik een besparing CO2 is te bereiken van 20%.

Wat kost de fabricage van accu’s en wat is daarvan de CO2 uitstoot?

Volgens de fabrikanten gaat een accu maximaal 8 jaar mee.Er is geen berekening gemaakt van de CO2 productie van deze accu’s, maar we kunnen er wel vanuit gaan, dat de besparing onder 1. bij lange na geen 20% meer is.

Is de elektrische auto dan misschien goedkoper ?

De aanschaf van een Citroën elektrische auto kost ca. € 35.000,- Dit is ca. € 25.000 duurder dan een vergelijkbare brandstof auto, om het gebrek aan brandstof inkomsten en belastingen meteen te verrekenen, lijkt ons de enige plausibele reden. Immers door het kopen van de patenten op de accu’s heeft de olie-industrie zich wederom verzekerd van een macht s middel. Door prijs manipulatie kan de prijs van de elektrische auto beïnvloed worden.

Is subsidie is dan de oplossing?

De ( Belgische )overheid geeft een korting op de aanschaf van een elektrische auto van ca € 9.000,- Dit zou kunnen betekenen dat dus de overwinst op de elektrische auto wordt afgewenteld op alle belasting betalers, ook degene die zich alleen nog met een rollator verplaatst. De extra kosten van de accu worden gedeeltelijk bij de belasting betaler weg gehaald, ongevraagd en onvrijwillig.

Kostprijs per kilometer.

Voor de kostprijs per kilometer zetten we twee gelijkwaardige type auto’s , een Citroën C1 diesel en een Citroën elektrische auto naast elkaar en berekenen de kostprijs per kilometer over 4 jaar en bij 15.000 km per jaar :

Kostprijs Citroën C1 Diesel = € 0,28 per Kilometer
Kostprijs Citroën elektrisch = € 0,48 per kilometer

De samenvatting van dit alles: pure leugens en misleiding, het lijkt wel oorlog! Elektriciteit te kort fabel achtige leugen

Het lijkt er verdacht veel op, dat er met onze centen wordt gespeculeerd. De familie van naar eigen zeggen “koninklijke bloede” met de illustere doch vals aangenomen naam “van oranje-nassau”, zit vuistdiep in de wapenhandel en de meest lucratieve tak is de productie van munitie met depleted uranium. Verarmd uranium is een afval- of bijproduct van de nucleaire industrie. Uit kerncentrales dus. Men heeft derhalve een kerncentrale nodig om dergelijk wapentuig te kunnen produceren is dan de simpele conclusie en niets anders.De lobby voor een tweede kern centrale in Borssele door Maxime Bilderberg Verhagen mag dus ook duidelijk zijn. Ook mag duidelijk zijn dat voor een kleine 7 ton per jaar het milieu-prinsje Friso van Amsberg als financieel directeur is aangesteld bij de Nederlandse staats onderneming Urenco N.V. en bijdraagt aan het “opruimen” van verarmd uranium. Dit prinsje heeft weer leren goochelen bij Golman-Sachs, ook niet een bedrijf van onbesproken gedrag, integendeel.

Over Urenco niets dan goeds, al thans dat moeten wij geloven. In Kleintje Muurkrant van 2002 stond het volgende, waar we later nog eens uit gebreid op terug zullen komen :

Na de schandalen over het Namibisch uraan, Kahn, NUKEM en het Braziliaanse door sluizen van uraan aan Irak, heeft Urenco waarschijnlijk bij de VN een slechte naam. ( Dat Urenco actief heeft meegewerkt aan de tot standkoming van een kern macht in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika schijnt geen schandaal te zijn!) In het voorjaar van 1996 probeert Urenco namelijk een wit voetje bij de VN te halen: Urenco medewerkers in inspectie teams van de Verenigde Naties herkennen in Iraakse installaties centrifuge technologie en centrifuge rotoren van Urenco. Het materiaal is door ex-medewerkers van de voormalig Uranit- aandeelhouder MAN geleverd. De Zwarte Piet toespelen aan (aandeelhouders van) de Urenco-aandeelhouders lijkt sinds 1970 een Urenco standaard. Want, zoals iedere Urenco directeur zal mededelen: Urenco Nederland BV is en blijft “een keurig nette, degelijke Hollandse industrie” (10).

Momenteel wordt er driftig gewerkt aan een productie uitbreiding naar 3.500 ton jaarlijks isotopen scheidend vermogen (SW/a) (7). Laat men Urenco haar gang gaan of moet het eerst echt mis gaan zoals in Tsjernobyl? ( Boem is ho?)

Nu is het voor het promoten van een elektrische auto niks beter om te beweren dat kern centrales CO2 vrij zijn en de elektrische auto idem dito. Beide beweringen zijn gemakkelijk af te doen als pertinente leugens om hiermee de aanbesteding voor een tweede kern centrale illegaal een handje te helpen en de realisatie te bespoedigen. Een tweede centrale, terwijl Nederland van de eerste centrale geen druppel energie verkrijgt, omdat deze energie wordt geëxporteerd. De tweede centrale heeft dus een ander doel en zal er koste wat het kost komen.Maar niet omdat deze CO2 arm is of omdat Nederland verlegen zit om energie, immers die kunnen door heel wat minder riskante gas- of kolen centrale, zonnepanelen en/ of windmolens ook geleverd worden. Nog beter is om iedereen wat zuiniger met energie te laten omspringen door de economie eens een beetje te laten krimpen, dat zou geen kwaad kunnen, behalve voor de geld pers eigenaren dan….

De lobby van Verhagen heeft hulp uit de hoek van Delta Energy gekregen.De president-directeur van dat 100% overheidsbedrijf Peter Boerma, studie geneut van het prinsje van oranje, zit te bedelen om alvast maar de CO2 belasting te introduceren, teneinde de kernenergie wat goedkoper te laten lijken. Deze mijnbouw ingenieur gaat het ver schoppen, de lintjes zijn niet aan te slepen. Maar voelt u aan, hoe rottig de zaak in elkaar steekt? Van verschillende kanten wordt de druk opgevoerd om de kerncentrale te bouwen. Liegen over de CO2 uitstoot, oneigenlijk belasting heffen op de auto en de CO2 uitstoot en als over 10 jaar en na € 10 miljard het ding er eindelijk staat, kan de stroom naar Frankrijk, want de elektrische auto is tegen die tijd dan al definitief geflopt. Dat is 100% zeker! Het gevaar van een kern centrale is met o.a. Tsjernobyl en Fukushima duidelijk gebleken. Het bezoek van Beatrix aan de kernreactor Petten, waar bij zij beschermende kleding droeg geeft tevens ondanks de beweringen van atoom energie lobbyisten aan welk gevaar er schuilt in straling.

In onderstaande link is hier uitgebreid aandacht aan besteed

Zie ook: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/16/kernenergie-wij-worde...

CO2 veroorzaakt de opwarming van de aarde?

Ongetwijfeld is daar een gedeelte van waar, maar is dat ook de echte reden dat de aarde daarvan opwarmt? Als dit al het geval is waarom heeft o.a. Shell er dan niet voor gekozen deze CO2 uitstoot met 10-50% te beperken terwijl ze daartoe de sleutel in handen hebben om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen met aanzienlijk zuiniger auto’s? Winstderving is een woord wat niet in de vocabulaire voorkomt, dus dat is uitgesloten. De roep om “overheidsmaatregelen” zal luid klinken, maar saampjes lachen ze zich rot. De corporatie bepaalt namelijk al een paar eeuwen wat de overheid zegt en doet.

Luc Faber reageerde in een schrijven als volgt op het fenomeen opwarming, na eerst een krantenbericht te hebben geciteerd:

vr 18 nov 2011, 14:56 UIT DE TELEGRAAF

IPCC waarschuwt voor extremer weer in weersomstandigheden. Het gaat dan om zeer hoge, maar ook om uiterst lage temperaturen. Het is vrijwel zeker dat deze trend in de komende jaren door zet en dat deze verband houdt met broeikasgassen.Dat meldde het internationale klimaat panel IPCC vrijdag in een rapport, dat werd vrijgegeven na een conferentie in de Ugandese hoofdstad Kampala. De conclusies zullen onderwerp van gesprek zijn tijdens de klimaat top in de Zuid-Afrikaanse stad Durban, die begint op maandag 28 november.Maarten van Aalst, directeur van het in Nederland gevestigde Internationale Rode Kruis Klimaat centrum en mede auteur van het rapport, verwacht dat zijn organisatie vaker noodhulp zal moeten verlenen bij rampen die worden veroorzaakt door extreme weer omstandigheden. „Maar we moeten vooral ook slimmer worden, extreem weer eerder zien aankomen, en gericht investeren in het terug dringen van de risico’s, vooral voor de meest kwetsbare groepen”, al dus de Nederlandse klimaat deskundige.

Omdat CIJFERS NIET LIEGEN is er een briefje op poten geschreven naar die Maarten van Aalst om enigszins te proberen ’s mans ogen te openen.

Geachte heer van Aalst,

Sinds de Al Gore lezingen heb ik mij verdiept in de oorzaak van opwarming vd aarde.Velen bevestigen dat er een klimaat maffiose bestaat, daar ben ik het mee eens. Ik las uw mening over de mogelijke opwarming door broeikasgas en de resultaten daarvan, extreem veel overstromingen,heel veel regen,teveel mist, daar ben ik het ook mee eens. Echter niet met de beweerde oorzaken, daar klopt niets van.De wereld is veel schoner geworden, veel minder vuile uitstoot,schonere rivieren, schoner oppervlakte,schonere industrie en schonere auto’s waardoor veel minder broeikasgassen. Het probleem zit binnen aards. U zult weten, dat de olie maatschappijen DAGELIJKS 90 miljoen barrel olie uit de aarde halen, dus 15 miljoen ton / m3. Iedere dag en al vele jaren lang. Verder wordt er gas, mineralen, ertsen en vooral heel veel m3 kolen uit de aarde gehaald, ook DAGELIJKS. Voorzichtig geschat totaal 25 MILJOEN M3 iedere dag. Deze hoeveelheid is te vergelijken met een stad als Rotterdam,ALLE GEBOUWEN EN IEDERE DAG. Deze ruimte wordt NIET opgevuld. De laatste 10 jaar ca ruim 90 miljard m3, gelijk aan 300 miljoen woningen,heel Europa en de USA inclusief alle bedrijfsgebouwen.

CIJFERS LIEGEN NIET !

De aarde draait met 40.000 km snelheid rond per dag, ca 1.700 km / uur. Het volume van de aarde pi R2 geeft cijfermatig aan dat de bol bijna leeg is, in zandlagen is nog wel gas en een beetje olie, maar de bijna lege aardbol herschikt zich, rommelt, gromt explosief en het komt tot steeds zwaardere aardbevingen.De Holle ruimtes in de kern zijn veranderd in enorme vuurhaarden met temperaturen boven 5.000 gr C. Dit heeft tot gevolg dat er meer aardbevingen zijn, nu zelfs honderden kleine bevingen per week in de Caribbean plus veel vulkanische uitbarstingen zoals nu in Congo, m 400 mtr hoge vuurzuil. Omdat ruim 70% van de aardoppervlakte water is, worden vooral zeeën warmer waardoor meer condens / bewolking ontstaat welke land inwaarts drijven en met die enorme water massa’s zware regens veroorzaken, overstromingen en veel mist als logisch gevolg.

Natuurlijk weten de olie maatschappijen dit precies en trachten ze dagelijks de aardbol af te koelen met CHEMTRAILS. Barium ( radio actief ), aluminium sulfaat (+ Arsenicum Cadmium, Chromium en andere virologische geheime stoffen) veroorzaken sluier bewolking waardoor er minder zonnen- warmte op de aarde komt. Misdadig dat deze miljarden kosten operatie via de NATO ten laste wordt gebracht aan de belastingbetaler, al 10 jaar. Bovendien is dit werk ook nog eens volkomen zinloos, de aarde wordt sneller steeds warmer. De zinloosheid wordt enigszins duidelijk als we weten dat één uur vliegen met een B707 een brandstofverbranding plaats vindt van 6.000 kg kerosine en dus ook CO2. Rekenen we dat dagelijks meer dan 500 van deze chemtrails vluchten plaats vinden, dan is de CO2 uitstoot enorm, bijna niet te becijferen.Dat ook het Internationale Rode Kruis zich voor de kar van de oliemaatschappijen laat spannen is verwonderlijk maar geld is ook daarbij een weekmaker. Gedurende de Tsunami, in Asia, heb ik de miljarden donaties, ook via het RK, onderzocht, heel veel geld is niet te traceren en zeker niet terecht gekomen waarvoor het gegeven is.Meneer van Aalst, met respect voor uw deskundigheid, u roept op tot meer en slimmer investeren, door de belastingbetalers of door de olie maatschappijen? ………wiens brood men eet, diens woord men spreekt, ………..maar ik hoop toch op een eerlijke visie op mijn zeer grote ongerustheid over een te hete, mistige en vooral natte naaste toekomst.

Helaas, de aarde wordt sneller steeds warmer, maar als het door de CO2 uitstoot komt, dan had met name Shell daar al ruim 55 jaar geleden een halt aan moeten en kunnen toeroepen door zuinige auto’s met aanzienlijk minder gebruik en dus minder uitstoot, niet bewust uit de productie en verkoop te houden. Als het fout gaat, is dit een misdaad tegen de menselijkheid. Vooralsnog is het tij nog te keren, maar dat betekent een globale nationalisatie van de oliemaatschappijen.Maar er is nog een andere factor die een rol speelt. CO2 uitstoot en opwarming aarde door de palmolie industrie Per uur wordt het regenwoud ter grote van 6 voetbalvelden, dus ca 3 hectaren gekapt, verbrand, door de palmolie industrie. Het is big business en weer een voorbeeld dat voor financieel gewin het milieu en dus leven op aarde eraan moet geloven. De markt voor palmolie is anno 2011 ca. $ 150 miljard. Volgens Johan Verburf (van Oxfam Novib) zit er palmolie in 60% van de producten in de supermarkt (FD, 8-9-2009). De consument zou het kopen van palmolie artikelen moeten weren. Het is niet alleen de schandalige manier waarop hierdoor CO2 wordt geproduceerd, maar het kappen,verbranden van de bomen, betekent ook nog eens dat deze gekapte bomen CO2 niet meer, met behulp van zonlicht en water, kunnen omzetten in de zo NOODZAKELIJKE zuurstof. Dan hebben we het nog niet over het verdwijnen van de flora en fauna. In een regenwoud is 10 x zoveel CO2 permanent opgeslagen als in een palmolieplantage. Voor de aanleg van Olie palm plantages worden vaak veenbossen ontwaterd en het oerwoud met o.a. woud reuzen gekapt. Daar bij komen zoveel broeikas gassen vrij dat je 600 jaar bio diesel moet gaan gebruiken om dat te compenseren

Zie ook: http://www.bosbouwbeleggingen.nl/bosbouwbeleggingen.nl/oliepalmen.php

De bladeren van planten en bomen danken hun karakteristieke kleur aan de bladgroen korrels in hun cellen. Deze bladgroen korrels zijn voor de bomen en planten van levens belang omdat ze voorzien in hun energie behoefte. Ook voor de mens zijn bladgroen korrels essentieel omdat ze zuurstof produceren. Bomen en planten zijn voor ons dus van onschatbare waarde. Des te meer een reden om bewust met de natuur om te gaan. Één hectare bomen kan genoeg zuurstof produceren om 18 mensen van zuurstof te voorzien. Alleen al de zuurstof productie van de STADS BOMEN in de VS wordt geschat op jaarlijks 67 miljoen ton.Op zich zelf is die waarde niet significant omdat 21% van het volume van de atmosfeer zuurstof is, maar het vrijkomen en niet meer omzetten van CO2 is levensbedreigend voor het leven op aarde door de opwarming. Waar is deze industrie mee bezig.

CONCLUSIE

Er zijn gemakkelijk boeken kasten vol te schrijven over wat er door boven ons gestelden wordt uit gevreten om hun geld stromen op gang te houden. Hoe groter de misdaad hoe minder de kans op straf. Het “staatshoofd” annex olie-barons spant wel haast de kroon, letterlijk op deze aardbol. Deze uit vreters familie kan op verschillende manieren van hun status en rijkdom worden afgeholpen.

Als Nederland een Republiek wordt kunnen we echt gaan “plussen en minnen”.Wie: 
nn

Aluhoedjes op!!!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech