english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
8 Jan. Demo: Breek de macht van het grootkapitaal!
Demotilburg - 23.12.2010 14:16

Breek de macht van het grootkapitaal, want leven en wonen moeten we allemaal!

Het verzet tegen de logica van het grootkapitaal groeit. In vrijwel heel Europa barsten er protesten los en wordt er internationale solidariteit getoond. Het wordt tijd dat we ook in Nederland onze blik verbreden en de handen ineen slaan. Een brede protestbeweging die een totaalstrijd teweeg brengt kan zich al marcherend een weg uitstippelen!


voorkant flyer -

achterkant flyer -

Inleiding
Het verzet tegen de logica van het grootkapitaal groeit. In vrijwel heel Europa barsten er protesten los en wordt er internationale solidariteit getoond. De onderwijsbezuinigingen, culturele kaalslag, toenemende repressie en burgercontrole, verschraling van sociale voorzieningen, massa-ontslagen en meer zijn een gevolg van de werking van de kapitalistische economie. Het kapitalisme zorgt er al langer voor dat een groot deel van de wereldbevolking leeft in extreme armoede, oorlog, hongersnood en milieuvervuiling. Het wordt tijd dat we onze blik verbreden en de handen ineen slaan.

Deze demonstratie dient als aanloop naar een hernieuwde kraakbeweging die zichzelf weer zichtbaar in de totaalstrijd plaatst en de alledaagse strijd tegen het kapitalisme en de materiële condities die het resultaat daar van zijn weer beetpakt. De deelstrijd rondom kraken/wonen kan samen met andere fungeren als de aanzwengelaar van een strijdbaar verzet voor een andere maatschappij. Deze oproep is dus ook met klem voor andere deelstrijders om solidariteit, onderlinge banden en sterk verzet tijdens de demonstratie te creëren!

Her-oriëntatie en hernieuwde strijd.
Krakers zijn van oudsher activistisch ingesteld en kraakpanden dienen dikwijls als politieke centra van waaruit alternatieve politiek wordt bedreven. Langzamerhand is de kraakbeweging in het algemeen geïntegreerd geraakt binnen de dominante logica van het grootkapitaal en heeft het een gebrek aan een breder politiek kader. Zodoende heeft men geprobeert haar belangen te behartigen via de kanalen van de parlementaire politiek die middels de logica en retoriek van het grootkapitaal opereerd. Nu het kraakverbod via diezelfde kanalen tot stand is gekomen, is het absolute noodzaak om nieuwe wegen in te slaan.

De kraakbeweging heeft een politieke her-orientatie nodig en zal een hernieuwde totaalstrijd -zo niet verbindingen met andere sociale strijd- moeten ontwikkelen. De kraakbeweging moet haar draagvlak verbreden en de strijd rondom kraken/wonen als onderdeel van een grotere totaalstrijd zien. De maatschappelijke klasse waartoe arbeiders, studenten en anderen toe behoren moeten iets geboden worden om een radicale alternatieve politiek weer relevant te maken. Pas dan wordt strijdbaar verzet weer zinvol en zal die aan politieke slagkracht winnen.

Directe koppelingen tussen deelstrijd kraken/wonen en totaalstrijd.
In Nederland is sinds kort het ‘recht van de sterkste’ in ere hersteld door het eigendomsrecht boven het recht op wonen te stellen. Een menswaardig bestaan hangt af van een aantal eerste basisvoorwaarden, zoals het recht op wonen. Pas als men daaraan voldoet kan men verder met vervolgwaarden, zoals het recht op eigendom. Wij als maatschappelijk bewuste burgers moeten er voor zorgen dat het maatschappelijk belang aan waarde wint ten op zichten van het eigen belang.

Een typisch westers symptoom van het kapitalisme is de in Nederland bewust in stand gehouden woningschaarste. Terwijl woningzoekenden lang op de wachtlijst staan en daardoor bereid zijn krom te liggen voor een hypotheek of huur worden er in Nederland op grote schaal goede en betaalbare woningen gesloopt (zogenaamde herstructurering) om woningschaarste tot stand te brengen. Zodoende stijgt de waarde van het bezit van vastgoedeigenaren, woningcorporaties en beleggers. En is het goed voor de bouwproductie, voor de bank en de gemeente die hogere opbrengst van grondprijzen krijgt. Mocht een woningzoekende niet bereid zijn om financieel helemaal krom te liggen dan komt men dikwijls terecht bij de explosief stijgende malafide bedrijfstak van anti-kraakbureaus die hun ‘gebruikers’ uitbuit op allerlei rechten, privacy en andere absurde bepalingen.

De op winst beluste commerciële maatschappij probeert overal toe door te dringen, ook in de non-commerciële kunst- muziek- en cultuursector die dikwijls in (ex)kraakpanden ruimtes gebruiken. Deze zogeheten broedplaatsen zijn een ideale voedingsbodem voor creativiteit en kleine bedrijvigheid maar duwen door de vercommercialisering de politieke en ideologische activiteiten weg. Zelfs complete buurten die aantrekkelijk zijn geworden middels de energie, activiteiten en projecten van de oorspronkelijke bewoners zoals kunstenaars, krakers en studenten transformeren ongewild tot commerciële zones. Zodra de vastgoedlobby haar kansen ruikt dwingt men de gemeente te renoveren waardoor prijzen zo hoog worden dat alleen kapitaalkrachtige elite deze kan betalen en de buurt gaat overheersen.

Op weg naar een brede protestbeweging.
Het is zaak om individuele verschijnselen (symptomen) van het neo-koloniale kapitalistische systeem te bevechten met een uitbreiding naar een structurele aanpak van de achterliggende economische en politieke structuren. Oftewel: herleid symptomen naar de oorzaken en bevecht deze gezamenlijk. Enkele voorbeelden van symptomen van het kapitalistische systeem zijn: toenemende repressie en burgercontrole, afnemende burgerlijke vrijheden en privacy, afbraakbeleid van bezuinigingen, aanvallen op de persvrijheid, manipulatieve massamedia, uitbuiting en uitsluiting van mensen en landen, blijvende ongelijkheid en milieuverontreiniging. Als protesteerders zullen we elkaars verschillen in nadruk op bijzondere elementen, voorgestelde methodes en gebruik van middelen moeten respecteren. Een brede protestbeweging die een totaalstrijd teweeg brengt kan zich al marcherend een weg uitstippelen!

Naar aanleiding van het kraakverbod houden wij deze demonstratie. Het mag duidelijk zijn dat de oorzaak van veel sociaal ongewenst beleid -zoals het kraakverbod- in de kern van het huidige kapitalistische systeem liggen. Dit systeem moet op de schop gaan, vandaar deze brede oproep om hiertegen samen de straat op te gaan.


Website: http://demotilburg.wordpress.com/
 

Lees meer over: europa globalisering kunst, cultuur en muziek media vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis wonen/kraken

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
Laat het protest tegen onrecht maar groeien 
Kat met hoge rug en nagels - 23.12.2010 15:50

trap op de rem!
trap op de rem!

Stop de afbraak.
Laat het protest tegen onrecht maar groeien.
Complimenten 
Tijdsgeest - 23.12.2010 18:00

Wat een uitstekend geschreven manifest, even mijn complimenten hiervoor!
zelfde? 
dr. putje - 23.12.2010 18:23

Is dit nu dezelfde mysterieuze anonieme bron die eerder het weblog 'antikapitalisme' probeerde te lanceren en er toen van verdacht werd uit extreemrechtse bron te putten (naar het Duitse voorbeeld van het 'querfront'?) Misschien een goede strategie om je nergens klakkeloos achter te stellen of naar te linken als niet duidelijk is welke clup er achter zit?
Argwanend? 
DemoTilburg - 23.12.2010 22:08

De voorbereidingsgroep kent mensen met diverse achtergronden binnen het links politieke spectrum. Zoals; krakers, milieu-activisten, studenten, anarchisten, socialisten etc.

Er is bewust voor gekozen om geen bestaande groepen/individuen publiekelijk te koppelen aan de initiatiefnemers van deze demonstratie. Dit om het zo toegankelijk en autonoom mogelijk te houden. Op de demonstratie zelf is er ruimte in overvloed om diverse politieke achtergronden van sympathisanten en groepen in de volle breedte te openbaren.

Het is niet voor niets een oproep tot een brede protestbeweging waarin elkaars verschillen gerespecteerd en overstijgt worden. En inderdaad - in metaforische zin - kunnen we ons dan 'al marcherend een weg uitstippelen' door onderlinge banden te versterken en een gezamelijke structurele aanpak van de achterliggende economische en politieke structuren te formuleren.


Website: http://demotilburg.wordpress.com/
 
ja maar 
drs. - 24.12.2010 00:35

Ja, maar als je je nu in de tekst in ieder geval had afgeschermd van extreem-rechts, was dat in ieder geval duidelijk geweest (en voor iedereen - behalve extreem rechts - aanvaardbaar). Bijvoorbeeld door ook iets over de rechten van migranten/ongedocumenteerden te zeggen, en dat je tegen Fort Europa bent (of voor open grenzen). Nu blijft dat volledig onduidelijk en daarmee laat je in ieder geval de schijn bestaan dat je de deur openzet voor fascisten. Die hebben, zoals bekend, al is het maar om tactische redenen, ook iets tegen het kapitalistische systeem, maar willen daar wat voor in de plaats stellen dat nog veel erger is. Daarvan moet je je distancieren, en bovendien is nog steeds de vraag waarom je niet zou ondertekenen met de clups die dit gestart zijn.
leuke poging, maar nu nog zieker 
MM - 24.12.2010 05:29

Open Democracy, Open Money, of zoiets?

 http://openmoney.org
 http://openmoney.info
 http://p2pfoundation.net/Open_Money

(geen idee, kom die links middels een zoektocht snel tegen)

 http://www.opendemocracy.net/
 http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDemocracy.net
George Soros en agente Ayaan Hirsch Ali, enzovoorts...

Ik ben weer goed ziek en heb net mijn boek over Hegel op de heksen brandstapel gegooid.
@drs 
dr ja - 24.12.2010 14:44

Hitler was toch ook een socialist.
eh nee 
prof - 24.12.2010 22:27

Hitler was geen socialist (en Wilders niet voor vrijheid), dat weet iedereen behalve de reaguurders in Nederland, het achterlijkste putje van noord europa
poster 
poster - 25.12.2010 20:29

vrknt -

8terkant -

poster in pdf

Website: http://demotilburg.wordpress.com/
 
Update 
DemoTilburg - 31.12.2010 17:53

Solidariteitsverklaringen en Mobilisatie.
Vele organisaties over het hele land hebben zowel per post als digitaal informatie, flyers en posters ontvangen.
Is jouw organisatie solidair met de demonstratie? Laat dan een solidariteitsverklaring achter op de website!

Gezamenlijke afsluiting.
Nadat de demonstratietocht door het centrum van Tilburg is volbracht is er de mogelijkheid om naar een gezamenlijke afsluiting te gaan. De locatie zal aan het einde van de demonstratie bekend gemaakt worden. Hier kun je (veganistisch) eten, van muzikale optredens genieten en eventueel de nacht doorbrengen (neem dan zelf slaapgerei mee).

Website: http://demotilburg.wordpress.com/
 
Video mobilization for squatting days  
Spirit Of Squatters Collective - 02.01.2011 00:31
Here You can watch it:
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/01/video-callout-for-squatting.html

E-Mail: mgriks(at)gmail.com
Website: http://www.ourmediaindymedia.blogspot.com
 
pareer de aanval, kom demonstreren!!!! 
ag tilburg - 05.01.2011 17:17

Pareer de aanval, kom demonstreren!
Op 8 januari vind er een landelijke demonstratie plaats in Tilburg tegen kabinet bruin 1.(RUTTE)
Dit omdat bruin 1 de aanval op de burgerbevolking nog harder inzet dan voorgaande kabinetten.
De crisissen waarmee we al decennia worden geconfronteerd worden zorgvuldig gepland en in stand gehouden om kapitaal wat in handen is van burgers over te hevelen naar multinationals en banken.
De burgers die niets aan de oorzaken van kapitalistische crisis kunnen doen worden gedwongen hun sociale zekerheid met voorop gezondheidszorg, onderwijs, huurrecht en onze pensioenen op te geven.
Dit zodat de overheid samen met de banken kan investeren in oorlog, hongersnood, steun aan milieuvervuilers en producenten van genetisch gemanipuleerd voedsel.
Ze breken zorg en onderwijs af om honderden miljarden euro's over te hevelen naar corrupte banken en militaire speeltjes zoals de Joint Strike Fighter.
Moordwapens voor vernietiging van mensenlevens in plaats van onderwijs en gezondheidszorg voor je eigen burgers!
Zondebokpolitiek
Door xenofobische stennisschopperij proberen politici een vicieuze cirkel in stand te houden:
Zwakke groepen kunnen zonder problemen worden gebruikt om de schuld te geven van diverse problemen, en door die groepen zo negatief te bestempelen zullen ze zwak gehouden worden, Dit vijandsbeeld van 'de moslim' en migranten in het algemeen, verblindt ons voor de echte vijand:
de bazen, de bankiers en hun handlangers in de politiek.

Welvaartsverdeling

Het kapitalisme zorgt er al meer dan tweehonderd jaar voor dat een groot deel van de wereldbevolking leeft in extreme armoede, oorlog, hongersnood en milieuvervuiling terwijl op andere plekken de welvaart toeneemt.
In Nederland leven ondertussen al 300,000 kinderen in gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens. Dit terwijl het aantal miljonairs in Nederland vorig jaar is gestegen tot ruim boven de 120.000. dat is ongeveer (0,7% van de bevolking).

1 procent van de bevolking bezit alle rijkdom.

Fascisme in Nederland

Het huidige kabinet is een voorbeeld van een fascistisch regeringssysteem omdat het de de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en de natie boven het individu stelt, met gebruik van geweld, het afschaffen van privacy en burgerrechten, opsluiting en deportatie van vreemdelingen, liever wapens koopt dan gezondheidszorg en onderwijs, moderne propaganda en censuur gebruikt om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen, waar het geld naar de rijken gaat en de rest kan verotten.

Een land wat wapens boven onderwijs, banken boven gezondheid, eigendom boven wonen en repressie boven mensenrechten verkiest is niets anders dan een fascistische politiestaat!!!!!

loop mee en laat je stem horen
Down with this system!!!

BREEK DE MACHT VAN HET KAPITAAL, WONEN EN LEVEN
Tilburg 8 januari ns-plein 14:00

Website: http://demotilburg.wordpress.com/
 
Arrestanten Groep (AG) tel.nr. 
DemoTilburg - 08.01.2011 12:33

Mochten er ondanks de vreedzame inzet van de demonstratie toch nog mensen gearresteerd worden of zie je iemand gearresteerd worden, bel dan met: 0614372739
Geef rustig door wat er aan de hand is!
De mensen van de Arrestanten Groep hebben advocaten aan hun zijde die juridische hulp verlenen.


Website: http://demotilburg.wordpress.com/2011/01/08/arrestanten-groep-ag-tel-nr/
 
Breek de macht van het grootkapitaal.Video1/2 
Spirit Of Squatters Collective - 09.01.2011 07:53

Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective

Here You can watch video from demonstration :
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/01/breek-de-macht-van-het-grootkapitaal.html
the second part, the story("Your Story") from the old guy from the end would follow...
Here from the squatting of the anti capitalist social center against the euro top in 1997:
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/01/1997-tegentop.html
here great documentary about squatting in the past:
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/01/1981-in-een-tank-kan-je-niet-wonen.html

BTW: About 2 media actions:  http://indymedia.nl/nl/2011/01/72694.shtml
and thanks to those who supported the Spirit Of Squatters Collective yesterday ;)

E-Mail: mgriks(at)gmail.com
Website: http://www.ourmediaindymedia.blogspot.com
 
Photos  
Spirit Of Squatters Collective - 09.01.2011 23:37

Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective

You can see (use it ) here:
 http://picasaweb.google.com/ovieczka/Tilburg?authkey=Gv1sRgCOXRu7qDqojPvwE#

E-Mail: mgriks(at)gmail.com
Website: http://www.ourmediaindymedia.blogspot.com
 
sociaal centrum 'dna' 
dna crew - 10.01.2011 19:52

pandje in tilburg
pandje in tilburg

pandje in tilburg
JAmmer 
nn - 10.01.2011 21:24

ik vond het heel jammer dat deze demo eigenlijk gewoon alweer een kraakdemo leek te zijn.. daarvoor kwam ik niet demonstreren!!
dus misschien is het wel een goeie om wat antikapitalistische leuzen te oefenen? of was het gewoon een vermomde demonstratie om maar weer voor je eigen gekraakte huisje te vechten?
Afsluitend persbericht 
DemoTilburg - 10.01.2011 23:30

Opgewekte demonstratie zet aan tot verder opbouwen van (lokaal) verzet.

De demonstratie “Breek de macht van het grootkapitaal” in Tilburg heeft een bodem gelegd voor een structurele lokale beweging. Het afgelopen jaar zijn er meerdere Tilburgse (kraak)acties geweest waardoor veelbelovende contacten zijn gelegd en er zodoende een flexibel netwerk is ontstaan, wat spontaan gemobiliseerd kan worden voor toekomstige lokale acties en landelijke massademonstraties.

Voor het eerst sinds vele jaren is er in Tilburg een demonstratieve optocht georganiseerd door lokale mensen. Hierdoor zijn nieuwe ervaringen en ideologische inzichten opgedaan onder veel jonge demonstranten. Degene die nog onbekend waren met de demonstratie-cultuur (veel politie, dus bij elkaar blijven, gaten voorkomen, niet rennen etc.) zijn nu ook beter voorbereidt bij een volgende keer.

Er is bewust geen officiële vergunning aangevraagd voor de demonstratie omdat dat te veel restricties met zich mee zou brengen die het recht op demonstratie ondermijnen. De autoriteiten zijn vooraf op de hoogte gebracht middels media-aandacht, posters en een beknopte brief gericht aan de burgemeester. De politiewoordvoerder is één dag voor de demonstratie in overleg gegaan met politiechef Peter de Raaff waarmee goede afspraken zijn gemaakt. Het oorspronkelijke idee van de demonstratie-route is zo aangepast dat slechts de meest nauwe binnenstraten ontzien worden. Zolang de demonstranten zich gedragen en de afgesproken route lopen zou de politie niet in grote getalen aanwezig zijn, de Mobiele Eenheid (ME) slechts paraat staan en paarden op afstand blijven.

De demonstranten hebben zich keurig gedragen, de afgesproken route gelopen en hebben daardoor terechte redenen voor kritiek richting de politieorganisatie. Ondanks de toezeggingen van de politie bleken er minstens twee volle ME-bussen kort voor en tijdens de demonstratie zeer prominent rond te rijden. Ook stonden de ME-bussen zonder aanleiding stil aan weerszijden van het Stadhuisplein waar op dat moment de demonstatie tussendoor moest lopen. De politiepaarden bleven niet op afstand maar liepen middenin de demonstratie. De aanwezige EHBO’ers “hadden grote zorgen over de paarden tussen de mensen. Het is onverantwoord en had makkelijk kunnen lijden tot ongelukken”. In de Stationsstraat sloegen twee paarden achterin de demonstratie op hol, daar waar gezinnen met kinderwagens liepen en een agent aan de kant moest springen. Verder zijn er nog 9 onherkenbare agenten (‘stillen’) waargenomen waarvan er één provoceerde door een demonstrant uit te schelden.

Gelukkig hebben de demonstranten goed gereageerd op de verschillende provocaties. Voor omstanders zal het een absurd beeld zijn geweest om te zien dat vreedzame demonstranten onder zoveel politie-inzet begeleidt worden. Dit maakt de demonstratie niet uitnodigend en wekt onterecht een criminele voorstelling op. Hopelijk trekt de politieorganisatie de juiste conclusies en zullen zij zich de volgende keer aan de gemaakte afspraken houden.

Ondanks genoemde kritiek richting politie zijn de organisatoren erg tevreden over het verloop van de demonstratie. Complimenten aan de opgewekte, enthousiaste en strijdbare demonstranten! Er zal verder gewerkt worden aan de bewegingsopbouw welke systeemkritisch is en zich hard zal maken voor een betere, eerlijkere wereld.Website: http://demotilburg.wordpress.com
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.