english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Getuige verklaring van de aanval van de Grijze Wolven
Maikel van L. - 23.10.2011 22:14

Voorop, ik vind het zeer moeilijk om objectief dit verslag te schrijven. Het feitenrelaas is door meerdere mensen bevestigd, deze waren zowel binnen als buiten. Tijdens de aanval en na de aanval van de fascistische Grijze Wolven.Rondstreek 16.30 kreeg ik een telefoontje van iemand uit het aangevallen Koerdische huis, dat er slachtoffers door Grijze Wolven waren gevallen en of ik daar naar toe wilden gaan voor medische assistentie.
Eenmaal daar aangekomen, trof ik een afgezet gebied aan met politie en 1 ambulance wagen. De politie was druk aan het opschalen qua mandaat en chaos heerste nog op de straat.

De politie liep rond in kogel/scheur/steek vesten en dirigeerde iedereen weg. Gezien het feit dat ik een medisch vak uitoefen, kon ik rond wapperen met mijn medische pasjes en vertellen dat ik gebeld was om medische assistentie te verlenen. De chef van dienst werd er bij gehaald en die vond het een goed idee. Halverwege de straat werd ik echter terug gefloten door drie agenten. Wederom vertelde ik hier mijn verhaal. Daar kwam volgens deze agenten niets van in. Bovendien waren er twee GGD'ers ter plaatse. Toen ik aangaf dat het mij wat weinig leek, gaf de agente met het dienstnummer: 30531 aan dat zij 'deze mensen liever liet creperen'

Op dit moment werd ik weg gedirigeerd. Om een lang verhaal kort te maken: Ik had contact met diverse mensen binnen en met Koerdische mensen buiten, die ontsnapt waren aan de aanval, of die kwamen om hun kinderen en vrouwen op te halen. Hier onder volgt een feitenrelaas dat ik dubbel heb gecheckt en/of met eigen ogen heb aanschouwd.

1. Mensen binnen gaven aan dat er geschoten was, dit laat zich ook staven door een zeer grondig sporenonderzoek van de politie.
2. Vrouwen,kinderen en de mannen die binnen waren (voor gitaarles en Italiaanse les) waren geppersprayed door de politie en kregen hier geen medische assistentie voor
3. Verschillende vrouwen en kinderen waren gebeten door politiehonden, wederom de medische dienst liet lang op zich wachten of was er niet
4. In plaats van bescherming, werd er een aantal keer gezegd 'Jullie hebben niets te vertellen en jullie moeten jullie paspoorten trekken' en werden onderworpen aan een volledige fouillering'
5. Politie gaf meerdere keren aan dat zij niet bereid was of de capaciteit had om Koerdische mensen te beschermen
6. De mensen in het aangevallen pand hebben van 14.00 t/m 20.30 vast gezeten/gegijzeld door de politie in het gebouw in een zeer dreigende situatie
7. Een bezorgde moeder is met haar haren over het Surinameplein getrokken om aan de andere kant los gelaten te worden met de woorden ' Je hebt hier niets te zoeken'
8. Een Koerdische vrouw is door een agent in uniform weg gedirigeerd met een getrokken pistool op haar gericht.
9. Mensen die binnen zaten werd de hele tijd gevraagd om hun legitimatie bewijs. Zover ik weet op dit moment van schrijven is dat geweigerd.

Verder op dit moment van schrijven zijn de aantallen van Koerdische mensen in grote getale aan het groeien. Dit vanwege de veiligheid.

Nb. Na navraag werden er in het Koerdische culturele huis tijdens de aanval enkel taal-en gitaarlessen gegeven..

 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
zie ook 
nn - 23.10.2011 22:26

De oorsponkelijke alarm-oproep:  http://www.indymedia.nl/nl/2011/10/79475.shtml
English 
Add-on - 23.10.2011 23:26

First, I find it quite difficult to write an objective report. This fact-report has been verified by multiple people, whom were inside as well as outside the social center. During the attack and after the attack of the fascist grey wolves.

Arround 16:30 I received a phonecall frome someone inside the attacked Kurdish Center, where there were victims caused by the attacks of the Grey Wolves, with the question whether I wanted to provide medical assistance. When I arrived I found a compounded area with police and one ambulance. The police was busy with getting more police and chaos reigned on the street.

The police walked around in bullet/knife proof vests and directed everyone away. Because I practise a medical occupation, I was able to show some medical-papers and tell them I was there to provide medical assistance. The police officer in command was asked and he thought it was a good idea. Halfway down the street I was called back by 3 police officers. Again I told my story. They informed me this wasn't going to happen. Above all there were two "GGD'ers" (healthcare workers) on the site. When I told them that this seemed a bit low, the officer with the number 30531 said "I rather let them suffer" ("deze mensen liever liet creperen").

At this moment I was directed away. To shorten the story: I had contact with a diverse group of people inside
and Kurdish people outside, who escaped the attack or came to pick up their children or husbands. Here follows a report with facts that I double checked and/or have seen with my own eyes:

1. People inside have stated there where gunshots fired, this is acknowledged by a very thorough forensic research by the police
2. Women, Children en men that where inside (for guitar-lessons and italian-lessons) where peppersprayed by the police and did not receive medical attention for this
3. Different women and children have been bitten by policedogs, again medical attention was either late or non existing.
4. Instead of protection, a number of times they have been told: "You have nothing to say here and you have to show your ID-cards" ('Jullie hebben niets te vertellen en jullie moeten jullie paspoorten trekken') and were completely searched.
5. Police stated a number of times that they had not the will or the capacity to protect the Kurds.
6. The people in the attacked building have been kept hostage 14:00 to 20:30 by the police in the building in a very threatening situation.
7. A concerned mother was dragged by her hairs across the Surinamesquare (Surinameplein) to be released on the other side with the words: "You have no reason to be here" ('Je hebt hier niets te zoeken').
8. A Kurdish women has been directed away by a policeofficer in uniform with a gun aimed on her head.
9. The people that where inside where constantly asked to show their ID. As far as I know at the moment of writing, they did not show their ID.

At the moment of writing the numbers of Kurdish people is growing in large numbers, this is due to safety conceirns.
Note: After checking, before the attack only language and guitar lessons were given in the Kurdish-center.

nog meer? 
anno - 25.10.2011 09:44

artikel parool turksejongeren willwn woensdag weer
 http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/2988005/2011/10/25/Turkse-jongeren-roepen-op-tot-meer-rellen.dhtml
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.