english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Open brief aan de AIVD (afzender AFA)
AFA-Nederland - 08.02.2010 19:23

Afgelopen week publiceerde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een open brief aan alle burgermeesters van Nederland over de ‘ontwikkelingen met betrekking tot de werkwijze van de Anti Fascistische Actie (AFA)’. Niet alleen staat deze brief bol van de feitelijke onjuistheden omtrent de werkwijze van deze anti-fascistische en anti-racistische actiegroep, maar is een regelrechte inbreuk op ons recht van vrije meningsuiting en vereniging.
AFA is een in 1992 opgericht samenwerkingsorgaan van verschillende lokaal opererende actiegroepen, die zich het bestrijden van racisme en extreem-rechts in zeer uiteenlopende vormen ten doel stelt. Grofweg hanteert AFA hiertoe drie uiteenlopende methoden: aan de ene kant richt de actiegroep zich op het doen van onderzoek naar extreem-rechtse organisaties, hun handelswijzen en ideologie. Deze expertise op het gebied van extreem-rechts wordt daarnaast toegepast in de voorlichting van lokale overheden, particulieren en ondernemers die (doorgaans buiten hun eigen intentie en weten om) op enigerlei wijze zijn betrokken in de facilitering van extreem-rechtse (partij)bijeenkomsten en demonstraties. Tot slot spant AFA zich ook op praktisch niveau in, door middels de organisatie van (tegen)demonstraties en campagnes het publiek over extreem-rechtse organisaties voor te lichten, en hiertegen te mobiliseren.

De afgelopen jaren is het zwaartepunt binnen de werkwijze van AFA met name op onderzoek naar, voorlichting over en mobilisatie tegen extreem-rechts komen te liggen. Het is in onze ogen dan ook niet geheel verbazingwekkend dat de AIVD in haar schrijven vaststelt dat AFA de laatste decennia uit is gegroeid tot ‘een meer politieke lobbygroep.’ Hoewel AFA zich nadrukkelijk als actiegroep wenst te profileren, is met name op het gebied van voorlichting en mobilisering een taak voor deze groep weggelegd.

Zéér beklagenswaardig is echter de wijze waarop AFA in de brief van de AIVD willens en wetens als geweldsbeluste, extremistische organisatie wordt weggezet. AFA stelt zich ten doel op geweldloze (doch weerbare) wijze, racistische en fascistische organisaties en ideeën zo veel als mogelijk te bestrijden. Wij vinden het onbegrijpelijk, dat iemand dit streven doelbewust als ‘extreem’ of gewelddadig zou willen afschilderen.

In haar brief aan de Nederlandse burgermeesters gaat de AIVD onder andere in op een actiecampagne tegen Wilders waaraan AFA (naast andere actiegroepen) deelneemt. De activiteiten die het afgelopen jaar door deze actiecampagne zijn ontplooid, bestonden zonder uitzondering uit het organiseren van debatten, het publiceren van achtergrondinformatie en het houden van volstrekt geweldloze demonstraties, waaronder een zeer succesvolle fakkeltocht in november vorig jaar in Arnhem. De AIVD stelt in haar schrijven weliswaar niet expliciet dat het een gewelddadige campagne betreft, maar die suggestie wordt duidelijk en doelbewust gewekt. De wijze waarop de AIVD deze volstrekt legale en geweldsloze campagne probeert te criminaliseren, is ronduit schandalig.

Enkel en alleen het feit dat onze expertise op het gebied van onderzoek naar, en voorlichting over, extreem-rechts die van de AIVD met kop en schouders overstijgt, is -hooguit voor laatstgenoemde zelf- inderdaad een reden ons als bedreiging te beschouwen. Wij zien echter niet in, op welke wijze onze inspanningen ter bestrijding van extreem-rechts enige bedreiging voor de samenleving zouden kunnen vormen.
Het moge echter duidelijk zijn, dat de AIVD met de publicatie van deze en een aantal voorgaande ‘rapporten’ doelbewust probeert de linkse, anti-racistische beweging in diskrediet te brengen. Aangezien wij constateren, dat het maatschappelijk draagvlak voor de door ons ontplooide activiteiten onverminderd toeneemt, zullen we de brief van de AIVD dan ook vooral als aanmoediging zien, om met eenzelfde energie en enthousiasme deze activiteiten voort te zetten. De AIVD lijkt met haar schrijven tevens tot uitdrukking te brengen, dat zij onze activiteiten als een sterke belemmering voor de verdere groei van (het draagvlak voor) extreemrechtse organisaties ziet. Wij nemen hier dan ook verheugd kennis van.

Zoals bekend hebben diverse extreem-rechtse partijen en personen zich in tal van gemeenten voor de gemeenteraad verkiesbaar gesteld, variërend van de neo-nazistische NVU in het oosten en zuiden van het land, als ook de CD en oud CD-leden in o.a. Arnhem en Utrecht. De extreem-rechtse PVV stelt zich in een tweetal steden (Almere en Den Haag) verkiesbaar. Ook AFA zal, zoals altijd, waar mogelijk burgers en lokale autoriteiten middels voorlichtingscampagnes en demonstraties vroegtijdig op de hoogte brengen van de te verwachten ontwikkelingen.

 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
aivd heb niks te doen 
NN - 08.02.2010 19:26

Al jaren lang neemt het aantal acties in Nederland af, zowel in aantal als in heftigheid. Die gasten van de AIVD hebben gewoon geen fuck meer te doen, dus besluiten ze maar idiote overtrokken suggestieve verhalen de wereld in te helpen.

Dat ze daar tijd voor hebben, tussen het patiencen door...
tja 
blabla - 08.02.2010 21:31

NVU nazis
NVU nazis

Voor mij staat een ding vast, kosten wat het kost...deze mensen te weren uit de samenleving !!!
bedankt 
nn - 08.02.2010 22:29

@blabla

quote: "Voor mij staat een ding vast, kosten wat het kost...deze mensen te weren uit de samenleving !!!"

dat is dus een typische nazi-opvatting, heeft de aivd toch gelijk.
Bang voor bezuiniging? 
Nico - 09.02.2010 07:24

De AIVD probeert zichzelf weer eens van werk te voorzien.

Met het gooien van stenen bij vredesdemonstraties, het verbergen van de voor van Gogh gemaakte opnames, koffie drinken, en privé gesprekken op te nemen zijn ze er nog niet.

Paniek creëren levert de AIVD werk op en er is toch niemand die hun kan controleren.

Vrijheid van meningsuiting is prima,
maar ook juist daarom kan je fascisten niet vrijspel geven!

zelfwerkzaamheid 
Paul080 - 09.02.2010 15:49

De NVU hoef je niet uit de samenleving te weren. Dat doen ze zelf al jaren op buitengewoon succesvolle wijze. Links kan zich geen betere NVU-leider dan Kusters voorstellen. Al jaren vervult hij zijn taak van 'nuttige sukkel voor het systeem' met verve.

Is het niet zin voller om de NVU te laten voor wat het is en je op de PVV en TON te focussen?
afa 
nn - 09.02.2010 16:44

Extreem rechts in nederland kan niet zonder de AFA propaganda. Als die er niet was zag niemand dat samengeraapte zooitje sukkels staan.
AFA moet brief naar krant sturen 
nn - 09.02.2010 20:00

Zeg mensen stuur het liefste deze brief naar de kranten die zullen hem waarschijnlijk publiceren als hij formeel van AFA komt.

Strijdbare Groet.
steunbetuiging 
NN - 09.02.2010 20:48

Zie ook de steunbetuiging aan de AFA van Werkgroep Stop Deportatie (WSD) en Anarchistische Anti-Deportatiegroep Utrecht (AAGU)
nn 
nn - 09.02.2010 20:48

link steunbetuiging is:
 http://www.indymedia.nl/nl/2010/02/65255.shtml
wat opmerkingen 
antifascist - 10.02.2010 11:34

@ Paul080

Het is zeker zinvol om je op de PVV en TON te richten, AFA-activisten zijn hier ook zeker mee bezig (binnen en buiten de AFA-structuren). In het geval van de PVV is hiervoor de werkgroep 'Wilders sluit jou ook uit' opgericht samen met andere groepen en individuen. zie: hppt://www.wilderssluitookjouuit.nl/

Verder is het niet heel eenvoudig om een goede strategie tegen deze relatief nieuwe (extreem)rechtse, polulistische stromingen te formuleren. Als je naar de geschiedenis en actievormen van AFA kijkt begrijp je dit denk ik wel, AFA heeft wellicht andere specialismen. Daarom denk ik ook dat er behoefte is aan ideeen-uitwisseling. Bovendien zou het goed zijn als meer verschillende organisaties (vanuit hun eigen perspectieven) actie voeren tegen de PVV en TON.

Wat ook belangrijk blijft is het protest tegen 'klassiek' extreemrechts. De NVU is misschien een statische partij, maar op hun demonstraties lopen nog tal van nazi-clubs mee die wel een bepaalde dynamiek kennen, zoals: NSA, RVF / Blood & Honour / Combat 18, NJB (nu NJN) en natuurlijk Duitse nazi's. Deze organisaties hebben aantrekkingskracht op jongeren en maken ook een zekere groei door. Hun zeer radicale ideologie in combinatie met een geweldscultus is gevaarlijk. Bovendien krijgen deze groepen steeds meer speelruimte in een samenleving die verrechts en 'het vrije woord zo verdedigd'.

De manier waarop antifascisten samen met lokale burger het afgelopen jaar hebben geprotesteerd tegen de NVU-demonstraties (zie  http://www.laatzenietlopen.nl/) laat bovendien zien dat er verbreding mogelijk is binnen straat-acties van antifascisten. Als antifascist sta je samen met de buurt en solidair met de buurt tegen de nazi's. Dat is mooi want de nazi's krijgen zo heel weinig ruimte voor hun racistische boodschap en bovendien komt de lokale bevolking door de LZNL-protesten in aanraking met een antiracistisch geluid. Iets wat in het huidige samenleving broodnodig is.

Het is belangrijk om op alle fronten te blijven vechten voor je idealen, daartussen is immer ook grote samenhang. De steunbetuiging van WSD en AAGU waardeer ik daarom ook enorm. Jullie strijd is onze strijd.

En wat betreft het schrijfsel van de AIVD... Het blijk maar weer dat de AIVD zich vooral laat leiden door politieke motieven. Ze hebben wat dingen opgevangen, uit hun verband gerukt of verzonnen om hun eigen verhaal te ondersteunen. Laten we ons niet van de wijs brengen door hun warrige en hetzerige verhaal. Ik zie enkel een compliment voor antifascisten, ze hebben van zich laten horen en zijn (kennelijk) opgevallen met hun acties.

Tot ziens!
wie is hier nou extreem? 
nn - 11.02.2010 13:16

ik snap de definitie van extreem niet altijd..

is het extreem om tegen rassenhaat en nationaal egoïsme te zijn?

is het niet extreem als 20% van de wereld bevolking 80% van alle rijkdommen bezitten?

is het niet extreem als koste wat kost die machtsverhouding word onderhouden, door middel van onderdrukking van bijna iedereen?
..en is het extreem om daar tegen te zijn..?!

..is het dan extreem om mens te zijn?

mischien ben ik nu iets te filosofisch, maar ik vind dat de aivd wel eens wat dingen mag gaan relativeren, ik vind hun behoorlijke extreem!

extreem veel groetjes!
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.