english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Apokaputalism now! Zombie Walk Amsterdam
robino - 31.10.2008 21:50

Het centrum van Amsterdam was laat op de middag getuige van een ware zombie walk. Tientallen zombies liepen rond de stad om geld en eten op te eisen. Meer info achtergrond volgt nog. "When capitalism is dying, chewing on our brains... Aaaaaaaahh!"

zombie
zombie

zombie
zombie

zombie
zombie

zombie
zombie

zombie
zombie

zombie
zombie

zombie
zombie

Het centrum van Amsterdam was laat op de middag getuige van een ware zombie walk. Tientallen zombies liepen rond de stad om geld en eten op te eisen. Meer info achtergrond volgt nog. "When capitalism is dying, chewing on our brains... Aaaaaaaahh!"

- E-Mail: rebelact@ddh.nl Website: http://www.rebelact.nl/
 

Lees meer over: globalisering

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
How everyone got locked up in Stock Exchange 
Rebelact - 01.11.2008 01:23

Dutch text will follow - Nederlandse tekst volgt nog.

Friday, October 31st... People are talking about Halloween. Reason to party!!! Especially this moment - now we might experience the last days of kaputalism. As zombie-bankers we celebrated the downfall of the exchange of stocks. The casino is finally closing down! It's time for a better economic system which cares about the needs of all people in this world. It's about time!

With plackards like "Aaaah - my stocks!", "Apokaputalism - Your turn to jump!" and "Mummy - where's my Money?" about 40 - 50 zombies entered around 4.45 pm the Kalverstraat. At the corner with the Spuistraat the zombies tried to get some of the last money from the pin machine. But in these dark days... unfortunately no money...
And Yeahhh... it's always fun in the Kalverstraat! There are a lot of consumption zombies there... Every day - seven days a week! So we felt at home in the nr. 1 shopping street of Amsterdam. As zombies! (Aaarghhhhh!!!!)

And thank's (Kaputalist) God there's a lot of secerity in the Kalverstraat. Especially if you don't buy anything! For sure if you're not a consumption-zombie - but a zombie-banker... Shouting and crying for money: "Where are my stocks?", "Money - we need money!", "It's My Money! - No - it's My Money!", "I worked for Fortis!", etc.
Reason for the security to warn more security and for the extra security to warn the police and for the police to warn more police. So some of the shops protected their entrances with security, others - like the RABO bank - closed their doors.
If you can't enter banks - what are the remaining opportunities for zombies? For example visit the McDonalds! Always good to see the McDonalds clown! McDonalds is a really great symbol of the exploiters system and the outrageous waste of the environment! We love McDonalds!

At the Dam square we got more police company. A policeman was calling in panic: he didn't know about the coming of zombies... Terrible for blue boys if things are happening outside the predictable grey reality... What to do... Call for more police! 2 blue motor drivers arrived. Also extra blue bikers.
With this company we continued our walk in the Nieuwendijk - also a great place to be - with the same boring shops - like McDonalds!
After a while (5.30 pm) we turned to the right: the C&A passage and then... happened what the cops where afraid for... the zombies crossed the Rokin into the direction of... the Stock Exchange!

The police was really great: in solidarity they blocked the main entrance with their motors. The police bikers did the same. And the Stock Exchange even closed their doors an locked everyone in the building up.
Great! A blockade!

Now we didn't have to organise a blockade. All work was already done... No reason for the zombies to continue their zombie life...
Time to say goodbye to Apukaputalism... and die!!!
Dead zombies bodies laid down on the ground in front of the Stock Exchange...
Waiting to wake up in a new world which is really free!


E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
photos 
zombiegraaf - 01.11.2008 15:44


...
photos 
zombiegraaf - 01.11.2008 15:45


...
photos 
zombiegraaf - 01.11.2008 15:52


...
Hoe iedereen opgesloten werd in de Beurs 
Rebelact - 01.11.2008 17:38

Vrijdag, 31 oktober... Er wordt over Halloween gesproken. Reden voor 'n feestje!!! Vooral op dit moment - nu we wel eens de laatste dagen van het kaputalisme zouden kunnen meemaken. Als zombie-bankiers vierden we de ineenstorting van de handel in aandelen. Het is tijd voor 'n beter economisch systeem waarbij de behoeften van alle mensen op deze wereld centraal staan. Het is echt de hoogste tijd!

Met borden zoals "Aaaah - mijn aandelen!", "Apokaputalisme - Jouw beurt om te springen!" en "Mammie - waar is mijn geld?" trokken rond 16.45 uur zo'n 40-50 zombies de Kalverstraat binnen. Op de hoek met de Spuistraat probeerden de zombies iets van het laatste geld uit het pinapparaat te halen. Maar in deze donkere dagen... was er helaas geen geld meer...
En ja... het is altijd heel leuk in de Kalverstraat! Er lopen daar 'n hoop consumptie-zombies... Elke dag - 7 dagen per week! Daarom voelden we ons erg thuis in de nummer 1 winkelstraat van Amsterdam. Als zombies! (Aaarghhhh!!!!)

En dankzij de (kaputalistische) God is er volop security in de Kalverstraat. Vooral als je niets koopt! Helemaal als je geen consumptie-zombie bent - maar een zombie-aandelenhandelaar... Schreeuwend en huilend om geld: "Waar zijn mijn aandelen?", "Geld - we willen Geld!", "Het is Mijn Geld! - Nee - het is Mijn Geld!", "Ik werkte voor Fortis!", enz.
Reden voor de security om meer security te waarschuwen en voor de extra security om de politie te waarschuwen en voor de politie om nog meer politie te waarschuwen.
Sommige winkels beschermden hun ingangen met security, anderen - zoals de RABO bank - sloten hun deuren.
Als je niet naar binnen kunt bij de banken - wat zijn dan de resterende mogelijkheden voor zombies? Bijvoorbeeld 'n bezoekje aan de McDonalds! Het is altijd fijn om de McDonalds clown weer te zien! McDonalds is 'n fantastisch symbool van het systeem van uitbuiting en de alle grenzen te buiten gaande verspilling van het milieu! Wij houden van McDonalds!

Op de Dam kregen we meer gezelschap van politie. Een agent belde in paniek: hij wist niets van de komst van zombies... Het is altijd vreselijk voor de jongens in het blauw als er iets gebeurt buiten de voorspelbare, grijze realitei... Wat moet je dan doen? Meer politie bellen! Twee agenten op motoren kwamen erbij. Ook nog wat politie op fietsen.
Met dit gezelschap gingen we verder met de wandeling op de Nieuwendijk - ook 'n geweldige plek - met dezelfde saaie winkels - zoals McDonalds!
Na 'n tijdje (17.30 uur) sloegen we rechtsaf: de C&A passage in en toen... gebeurde waar de politie bang voor was... de zombies staken het Rokin over in de richting van... de Beurs!

De politie was geweldig: ze blokkeerden heel solidair de hoofdingang met hun motoren. Met assistentie van agenten op de fiets. En de beurs sloot zelfs hun deuren en sloot daardoor iedereen op in het gebouw. Fantastisch! Een blokkade!

Nu hoefden we niet zelf 'n blokkade te organiseren. Al het werk was al gedaan... Er was geen reden meer voor de zombies om hun leven nog voort te zetten...
Tijd om vaarwel te zeggen tegen het Apokaputalisme... en te sterven!!!
Dode zombielichamen lagen op de grond voor de beurs...
Wachtend om wakker te worden in een nieuwe, werkelijk vrije wereld!


E-Mail: rebelact@ddh.nl
Website: http://www.rebelact.nl
 
Gelijktijdig in Londen 
H. Salavila - 02.11.2008 13:43

In the meantime in London:
 http://www.indymedia.org.uk/en/2008/11/412067.html
meer fotos 
Karin Eliot - 03.11.2008 09:53


....

Website: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157608591427235/
 
zombies  
nn - 03.11.2008 13:22


zombies spuistraat
zombies  
nn - 03.11.2008 13:25
zombies c&a passage
zombies 
nn - 03.11.2008 15:42
zombies kalverstraat
video now on line 
kazz - 04.11.2008 04:06

selected scenes from Apokaputalism now!

Website: http://www.youtube.com/watch?v=B_Anjv95eKE
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.