english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Stop Deportaties levert 'oefen-illegalen' af bij EGM
Werkgroep Stop Deportaties - 26.09.2008 08:30

Werkgroep Stop Deportaties levert ‘oefen-illegalen’ af bij EGM Architecten (Rotterdam)
- actie tegen nieuwbouw vluchtelingengevangenissen

Vandaag, vrijdag 26 september om 8.00 uur, kruipt Werkgroep Stop Deportaties in de huid van Justitie en levert in die hoedanigheid twee ‘oefen-illegalen’ af bij het kantoor van EGM Architecten in Rotterdam (Schiekade 101). EGM kan de ‘oefen-illegalen’ goed gebruiken om de ontwerpen voor twee nieuwe vluchtelingengevangenissen waar het aan werkt uit te testen.


De actie richt zich tegen de betrokkenheid van EGM bij de nieuwbouw van deze detentiecentra in Soesterberg (Kamp Zeist) en Rotterdam (Zestienhoven). Voorbijgangers worden geïnformeerd met behulp van een spandoek en flyers. Op 30 juni jl. werd doodligactie (die-in) gehouden voor de deur van hetzelfde kantoor.

EGM Architecten maakt deel uit van het consortium DC16 (met Strukton, Ballast Nedam, ISS en Smits van Burgst), dat de nieuwbouw en exploitatie van een nieuw uitzet- en detentiecentrum op Rotterdam-Airport gaat realiseren. Het nieuwe centrum, veel groter dan het huidige uitzetcentrum, moet in 2010 gereed zijn. De waarde van het contract dat het consortium binnenhaalde is maar liefst zo'n 100 miljoen euro. Geld dat verdiend wordt aan de ellende van de vluchtelingen die daar straks opgesloten worden.
Daarnaast is EGM nauw betrokken bij de geplande nieuwbouw van het detentiecentrum 'Kamp Zeist'. Het bureau ontwierp hiervoor een 'Masterplan' en het begeleidt de nieuwbouw namens de Rijksgebouwendienst, ondermeer door het aanvragen van de benodigde vergunningen. Een eerste bouwvergunning is inmiddels verleend door de gemeente Soest.

EGM is de laatste jaren uitgegroeid tot hèt architectenbureau van de deportatiebajessen in Nederland. Het ontwierp eerder al het Uitzetcentrum Rotterdam-Airport, een deel van het huidige detentiecentrum 'Kamp Zeist' en de twee bajesboten in Zaandam.
EGM Architecten is en blijft daarmee medeverantwoordelijk voor het, onder slechte omstandigheden, opsluiten van talloze vluchtelingen en voor daaropvolgende deportaties.

Na de actie op 30 juni verklaarde een woordvoerder van van EGM dat de betrokkenheid van EGM bij de nieuwbouw van het Detentiecentrum Rotterdam-Airport er slechts uit bestaat dat er betere omstandigheden gecreëerd worden dan de huidige “deplorabele loodsen”. Wat hij er niet bij zei is dat die loodsen enkele jaren geleden volgens ontwerp van EGM gebouwd zijn. Zo is het makkelijk geld verdienen!
Bovendien is het een gotspe om te stellen dat het gerechtvaardigd is om mee te werken aan de bouw van vluchtelingengevangenissen onder het mom dat omstandigheden daardoor beter worden. Opsluiting van mensen, enkel omdat zij niet over de vereiste papieren beschikken, is per definitie misdadig en inhumaan.

Opsluiting van vluchtelingen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een goudmijn voor Nederlandse ondernemingen. Met de voortdurende aanscherping van het vluchtelingenbeleid, onder verantwoordelijkheid van PvdA-staatssecretaris Albayrak, en de aankondiging steeds meer vluchtelingen op te gaan sluiten, zal dit in de toekomst niet minder worden.
De deportatie-industrie is een bloeiende bedrijfstak geworden, waar tientallen bedrijven een graantje van meepikken. Voor de slachtoffers van opsluiting en deportatie is geen aandacht en geen plek binnen het kapitalistische systeem van hebzucht en winststreven.

De Werkgroep Stop Deportaties (WSD) staat voor een wereld zonder grenzen, waarin iedereen vrij is om te gaan en te verblijven waar zij of hij wil. Een wereld waarin geen plaats is voor onderdrukkende instituties als staten, politie en gevangenissen.
In de periode juni 2006 tot januari 2008 voerde WSD 14 blokkades uit bij diverse vluchtelingengevangenissen in Nederland. Op 7 april jl. werd een doodligactie in de hal van het Ministerie van Justitie in Den Haag gehouden.- E-Mail: stopdeportaties@yahoo.com
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Stuur een protestmail aan EGM 
Werkgroep Stop Deportaties - 26.09.2008 08:52

Voor meer informatie over het werk van EGM:  http://vrijheidvanbeweging.nl/EGM/

Daar vind je ook een voorbeeldtekst en mailadressen om EGM een mail te sturen met een protest tegen hun betrokkenheid bij de bouw van vluchtelingengevangenissen.

Een kleine moeite!
Foto's 
Stop Deportaties - 26.09.2008 13:23

Wachten met de proefpersonen.
Wachten met de proefpersonen.

Flyeraars in actie.
Flyeraars in actie.

Repressie.
Repressie.

Vandaag hebben wij gedemonstreerd bij EGM architecten in Rotterdam die bezig zijn met de nieuwbouw van Kamp Zeist en Zestienhoven Rotterdam. Het bleek dat vandaag ook de dag was dat justitie en G4S illegalen kwamen brengen voor EGM's proefopstelling van de gevangenis....
DV&O rapportage bijzonder transport 
J. Jacobse, hoofd speciale projecten ZHZ - 26.09.2008 16:25

transport order:
transport order: "EGM werkt niet mee, geen levering geschied"

RAPPORTAGE aan DJI/dienst bijzondere voorzieningen, dhr. H. Janssens

26/9/08

Bijgaand treft u retour de transport order voor twee proefpersonen ten behoeve van de proefopstelling, namens EGM architecten besteld door Dhr. A. Sikkel (woordvoerder) en Dhr. E.C. Fokkema (ontwerper nieuw DC Rotterdam-Airport) t.b.v. ontwerp nieuw detentiecentrum Rotterdam-Airport. De transport order is voorzien van een notitie omtrent het niet voltooien van het transport. Dit behoeft nadere uitleg. Vandaar deze rapportage.

Ophalen gedetineerden Salas en Azoua te UC Rotterdam-Airport: gedetineerden waren niet tot medewerking bereid. IBT team moest worden ingezet om transport te garanderen. Handen op rug boeien en spuug- bijtmaskers waren noodzakelijk. Hierna verliep het transport zonder noemenswaardige problemen. Alleen voor de deur van EGM architecten was een kleine correctie van lastig gedrag af en toe nodig.

Overdracht aan EGM architecten: dit leverde grote problemen op. Allereerst een medewerker getroffen die er niet van wist. De medewerker zegde toe de heren Sikkel en Fokkema te zullen contacteren. De medewerker wilde DV&O niet verder binnenlaten dan de hal en kon geen mededelingen doen over de bestelling. Op verzoek van de medewerker heeft DV&O buiten de voordeur 15 minuten gewacht op nader bericht.

Teneinde de zaken te bespoedigen is ondergetekende rapporteur na 15 minuten opnieuw naar binnen gegaan en heeft in de hal nogmaals contact gezocht. Dezelfde medewerker kwam nu terug en bemoeilijkte de afhandeling. Uitgelegd is aan hem dat de gedetineerde illegalen besteld waren, dat niet veel langer gewacht kon worden en er is geïnformeerd naar de proefopstelling waarvoor levering van de proefpersonen is verlangd.

Hierover kon de medewerker geen uitsluitsel geven. Gevraagd naar de naam van de medewerker, weigerde hij deze te geven. De man maakte een onbegrijpelijke opmerking over een organisatie die iets gedaan had en leek in de veronderstelling te verkeren dat DV&O iets met deze organisatie te maken had. Niettemin kon hij toezeggen dat Dhr. Sikkel binnen niet al te lange termijn zou arriveren. Daarop is DV&O weer op zijn aandringen naar buiten gegaan.

Demonstratie bij EGM: Kort na de aankomst van DV&O is een demonstratie begonnen bij EGM architecten. De actievoerders waren hinderlijk aanwezig en waren mogelijk de oorzaak van de voorzichtigheid bij EGM. Dit werd echter niet gecommuniceerd met DV&O. Wel heeft EGM de politie gebeld.
Het lijkt erop dat EGM zich ongemakkelijk voelt aangaande acties tegen het architectenbureau, waar DV&O niet mee bekend is.

Politie is gearriveerd en liet de pamfletten uitdelende actievoerders ongemoeid. De zaak is aan de politie uitgelegd en zij hebben e.e.a. genoteerd. Daarna is de politie aanwezig gebleven.

Nog enige malen is bij de intercom aan de voordeur getracht contact te krijgen met Dhr. Sikkel of Fokkema, maar er werd niet geantwoord. Bezorgers van andere artikelen werden verder geholpen door EGM. Bij deze gelegenheid is een vrouwelijke medewerkster nog aangesproken door rapporteur dezes, echter zonder resultaat. Overigens was ook deze medewerkster niet bereid haar personalia op te geven.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat EGM in het bijzijn van de actievoerders niet wilde laten blijken medewerking te verlenen aan justitie, d.w.z. het ontwerp van het nieuwe DC/UC Rotterdam Airport.

Tenslotte is de chef van dienst van de politie gekomen, die wij ter verificatie van het transport van de proefpersonen de contactgegevens hebben verstrekt van contactpersoon DJI/DBV, Dhr. H. Janssens.

De chef van dienst heeft aangegeven dat de politie op verzoek van EGM architecten kwam om te bemiddelen tussen EGM en DV&O. Een merkwaardige gang van zaken die nader onderzoek vereist: EGM heeft aangegeven geen contact met DV&O te willen. Dit zal de samenwerking met de opdrachtgever van de bouw van het nieuwe DC/UC, de rijksgebouwendienst, in de toekomst mogelijk compliceren. Contact met overheidsdiensten dient onbelemmerd plaats te vinden. De situatie zorgde daarnaast voor de gedetineerden in kwestie voor onnodig ongemak.

Tenslotte zijn de gedetineerden retour uitzetcentrum gebracht. Hierbij heeft de politie DV&O en gedetineerden nog enige tijd ongevraagd begeleid.

Afschrift van de transport order is door de brievenbus van EGM architecten gedaan.

26/9/08 J. Jacobse, hoofd speciale projecten Zuid Holland Zuid, dienst bijzonder transport DV&O

architect en welstandscommissie in overleg... 
WSD - 26.09.2008 19:41

Zo wordt er gesproken over de bouw van het nieuwe detentiecentrum door architect en welstandscommissie:


Vergadering van de commissie voor welstand en monumenten, bouwplannen, op woensdag 7 mei 2008, in de Filmzaal City Informatiecentrum Coolsingel 197.
(Zie ook:  http://www.wonen.rotterdam.nl/smartsite2201426.dws)

.5 Rotterdam Airport (1e behandeling)(toegezegd) 16:20
omschrijving: oprichten van een detentiecentrum
ontwerp: Erik Fokkema, EGM Architecten
dossier: 2006/4041/10

Erik Fokkema, de architect, beschrijft de opgave en de bijzondere opdrachtconstructie waarbinnen dit ontwerp tot stand moet komen (DBFMO). Een belangrijk deel van de randvoorwaarden, bijvoorbeeld de toegang tot het complex en het uiterlijk van de gevangenismuur, waren bovendien in het masterplan vastgelegd. Binnen de begrenzing van de muur is een concept tot stand gekomen van drie parallelle stroken van vrijwel gelijke hoogte die worden verbonden door lagere tussenstukken. De stroken worden uitgevoerd in zwarte baksteen, de tussenstukken in een witte baksteen en de muur in horizontaal geprofileerd beton.

Reactie van de commissie:

De commissie mist enige relativering in het ontwerp. Zowel in hoofdopzet, in materiaal en in kleurgebruik oogt het ontwerp streng en sober. Enige nuancering binnen de eisen die aan een gevangeniscomplex worden gesteld, zou ook hier wenselijk zijn.

De commissie vraagt ook, en zeker omdat dit complex bovenal vanuit de lucht zal worden waargenomen, aandacht voor het daklandschap. Daarover is nu nog geen duidelijkheid.

De muur, het enige andere deel dat vanuit de openbare ruimte zal worden waargenomen wordt als te absoluut, te weinig verfijnd ervaren. De commissie roept de ontwerper op, mogelijk in weerwil van het masterplan, om deze muur als gevel te ontwerpen.
Een aangepast plan wordt met belangstelling tegemoet gezien.

...

Vergadering van de commissie voor welstand en monumenten, bouwplannen, op woensdag 23 juli 2008, in de Filmzaal City Informatiecentrum Coolsingel 197.
(zie ook:  http://www.wonen.rotterdam.nl/smartsite2213095.dws)

2.5 Rotterdam Airport terrein 16:00
omschrijving: oprichten van een detentiecentrum
ontwerp: Erik Fokkema, DC16
dossier: 2008/2944/33

Erik Fokkema vertelt dat hij voor wat betreft de dakafwerking niet veel mogelijkheden zag. Zijn voorstel is om patronen van zwarte tegelvlakken in velden van spoorweggrind te leggen waardoor er een geschakeerd beeld patroon van rechthoekige vakken ontstaat. Dezelfde tegels komen ook voor in de hoven van het detentiecentrum.

Voor de lange muur rondom het complex is het uitgangspunt de zwarte profielplaat die in het masterplan is omschreven. Om de strengheid van deze muur te relatieveren, waar de commissie in de vorige behandeling op had aangedrongen, heeft hij hij een parcelering aangebracht in de vorm van een soort steunberen. Deze steunberen zijn deels uitgevoerd in glad beton, deels in gezuurd beton hetgeen het effect van de ribbels van de lange wand beter doet uitkomen.

reactie van de commissie:

De commissie is positief over de door de architect toegevoegde elementen in de lange wand. Zij heeft evenwel geen vertrouwen in het resultaat van de combinatie van spoorweggrind en tegels op het dak van het detentiecentrum. Voor een gebouw dat de entree van Rotterdam vanuit de lucht vormt, is dat te laagwaardig. Dit dakvlak is immers het gevelvlak dat het meest zichtbaar is van het gebouw. De commissie roept de architect en opdrachtgever op om zich tot het uiterste in te spannen om dit dakvlak te voorzien van een groene dakafwerking.meer bajesbouw door architect Fokkema 
onderzoekertje - 27.09.2008 15:34

Kijk eens hier, is het een hobby van die man, of wat?

 http://www.deteyding.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=3275&Itemid=5


film verslag 
LACKofMOTION - 02.10.2008 17:37

youtube filmpje van de egm aktie

 http://nl.youtube.com/watch?v=dznCIPUxOqM
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.