english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
[am*dam] Ontruimingsvonnis PS28/Joes Garage
F. Acaso - 01.09.2008 22:47

Op 28 augustus 2008 heeft de rechtbank amsterdam vonnis gewijzigd in een ontruimingskortgeding tegen de bewoners en gebruikers van het pand aan de pretoriusstraat 28. De kraakgroep zou de woningen en sociaal centrum Joes Garage 10 dagen na betekening van het vonnis moeten verlaten. Na een reeks processen tot aan de Raad van State toe, heeft de rechtelijke macht, zoals verwacht, weer eens eigendomsrecht boven woonrecht gesteld. Met behulp van de sterke arm van politie en justitie moet de weg vrijgemaakt voor speculatie en veryupping. Uiteraard is de kraakgroep niet bereid zich daarbij neer te leggen. PS28 gaat niet zonder duidelijk hoorbaar tegengeluid zomaar verdwijnen.


Haste la victoria siempre
Haste la victoria siempre

Een speculant verdreven, een nieuwe lichting binnengehaald

Het pand aan de pretoriusstraat 28 is meer dan 7 jaar geleden na een langere periode van leegstand weer in gebruik genomen. Sinds 2001 heeft de kraakgroep van alles ondernomen, om de smerige zaken van de toenmalige eigenaar Joseph Cyrrys McCarthy aan het licht van de openbaarheid te brengen. Deze aanpak was een groot succes. Onder de druk van tal publicaties over uitbuiting van zwartwerkers en dubieuze vastgoedpraktijken, was de overheid uiteindelijk gedwongen McCarthy zijn handel af te stellen. Na een reeks invallen in zijn kantoor en privewoning in 2005 werd hij, samen met 17 anderen, vervolgd voor fraude met hypotheken, ondermeer met de pretoriusstraat 28 als onderpand. Een reeds verleende bouwvergunning werd op basis van de wet BIBOB weer ingetrokken. In 2006 moest het pand executoriaal geveild.

Deze uitkomst heeft ervoor gezorgd, dat de oorspronkelijke speculant McCarthy uit het veld is geslagen en wordt door (bijna) iedereen als groot succes beschouwd, zelfs door de gemeente. Helaas eindigt het verhaal niet op deze punt, want tot genoemde openbare veiling kwam het nooit. De pretoriusstraat 28 is echter 'onderhands' door een viertal vastgoedhandelaren uit McCarthys zakelijke kring aangekocht, die nu de speculatieve opzet gewoon voortzetten: het pand blijft onttrokken aan de voorraad goedkope huurwoningen en moet volgens de heren Leon Segaar, Anton Klomp en Gerard Van de Laar omgebouwd tot dure koopappartementen. De vierde nieuwe eigenaar, Pepijn Koch, moest uiteindelijk het veld ruimen, omdat ook hij in de buurt van McCarthys laakbare financiŽle praktijken geplaatst kan worden.

Andere, niet even expliciete verbindingen tussen McCarthy enerzijds, en Klomp , Segaar en Van de Laar anderzijds, blijken voor de overheid verder niet van belang te zijn. Ondanks het feit dat dikke pakken onderzoekswerk duidelijk aantonen, dat de gemeenschap nog lang niet af is van deze kring van speculanten, heeft de de gemeente besloten de nieuwe eigenaren als 'bonafide' te beschouwen en hun in hun plannen tot totale uitponding van het de pretoriusstraat 28 te steunen. Het recente ontruimingsvonnis is mede gebaseerd op het feit, dat het stadsdeel Oost Watergraafsmeer alles heeft gedaan, om de eigenaren van een bouwvergunning te voorzien en dit in een reeks rechtszaken met veel inzet heeft verdedigd. Dit is te opmerkelijker, omdat, voorbij alle politieke aspecten, van alles rammelt aan deze bouwplannen. De vergunning is dan ook alles behalve onherroepelijk. In het ontruimingsvonnis beroept zich de rechter slechts op de weigering van de Raad van State om de vergunning te schorsen in afwachting van een hoger beroepsprocedure.

Sociaal centrum en buurtstrijd.

Na de invallen in McCarthys zaken in 2005 viel ook de begane grond van het pand in handen van de kraakgroep. Deze ruimte is sindsdien in gebruik als autonoom sociaal centrum Joes Garage. De grote diversiteit van activiteiten heeft deze plek tot een succesvolle ontmoetingsplek voor zowel buurtbewoners als activisten gemaakt. Het collectief achter Joes Garage heeft in talloze uren vrijwilligerswerk de Transvaalbuurt en de stad van een plek voorzien, waar mensen kunnen samenwerken zonder zich als klant, werknemer, kiezer of andere vorm van onderdaan te moeten voelen. Weggeefwinkel, Volkseten en Buurtbios maken zonder veel uitleg duidelijk dat samenwerking zonder uitbuiting en concurrentie ook zonder de logica van dwang en eigendom tot welvaart voor allen kan leiden. Het kraakspreekuur toont aan dat mensen best in staat zijn hun sociale rechten af te dwingen door samen op te trekken en op een georganiseerde manier de confrontaties met hun uitbuiters aan te gaan.

Ook het stadsdeel kan niet anders dan de voordelen ervan te onderkennen. Zowel deelraad als dagelijks bestuur in Oost Watergraafsmeer hebben duidelijk gemaakt dat ze het sociale centrum liefst gelegaliseerd zouden willen zien. De moed om de strijd tegen de eigenaren vanuit zo een perspectief samen met de kraakgroep te voeren ontbreekt hun echter. Wel hebben ze de kraakgroep een alternatieve ruimte in vooruitzicht gesteld. Dit moest in eerste instantie maar een plek voor de openbare activiteiten zijn. De kraakgroep heeft echter duidelijk gemaakt, dat het sociale centrum niet zonder woonruimte voor diegene die deze activiteiten organiseren kan functioneren. Uiteraard zijn ook allerlei 'tijdelijke' oplossingen geen optie.

belofte maakt schuld

Ondanks deze beloftes en het werk dat de kraakgroep heeft gemaakt om zoiets te doen slagen is er tot heden geen expliciete toezegging, laat staan een feitelijke alternatieve ruimte. Evenmin blijkt het stadsdeel tot nu aan bereid te zijn, om het sociale centrum op zijn tegenwoordige lokatie ongemoeid te laten. Met beroep op langzaam malende ambtelijke molens beperkt men zich tot politieke intentieverklaringen, terwijl dezelfde gemeente haar politiemacht gaat uitsturen om straks met groots machtsvertoon kapot te laten slaan, wat burgers hebben opgebouwd. Dit alles met beroep op rechtstaat en eigendomsrecht, terwijl de politieke moed ontbreekt voor echte rechtvaardigheid.

De kraakgroep houdt zowel stadsdeel als stadsbestuur uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken. Dit geldt zowel voor bestuur een deelraad van Oost Watergraafsmeer, die kennelijk nog niet echter door hebben dat je in beloftes en zelfs principieel gelijk niet kan wonen als gemeenteraad en college op stedelijk niveau, die bij monde van de wethouders Herrema en Poelgeest de kraakbeweging loven alsof ze er deel van zouden uitmaken en uiteraard Burgemeester Cohen die zelfs het recht van burgerlijk ongehoorzaam politiek en juridisch verdedigt.

De pleitbezorgers van het voorgestelde kraakverbod willen liefst dat krakers ophouden voor hun rechten te strijden en zich onderwerpen aan hun eigen uitsluiting. De tegenstanders van het kraakverbod beseffen wel dat kraken niet los staat van de onderliggende problemen, maar willen het liever in de legale sfeer houden, dan deze problemen op te lossen. Kraken is echter vooral een actiemiddel dat echte permanente oplossingen aandraagt.

Zo een oplossing ligt, wat de gemeente betreft voor Joes Garage en Pretoriusstraat 28 voor de hand. Dit vergt echter meer dan goelijke intentieveklaringen, met die de kraakgroep dan ook geen genoegen kan nemen. Wij verwachten van stad en stadsdeel dat ze daden bij hun worden voegen ipv een politiemacht op de 'vrijwilligers van de stad' af te sturen omdat die niet vrijwillig van hun mensenrechten afstand doen.

Aan de 'woorden van het bevoegde gezag' zal in het geval van de pretoriusstraat 28 zeker geen gehoor gegeven worden allang er geen rechtvaardige daden er tegenover staan. Desnoods stellen mondige burgers (zoals de kraakgroep) deze daden dan zelf.

Let dus op aankondigingen en oproepen voor acties

 http://squat.net/ps28
 http://joesgarage.nl


- E-Mail: ps28@squat.net
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis wonen/kraken

aanvullingen
heee 
nn - 03.09.2008 23:14

Niet eeen aanvulling??

Iets??...
Solidair 
AC4042 - 04.09.2008 04:16

De krakers van de Albert Cuypstraat 40-42 verklaren zich solidair met de PS28.

Tegen speculatie,woningnood en het systeem in het algemeen.
Jullie kunnen onze projecten kapotmaken maar ons niet,wij gaan door, zoiezo!!!
Geen speculanten en politici maar zelfbestuur en anarchie

AC4042 en PS28 een front, ueberhaupt und jetzt!!!
Actieoproep Maandag 8 September 
V. R. Harding - 06.09.2008 15:42

Maandaag 8 september gaat de kraakgroep zich bij de deelraad manisfesteren, verzamelen 19.00, pretoriusstraat 28

 http://www.indymedia.nl/nl/2008/09/54389.shtml
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.