english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Rechtbank India: arresteer mensenrechtenactivisten
ratje - 02.12.2007 19:42

De Magistrate Court in de Indiase stad Bangalore heeft vandaag opdracht gegeven tot de 'arrestatie zonder mogelijkheid tot borgtocht' van acht medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna die zijn aangeklaagd wegens smaad.

Het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken in New Delhi wordt verzocht nu uitvoering te geven aan dit arrestatiebevel door de Nederlandse overheid om uitlevering te vragen en mogelijk interpol om opsporing te verzoeken.

lees verder:
 http://www.ravagedigitaal.org/2007/deel2/indiadec/india.php
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
het persbericht 
Schone kleren kampagne - 02.12.2007 21:19

=== Persbericht

Amsterdam/Nijmegen/Utrecht, 2 december 2007

NEDERLANDSE REGERING MOET NU STELLING NEMEN

Indiase rechtbank geeft opdracht tot arrestatie medewerkers Nederlandse organisaties

De Magistrate Court in de Indiase stad Bangalore heeft vandaag opdracht gegeven tot de ‘arrestatie zonder mogelijkheid tot borgtocht’ van acht medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna die zijn aangeklaagd wegens smaad. Het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken in New Delhi wordt verzocht nu uitvoering te geven aan dit arrestatiebevel door de Nederlandse overheid om uitlevering te vragen en mogelijk interpol om opsporing te verzoeken.

SKK, LIW en Antenna zijn van mening dat in deze zaak juridische procedures oneigenlijk zijn ingezet om kritische organisaties de mond te snoeren. De benaming schijnproces is op zijn plaats. Het juridisch bestoken van maatschappelijke organisaties en bedrijven houdt een ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting in en is de dood in de pot voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. SKK, LIW en Antenna dringen er met klem bij de Nederlandse regering op aan zich achter dit standpunt te scharen en dit per direct aan de Indiase regering kenbaar te maken. Ook verwachten SKK, LIW en Antenna dat Nederland niet zal meewerken aan een mogelijk verzoek tot uitlevering, en er bij India op aan dringt geen internationaal arrestatiebevel via
Interpol te laten uitgaan. Dat laatste zou er toe kunnen leiden dat de betrokken personen niet meer vrij kunnen reizen vanwege het risico aan India te worden uitgeleverd.

Aanleiding smaadklacht van FFI
Het arrestatiebevel is het gevolg van een smaadklacht die de Indiase kledingfabrikant Fibres and Fabrics International (FFI) uit Bangalore tegen SKK, LIW, Antenna en XS4ALL heeft ingediend. Het Nederlandse kledingbedrijf G-Star is de belangrijkste afnemer van FFI. Deze smaadklacht is nog niet inhoudelijk behandeld. Het doel van het arrestatiebevel is de betrokken personen te dwingen voor de rechtbank van Bangalore te verschijnen. De betrokkenen hebben zich namelijk, op dringend advies van juridische adviseurs, door hun advocaten laten vertegenwoordigen, in plaats van persoonlijk voor de rechtbank te
verschijnen. Om deze reden gaat het nu om ‘arrestatie zonder mogelijkheid tot borgtocht’. Dit betekent dat de betrokken personen in India moeten blijven tot de rechtszaak is afgehandeld. Dat kan jaren duren.

Medio 2006 publiceerden SKK en LIW een rapport van Indiase arbeidsorganisaties over schending van arbeidsrechten bij kledingfabrikant FFI. Kort daarna wist FFI een aantal betrokken lokale organisaties via een gerechtelijk bevel een spreekverbod op te leggen, op beschuldiging van smaad. Dit spreekverbod is nu al bijna 1,5 jaar van kracht, terwijl de klacht niet inhoudelijk door de rechter behandeld is. SKK en LIW hebben deze situatie sterk bekritiseerd. Diverse inkopende kledingmerken en onafhankelijke organisaties hebben de schendingen onderzocht en deels bevestigd.
SKK en LIW ontkennen dan ook met klem dat er sprake is van smaad. Als mensenrechtenorganisaties staan zij volledig in hun recht om getuigenverklaringen van werknemers te publiceren. SKK en LIW hebben vanaf het begin FFI opgeroepen om met lokale organisaties in overleg te gaan om de problemen op te lossen.
Het gevolg was dat SKK, LIW en internetprovider Antenna en adsl-aanbieder XS4All in mei van dit jaar werden gedagvaard, terwijl deze dagvaarding nu is omgezet in een arrestatiebevel van de aangeklaagden.

Handelsmissie
Deze week bezocht de ‘grootste Nederlandse handelsmissie aller tijden’ India, onder leiding van staatssecretaris Heemskerk. Heemskerk had aangekondigd het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (‘Nederlands’ exportartikel’) en de rol van NGOs te benadrukken. Dat was te meer noodzakelijk omdat de Indiase minister van Handel Dhr Kamal Nath zich in scherpe bewoordingen achter de smaadklacht van FFI had geschaard en de Nederlandse organisaties bekritiseerde vanwege hun, volgens hem, onjuiste publicaties. De Indiase minister dreigde Nederland zelfs met handelsmaatregelen, echter zónder de gewraakte publicaties van SKK en LIW inhoudelijk te weerleggen. In het programma NOVA van zaterdag 1 december heeft Heemskerk opnieuw verklaard dat de Nederlandse regering aan de kant van maatschappelijke organisaties staat als het gaat om hun rol in het aankaarten van schendingen van arbeidsrechten. De Nederlandse regering moet nu in dit specifieke geval, aansluitend op dit standpunt van de staatssecretaris, duidelijk maken hoe zij hier vorm aan gaat geven.

SKK, LIW en Antenna vragen staatssecretaris Heemskerk alsmede minister Verhagen daarom dringend alsnog duidelijk te maken dat van deze rechtszaak een zorgwekkende precedentwerking uitgaat die maatschappelijke organisaties die zich in Nederland en in India inzetten voor arbeidsrechten het werken onmogelijk kan maken. Ook het vrijelijk publiceren via internet van informatie van derden komt hiermee in gevaar. Een mogelijk gevolg van deze rechtszaak is dat iedereen, vanuit welk land ook, een smaadklacht kan indienen naar aanleiding van publicatie van informatie via het internet.
Daarmee lopen organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van publicaties via internet, maar ook individuele werknemers van deze organisaties, webhosting providers en adsl-aanbieders buitenproportionele en onacceptabele risico’s.

G-Star faalt met druk op FFI
Volgens SKK en LIW heeft ook kledingbedrijf G-Star, door onvoldoende druk op haar grote leverancier FFI en door opdrachten niet afhankelijk te maken van afgelasting van de rechtszaak, er aan bij gedragen dat FFI haar confrontatiekoers tegen Indiase en Nederlandse organisaties heeft voortgezet.
Een recente poging van Amnesty, FNV en OxfamNovib om achter de schermen partijen aan te zetten tot constructief overleg werd door FFI met juridische dreiging beantwoord. G-Star weigert hier consequenties aan te verbinden.

Grote zorgen FNV over rechtszaak
In een brief van 12 november schrijft de FNV vakcentrale aan Minister Verhagen over deze kwestie: ‘ons verzoek aan u is om met alle mogelijke middelen die u ten dienste staan de Indiase regering te doen inzien dat de heilloze weg van gerechtelijke procedures en dreiging met een handelsboycot verlaten moet worden. De fundamentele arbeidsrechten en de mensenrechten verdienen het om gerespecteerd te worden, ook en juist in een tijd waarin globalisering regeringen, werkgevers- en wrerknemersorganisaties stelt voor uitdagingen die in veel gevallen niet voorzien hadden kunnen worden.’’

Zie voor meer informatie ook:
 http://www.indianet.nl en
 http://www.schonekleren.nl
G-Star verspreidt onjuiste informatie 
Schone Kleren Kampagne - 04.12.2007 16:05

Gag-Star
Gag-Star

---------------------------------
JE KAN NU MAILEN NAAR G-STAR VIA:
 http://www.cleanclothes.org/urgent/07-12-04.htm#action
---------------------------------

De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep laken G-Star voor het verspreiden van pertinent onjuiste informatie over de arrestatiebevelen die door een Indiase rechter tegen hen zijn uitgevaardigd. SKK en LIW roepen G-Star op deze verklaring te rectifceren. Ook vragen SKK en LIW G-Star met klem per direct gehoor te geven aan de oproep om als belangrijkste afnemer effectieve druk op FFI uit te oefenen

Zondag 2 december 2007 heeft G-Star een verklaring uitgebracht over de arrestatiebevelen die door een Indiase rechter zijn uitgevaardigd tegen medewerkers van SKK, LIW en Antenna. Deze verklaring staat bol van de feitelijke onjuistheden en verdraaiingen. SKK en LIW weerleggen deze verklaring punt voor punt.

G-Star doet voorkomen alsof de gedaagden partijen (SKK, LWI en Antenna) de Indiase rechtsgang weigeren te respecteren door niet voor de rechter te verschijnen. Terwijl de gedaagden zich, op zich heel gebruikelijk en in opvolging van dringend juridisch advies, door hun advocaten laten vertegenwoordigen.

G-Star spreekt over ‘onbewezen misstanden’ bij FFI. SKK en LIW maken bezwaar tegen deze gemakkelijke diskwalificatie van de problemen bij FFI waarover zij gerapporteerd hebben. De oorspronkelijke schendingen zijn door de Fair Wear Foundation ( http://www.fairwear.nl/) en een aantal voormalige afnemers van FFI deels bevestigd. Ook G-star zelf heeft aangegeven dat FFI in de loop van de tijd verbeteringen heeft doorgevoerd, wat duidelijk aangeeft dat er oorspronkelijk zaken niet in de haak waren. SKK en LIW benadrukken dat het arbeidsrechtenorganisaties volledig vrij staat om getuigen-verklaringen van werknemers te publiceren en daarmee aandacht te vragen voor misstanden en problemen in kledingfabrieken

G-Star beweert bovendien dat kledingfabrikant FFI nu ‘in compliance is met de OESO richtlijnen’. Dit is verre van de waarheid. Verscheidene betrokken partijen, inclusief voormalige afnemers van FFI, de Fair Wear Foundation, Social Accountability International en het Britse Ethical Trading Initiative, hebben geconcludeerd dat de vrijheid van organisatie bij FFI zwaar onder vuur ligt. In een recent verschenen update bevestigd SAI dit nogmaals. (zie:  http://www.saasaccreditation.org/complaint019.htm) De belangrijkste factor hierin is het spreekverbod dat lokale vakbonden en arbeidsrechten-organisaties al sinds juli 2006 door toedoen van FFI is opgelegd. Het feit alleen dat deze organisaties monddood zijn gemaakt is strijdig met alle internationaal geldende bepalingen inzake de vrijheid van vakvereniging en meningsuiting. De enige instantie die tot een andere conclusie komt is het audit bureau SGS dat onlangs in opdracht van G-Star een audit heeft uitgevoerd bij FFI.

In de op 2 december uitgegeven verklaring misbruikt G-Star de goede naam van FNV, OxfamNovib en Amnesty International. G-Star beweert dat deze organisaties zich 'achter het advies van G-star aan FFI/JKPL geschaard hebben’. Het tegenovergstelde is waar: deze organisaties hebben G-star gevraagd FFI met bemiddelingsvoorstellen te benaderen. Door toedoen van FFI is deze bemiddelingspoging afgebroken. G-Star misleidt het publiek de zaken anders voor te stellen.

Anders dan G-Star nu doet voorkomen, hebben SKK en LIW er in hun communicatie met G-star en in hun publieke campagne nooit voor gepleit dat G-Star zich terug trekt uit Bangalore. SKK en LIW roepen G-Star op om, net als alle andere brands hebben gedaan, toekomstige orders bij FFI conditioneel te maken van het terugtrekken van de rechtszaken en het aangaan van een lokale dialoog. Mocht FFI hier geen gehoor aan geven, dan luidt het advies van SKK en LIW aan G-Star en andere afnemers om lopende orders af te ronden, en orders in de pijplijn en toekomstige orders onder te brengen bij andere leveranciers in Bangalore. Om de werkgelegenheid van de huidige FFI-werknemers te beschermen moet voor deze mensen priority hiring gelden. Dit is een belangrijk aspect van de responsible exit strategy die SKK en LIW bepleiten. Hiermee wordt namelijk het risico voor baanverlies geminimaliseerd.

G-Star stelt dat het ‘breken met FFI/JKPL geen verandering kan brengen in de arrestatiebevelen’ en er daarom voor kiest de relatie met FFI voort te zetten. Ook op dit punt zijn SKK en LIW het pertinent oneens met G-Star. FFI kan er per direct voor kiezen de klachten die ten grondslag liggen aan het spreekverbod en de ‘contempt of court’-zaken die tegen lokale organisaties lopen, in te trekken. Dat zou een belangrijk obstakel voor het starten van een lokale dialoog wegnemen, en daarmee ook een behoorlijk deel van de inhoudelijke basis van de smaadklacht tegen SKK, LIW en Antenna. Het zal de kansen op succesvolle bemiddeling enorm vergroten, partners kunnen dan immers weer vrijuit spreken.

Een laatste punt waarop SKK en LIW G-Star moeten weerspreken is het gemak waarmee G-Star verwijst naar de rol van de Nederlandse regering in het vinden van een oplossing tussen SKK/LIW en FFI. Het is nog maar de vraag of de Nederlandse regering hier een positieve rol in kan spelen. In ieder geval ontslaat dat G-Star niet van de plicht om juist nu FFI onder druk zetten, onder anderen door nieuwe orders te conditioneren.
De weg naar minister Verhagen 
rosa - 05.12.2007 19:12

Ik stel de schone kleren campagne voor om een stevig debat te gaan houden met de Heer Verhagen. Vorige maand heeft hij de mensenrechtenorganisatie gepresenteerd en voor volgend jaar de uitreiking van de mensenrechtentulp aangekondigd. Deze mensenrechtenorganisatie moet zich sterk maken tegen kinderarbeid,mensenrechtenschendingen en discriminatie van homo's en vrouwen. Het land wat zich niet aan de mensenrechten houdt moet stevig op de vingers getikt worden en kan sancties verwachten. Ambassadeurs in de diverse landen moeten de mensenrechten constant ter sprake brengen
 http://www.actueel.nl/268567/Verhagen_belooft_extra_aandacht_voor_mensenrechten
Deze mooie beloftes en mooie plannen die voor een ieder zouden moeten gelden,gelden natuurlijk ook voor India. De ambassadeur moet samen met Verhagen een vuist maken en duidelijk maken dat India niet in aanmerking komt voor de Mensenrechtentulp.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.