english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Kamperstraat 32 gekraakt
nn3 - 30.09.2007 16:00

Op zondag 30 september is kraakgroep Zwolle wederom actief op de hoek Kamperstraat/Korte Kamperstraat. Dit maal is de begane grond bezet van de karakteristieke hoekwoning in het centrum van Zwolle, nadat eerder al de bovenverdieping werd gekraakt.
Het betreffende pand aan de Kamperstraat 32 staat sinds het gedwongen vertrek van de laatste bewoner rond juli augustus 2006 leeg. Dankzij renovatieplannen moesten de oude bewoners van de oud-gemeentewoningen verhuizen. Deze plannen bleken echter financiëel onhaalbaar, dus is er nu besloten de panden aan de Kamperstraat 32 en Korte Kamperstraat 33a en 31 te verkopen op de particuliere markt.
Deze leegstand heeft, tesamen met achterstallig onderhoud aan het interieur voor een slechte staat van het historische pand gezorgd. In het pand zit veel vocht en sommige houten materialen zijn doorgerot. Maar met wat bouw- en kluswerk is dit allemaal simpel te verhelpen. Dankzij deze verkrotting zijn helaas wel vele originele materialen binnen het pand verloren gegaan. Het pand, zowel boven als beneden, zit namelijk nog vol met historische kozijnen, deuren etcetera. Ook de gewelfde kelder is deels nog zeer oud en de fundamenten zijn grotendeels nog origineel. Bij verkopen zullen wij dan ook trachten deze karakteristieke punten te behoeden van sloop.

Leegstand na kraakactie.
Begin april 2007 kwamen krakers voor het eerst in actie in de Korte Kamperstraat. Toen werd de bovenwoning op nummer 33a gekraakt. Dit verliep voorspoedig voor zowel de krakers als eigenaar SWZ en al snel vonden beide partijen een overeenkomst waar ze mee konden leven. De twee overige panden, betreffende de begane grond van de hoekwoning, kamperstraat 32 en het naastgelegen pand aan de Korte Kamperstraat 31 stonden nog korte tijd leeg, totdat eigenaar SWZ een oplossing dacht te vinden via antikraakbureau Stichting 123-Beheer. De stichting moest een eind maken aan de leegstand. Bij de grote woning aan de KorteKamperstraat 31 gebeurde dit, echter de benedenetage aan de Kamperstraat 32 bleef echter leeg, tot de dag van vandaag.

Met deze actie willen de krakers ten eerste ageren tegen de woningnood onder starters en studenten en het gebrek aan degelijke sociale woningbouw in Zwolle. Maar ook willen zij een licht schijnen op het wanbeleid van antikraakbureau's. In de peperbus en de assendorper verschenen in September grote artikelen over de 'effeciëntie van antikraak'. Beide artikelen vol lof over de prestaties van 123-beheer en foto erbij van nota bene de hoekwoning waarin alle etages op het moment gekraakt zijn. Maar enige research was blijkbaar uit den boze, want als de journalisten in kwestie hun werk hadden gedaan, waren ze te weten gekomen dat in het geval van de woning op de hoek Kamperstraat/Korte Kamperstraat, de bovenetage gekraakt is en de benedenverdieping nog altijd leeg stond. Dus waar is die efficiëntie dan te vinden? Efficiënte leegstand bestaat namelijk niet. Nou willen we niet te veel afgeven op stichting 123-beheer, want wij weten dat er andeere panden te vinden zijn die wel vol gestopt zijn met bewoners en waar de lege ruimte dan ook daadwerkelijk een goede functie heeft gekregen, maar zij moeten niet opscheppen over een efficiënt beleid, wanneer zij voorbeelden geeft van panden, die dankzij hen gewoon leeg blijven staan.

Kritiek op antikraakbureau's
Maar niet alleen bij stichting 123-beheer zijn enkele kritiekpunten op te noemen bij andere antikraakbureau's verspreidt over het hele land komen dit soort en nog ergere wantoestanden voor. Hieronder een lijst met enkele punten van kritiek vanuit de kraakbeweging op de antikraakbureau's:


• Niet zelden wonen er in antikraakpanden het minimale aan bewoners: panden met 10 mensen erin waar er wel 200 in kunnen wonen, zijn de de excessen waar we over spreken.
• Antikraak maakt uitbuiting van de (speculatieve) leegstand economisch rendabel en – ten onrechte - maatschappelijk geaccepteerd: welliswaar heeft de Gemeente Rotterdam de bevoegdheid woonruimte te vorderen in het belang van een rechtvaardige woonruimteverdeling, hier heeft zij het laatste decenium nimmer gebruik van gemaakt.
• Terwijl de Leegstandswet aan eigenaren de wettelijk geregelde mogelijkheid geeft om panden te verhuren zonder de normale huurbescherming, worden antikraakpanden veelal veel langer in gebruik gegeven aan antikrakers dan de toegestane duur van de vergunning (en eventuele verlenging daarvan inbegrepen) op grond van de Leegstandswet.
• De antikraakbureau’s vangen van twee kanten: zowel van de eigenaar van het vastgoed, als van de mensen die op het pand passen. Dit terwijl deze partijen ook zonder deze bemiddeling elkaar gemakkelijk zouden kunnen vinden met behulp van de digitale snelweg. Bij achterstallig onderhoud wijzen de antikraakbureau’s iedere verantwoordelijkheid van de hand.
• De antikraakbureau’s schuwen niet zelden om met gebruikmaking van bluftechnieken hun oppassers ervan te overtuigen dat zij geen huurbescherming hebben in die gevallen dat er meer wordt betaald dan enkel de servicekosten.
• De antikraakbureau’s behouden zich het recht voor om – op gespannen voet, zo niet helemaal in strijd met het huisrecht – onaangekondigd en zonder dringende noodzaak de woning te betreden. Dit is in het huurrecht, dat overigens niet zomaar met een overeenkomst opzij kan worden gezet, volstrekt uitgesloten (en terecht).
• Er zijn gevallen bekend dat de antikraakbureau’s zonder enige vorm van overleg de verwarming van hun oppassers afsluiten.
• Huurders van woonruimte hebben bij opzegging door de verhuurder altijd recht op rechterlijke tussenkomst en dit is niet voor niets.


De nieuwe krakers hopen met deze actie verdere verkrotting en leegstand tegen te gaan. Getracht wordt snel een overeenkomst met eigenaar SWZ af te sluiten, zodat de nieuwe bewoner(s) er nog tot de verkoop kunnen wonen. ook hoopt de Zwolse kraakbeweging op meer wantrouwen vanuit pers met betrekking tot de mooie praatjes van antikraakbureau's.

Met vriendelijke groet,

De krakers van kamperstraat 32 en Kraakgroep Zwolle
 

Lees meer over: wonen/kraken

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
polizei 
nn3 - 30.09.2007 20:44

Inmiddels staat er weer smeris voor de deur
Vanmiddag is de leegstandscontrole zowel door de hulp OvJ als de politie ter plekke goedgekeurd, maar nu is het antikraakbureau, stichting 123-beheer, gekomen met hun contract. Zij beweren belang te hebben, ondanks dat ze het al 6 maanden, de complete contractsduur dus, leeg hadden staan.
Er is politie, de eigenaar SWZ is ook ter plekke. Wat er gebeurd is nog niet bekend (gemaakt).

Meer info volgt
krakers zijn antikrakers 
emma - 30.09.2007 22:49

De krakers hebben kritiek op anti-kraakbureaus, en anti-kraak in het algemeen. Tegelijk zijn ze met de eigenaar overeen gekomen dat ze na de verkoop van het pand vrijwillig zullen vertrekken. In wezen zijn deze krakers dus anti-krakers. Snapt u het nog?
ik snap het 
.... - 01.10.2007 09:24

De krakers hebben destijds een anti-kraak contract geweigerd te tekenen en hebben vervolgens in overleg met hun advocaat zelf een contract aangeboden aan de eigenaar waarin redelijke voorwaarden staan, zoals een opzegtermein, geen toegang voor de eigenaar zonder toestemming etc.
@emma 
ja - 01.10.2007 09:37

Wellicht omdat een antikraakcontract nogal verschilt qua rechten en plichten van een goede overeenkomst tussen eigenaar en krakers waarin wel woonrechten opgenomen zijn en die voor onbepaalde tijd loopt.

verder is dit niet bedoeld als discussiegebeuren...
update 
nn3 - 01.10.2007 09:44

De politie meldde op HB dat ze niet willen ontruimen, echter dit is nog niet officieel meegedeeld aan de krakers, maar op t bureau zeiden ze niet te willen ontruimen en het als zaak tussen krakers en 123-beheer/swz te laten. Maar goed dit is nog niet zeker, vandaag krijgen we meer te horen.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.