english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
[am*dam] verslag protesten woonrechten oost
S. Miranda - 31.05.2007 02:06

Dinsdag 29 mei 2007 trokken huurders krakers en kraakwachten uit Amsterdam Oost gezamelijk naar de deelraadsvergaring om daar te te protesteren.Huurders en kraakwachten uit de derde oosterparkstraat zouden moeten wijken voor sloop, en nieuwbouw van "DUURwoningen". In de Transvaalbuurt zijn inmiddels 3 kraakpanden bedreigd en ook kraakgroep 'swammerdam sociaal' ziet de bui al hangen. Allemaal zouden ze moeten wijken voor het winstbejaag van zowel particuliere speculanten als corporaties die zich net zo schofterig gedragen. In de raadszaal waren ze ruim in de meerderheid.


wonen is een mensensrecht
wonen is een mensensrecht

Het begon allemaal met een kommetje soep in het Joes garage, een kraakcafetje gevestigd in de eveneens bedreigde Pretoriusstraat 28 in de Transvaalbuurt. Na een aantal toespraken van met ontruiming bedreigde bewoners van genoemde panden trokken een kleine 50 mensen onder meename van spandoeken naar het deelsraadskantoor in de Linneausstraat. Na een korte picketline buiten de deur begaf men zich naar de raadzaal.

Niet geheel onverwachts (maar toch in uitzondering op het inspreek reglement) kwamen alle bewoners aan het woord. Ondanks het feit dat huurders, krakers en kraakwachten van overheidswege zogenaamd in verschillenen situaties verkeren, was er grote eensgezingheid: men is niet van plan het veld te ruimen voor de beter gestelden, of dat nu de directeuren zijn van de corporatie of doodgewone vastgoedcriminelen zoals de eigenaren van de Pretoriusstraat 28 of het Steve Bikoplein 19. Zelfs niet als de politici dat ooit hebben 'besloten'.


een videoverslag is te bekijken op:
 http://video.squat.net/29may2007_wonen_is_een_mensenrecht.mp4

een reactie van wethouder Princen op het vehaal van de Pertoriusstraat 28 te beluisteren op:
 http://squat.net/ps28/toespraak2Princen.ogg


- E-Mail: joe@squat.net Website: http://joesgarage.nl
 
aanvullingen
Inspraak Kraakgroep PS28 
marat - 01.06.2007 21:10

beste raadsleden

Ik wil hier geen langdradige inleidingen ophangen over de pretoriusstraat 28 , haar eigenaren en de eindeloze perikelen over per ongeluk verleende vergunningen en stromanconstructies. Ik denk dat het verhaal hier inmiddels bekend is. Alle raadsleden hebben de stand van
zaken per email en post toegestuurd gekregen.

Zoals jullie gehoord hebben, zijnde eigenaren nu een ontruimingsprocedure begonnen ondanks het feit dat er zowel een BIBOB onderzoek als een bezwaarprocedure bezig zijn. De eigenaren willen de uitkomst ervan kennelijk liever niet afwachten en gaan nu de 'per ongeluk' verleende vergunning gebruiken om ons te doen ontruimen. Als dit slagt, stijgt de
waarde van het pand enorm, dus kunt u in het gevolg verder verkooptransacties verwachten. Dat ze echt willen verbouwen lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.

Als bewoners en gebruikers van het pand staan we nu met de rug tegen de muur. Wij gaan uiteraard niet wijken voor een witwasoperatie of dergelijks, zelfs niet als de knokploeg deze keer een peleton ME is. Door haar aarzelende houding dwingt het stadsdeel ons in laatste consequentie letterlijk de barricades op.

Wij willen ons tijd liever aan nuttigere dingen besteden en roepen deze raad en het DB daarom op: trek de vergunning onmiddellijk in of zorg anders dat die tot aan de uitkomst van alle procedures en onderzoeken niet uitgevoerd kan worden. Dit kan door onmisverstaanbaar aan te geven dat hangende het BIBOB onderzoek de vergunning niet gebruikt mag worden, omdat er twijfels aan de integriteit van de eigenaar zijn en dat de vergunning wordt ingetrokken als het advies van het bureau dat toelaat.

Laast not least willen wij ook ons desnoods militante solidariteit betuigen met de bewoners van de steve bikoplein 19 die voor een vergelijkbare reden misschien hun huis moeten verlaten en uiteraard de bewoners van de 3e oosterparkstraat die voor het winstbejag van een corporatie de buurt worden weggepest gepest.

HUN STRIJD IS OOK ONS STRIJD, WANT WONEN IS EEN MENSENRECHT
zondag 3 juni manifestatie 
blok - 02.06.2007 17:02

 http://www.indymedia.nl/nl/2007/05/44953.shtml
Inspraak kraakgroep Eerste Oosterparkstraat 
nn - 18.06.2007 19:13

Amsterdam, 29-05-2007


Aan het toegestroomde volk en aan de leden van de Stadsdeelraad Oost-Watergraafsmeer,

De kameraden van de Pretoriusstraat zijn gezegend met een clubje eigenaars dat zo stinkt dat men er graag met een ruime boog omheen loopt. Je zou toch zeggen dat het eenvoudig moet zijn daartegen verzet te mobiliseren en de alleszins redelijke volksvertegenwoordigers in de stadsdeelraad hierin mee te krijgen. Het ligt in de lijn der verwachting dat waar de honden geen brood van lusten, niet wordt gehonoreerd met de beëindiging van een veelzijdig en open sociaal centrum waar het stadsdeel trots op mag zijn. De situatie voor de krakers van de Eerste Oosterparkstraat is een stuk lastiger. Onze eigenaar, Woningstichting de Key, is immers een nette, volstrekt legitieme organisatie, die haar zaakjes keurig op orde heeft, nietwaar?
Dat hangt er maar vanaf van welke kant je het bekijkt. Al sinds ze begin twintigste eeuw tot ontwikkeling kwamen, hadden de doelstellingen van sociale woningbouwbedrijven een twijfelachtige kant. Ze waren er op hun best om gezamenlijk redelijke behuizing te regelen voor mensen die dat alleen niet konden opbrengen, maar daarbij kwam vaak ook de bevoogdende doelstelling de massa’s te socialiseren, te ‘beschaven’ om zo de angel uit het sociale conflict te halen. Deze doelstelling is gehaald, de dreiging van sociale opstand, die honderd jaar geleden nog in de lucht hing, schijnt op dit moment verder weg dan ooit. Nu de arbeiders dan zijn afgekocht, lijkt er ook geen noodzaak meer te zijn voor het sociale element in de ‘sociale woningbouw’. De Key geeft er waar zij maar verschijnt blijk van, zich van deze ontwikkeling terdege bewust te zijn. In de Czaar Peterstraat, op de Hoogte Kadijk en in de Swammerdambuurt heeft zij voormalige sociale huurwoningen eerst met metalen platen dichtgeschroefd, met de bedoeling ze na langdurige leegstand te slopen en te vervangen voor koopwoningen.
Maar er is toch nog zoiets als de minimumeis dertig procent van het bestand sociaal te houden? Inderdaad, maar die minimumeis kent geen geografische specificaties. De woningbouwcoöperaties kunnen dus een leuke extra zakcent verdienen door aan de randen van de stad of in groeikernen erbuiten min of meer betaalbare grauwe woontorens te laten verrijzen, terwijl ze de fraaie panden in de binnenstad opschonen voor gebruik door het koopkrachtiger smaldeel der natie. Wij passen ervoor hiervan de dupe te worden, en spelen graag een rol in het saboteren en uiteindelijk omkeren van dit proces.
We verwachten dat het niet te lang meer duurt voordat De Key haar kans schoon ziet en een procedure start om ons eruit te krijgen. Daarbij zijn we niet de enige bewoners in deze buurt die bedreigd worden met ontruiming. De huurders in de Derde Oosterparkstraat 44-66 en de krakers in de Pretoriusstraat 28 en op het Steve Bikoplein 19 kan eenzelfde lot beschoren zijn. Nu kunnen we misschien niet direct beweren dat hiermee de eerder genoemde vroeg-twintigste eeuwse revolutiedreiging in Amsterdam Oost aan de poort staat te grommen, maar we zullen ons alle moeite getroosten het een en ander niet zomaar te laten gebeuren. De politieke economie is geen natuurkracht, maar een proces dat onze actieve aanwezigheid vereist. Het moge duidelijk zijn dat wij niet vrijwillig vertrekken.
De partijen die in de deelraad vertegenwoordigd zijn, hebben zowel lokaal als nationaal een belangrijke instrumentele rol in de uitholling van de sociale structuur in de wijken. Landelijk wil het CDA het verplichte percentage naar beneden brengen van dertig naar twintig procent, de VVD wil het ‘overlaten aan lokale overheden’, met andere woorden de minimumeis afschaffen. Als kraakgroep echter, zijn we niet van de minimum-, maar van de maximumeis. Maar ook binnen de veel gematigder taakstelling zoals die voor stadsdelen geldt, lijkt het ons te passen zich in te zetten voor het behoud van sociale structuren in plaats van meewerken aan de afbraak ervan. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de stadsdeelraad Oost-Watergraafsmeer zich actief zal verzetten tegen eventuele ontruimingen van alle hierboven genoemde panden. Achter de te volgen procedures kunt u zich niet verschuilen, de uitkomsten daarvan zijn immers politieke feiten die wij als zodanig zullen interpreteren.

Hoogachtend,


De bewoners van de Eerste Oosterparkstraat 89-95

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.