english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
ook AIVD-gegevens anti-apartheid openbaar
SIP - 21.06.2005 14:17

In een uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrecht­spraak van de Raad van State onlangs de minister van Binnenlandse Zaken opnieuw aangespoord oude BVD-gegevens over anti-apartheidsactivisme vrij te geven.

RAAD VAN STATE: GEHEIMHOUDEN ANTI-APARTHEID-GEGEVENS AIVD KAN NIET

Rechter dwingt minister voor tweede maal – in dertienjarige procedure - tot meer openheid

In een uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrecht­spraak van de Raad van State onlangs de minister van Binnenlandse Zaken opnieuw aangespoord oude BVD-gegevens over anti-apartheidsactivisme vrij te geven (uitspraak van 8 juni 2005 zaaknummer 200406122/1; LJN: AT6965).
In dezelfde zaak oordeelde de Afdeling al op 9 juli 2003 dat de betreffende gegevens niet geheim gehouden konden worden. In een nieuw besluit naar aanleiding van die eerdere uitspraak bleef de minister echter bij zijn weigering de gegevens aan een Nijmeegse voormalig activist te verstrekken.
De Afdeling oordeelt nu opnieuw dat die weigering geen stand kan houden: “[…] niet duidelijk is kunnen worden op grond waarvan de minister appellant over de context "anti-apartheid" geen informatie heeft verstrekt.”

De procedure van de Nijmeegse activist startte in 1993. Toen verzocht hij de minister van Binnenlandse Zaken, samen met enkele tientallen andere personen en organisaties, om inzage in het eigen dossier bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Alle verzoeken werden destijds nog afgewezen. Later kwam daar, door rechterlijke tussenkomst, verandering in. Diverse leden kregen delen van hun dossier thuis gestuurd.
In het geval van deze persoon en ten aanzien van de “context” Anti-apartheid bleef de minister weigeren informatie vrij te geven. Op 9 juli 2003 (zaaknummer 200102049/1; LJN: AH9390) oordeelde de Afdeling op dit punt:

“Ter zitting heeft de minister desgevraagd aangegeven dat een persoon als zodanig niet actueel kan zijn; volgens de minister wordt op de aanvrager betrekking hebbende, niet-actuele informatie in beginsel - voorzover aanwezig - verstrekt aan een ieder die daarom verzoekt. Na [van de stukken te hebben kennisgenomen], komt de Afdeling tot het oordeel dat niet van alle door appellant genoemde contexten duidelijk is geworden dat zij kunnen worden bestempeld als "actueel". De Afdeling is van oordeel dat dit zich voordoet bij de context "anti-apartheid".

De minister diende een nieuw besluit te nemen. Bij dat besluit, van 20 oktober 2003, volharde de minister bij zijn weigering. De rechtbank in Arnhem verklaarde het tegen dat besluit door betrokkene ingestelde beroep ongegrond. Nu (zaaknummer 200406122/1; LJN: AT6965) oordeelt de Afdeling dat het nieuwe besluit van de minister:

“[…] haaks [staat] op het standpunt van de minister, zoals verwoord ter zitting van de Afdeling van zowel 28 oktober 2002 als 29 maart 2005, dat een persoon als zodanig niet actueel kan zijn. Nu de verbinding tussen de zogenoemde oude context en de nieuwe context de persoon is, kan de Afdeling het niet anders zien dan dat de motivering van de [nieuwe] beslissing erop duidt dat appellant als zodanig door de minister als actueel wordt aangemerkt.”

En:

“De Afdeling acht onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de omstandigheid dat een persoon mogelijk actief is in een nieuwe, actuele context noopt tot het oordeel dat de op zichzelf niet meer actuele context "anti-apartheid", waarbinnen die persoon zich aanvankelijk bewoog, toch nog actueel is.”

De Afdeling vervolgt dat het:

“[…] niet duidelijk is kunnen worden op grond waarvan de minister appellant over de context "anti-apartheid" geen informatie heeft verstrekt.”

De minister dient wederom een nieuw besluit te nemen.

Het komt zelden voor dat de Afdeling de minister in het ongelijk stelt bij de beoordeling van de actualiteit van BVD/AIVD-gegevens. Voorzover wij kunnen overzien is het niet eerder voorgekomen dat de Afdeling dat in één zaak tot tweemaal toe moest doen.

De beide uitspraken zijn terug te vinden via www.rechtspraak.nl.

Achtergrond

De procedures van de Vereniging SIP-Nijmegen vonden hun aan­vang in 1993, met verzoeken tot inzage in het eigen BVD-dos­sier voor alle leden. Tot op heden heeft ongeveer een derde van de personen-leden van onze vereniging delen van het eigen BVD-dossier thuis. Diverse leden hebben onder­meer gege­vens gekregen over hun activi­tei­ten binnen en met betrekking tot de CPN, SAP, VCN en SP, Waar­heid, ANJV, reizen naar Oost-Europese en La­tijns-Ameri­kaanse landen, verschillen­de anarchisti­sche groepen en samen­wer­kings­verban­den, voordeur­de­lersacties, anti-apart­heids­/­Shell-acties, anti-kernener­gie-acties, kraakac­ties, Unie van Studenten Nijmegen, een discus­siegroep bij studen­ten­bond AKKU, het Wereldjeugdfes­tival op Cuba in 1978, Indonesië-acties, de Beweging voor Arbeiders­zelfbeheer (BAZ), Palestina Komitee en milieuacties.

In 2002 ontvingen veel van onze leden ook inzage in over hen aangelegde dossiers bij de Militaire Inlichtingendienst (MID, tegenwoordig: MIVD­). Tot op dat moment weigerde de minister van BZK vergelijkbare BVD-dossiers vrij te geven. Inmiddels heeft echter ook die dienst stukken vrijgegeven over anti-militaristi­sche acties in de jaren zeventig en tachtig.

- E-Mail: ver_sip@gmx.net
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.