english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Activiteiten in Pakhuis Afrika bedreigd
Pakhuis Afrika - 25.03.2005 20:41

Gemeente dreigt culturele activiteiten in Pakhuis Afrika stil te leggen
Bewoners en gebruikers woedend over aangekondigd grootschalig politie-ingrijpenDe Gemeente dreigt met politieoptreden bij de culturele bijeenkomst van Damoclash aanstaande woensdag. Op grond van een nog niet openbaar rapport van de dienst Milieu- en Bouwtoezicht wil de Gemeente Amsterdam namelijk geen evenementen met meer dan 50 bezoekers toestaan in Pakhuis Afrika. De gebruikers van het pakhuis zijn woedende omdat ze - in tegenstelling tot de gemaakte afspraken - geen gelegenheid hebben gehad de nodige ingrepen te verrichten. Op deze manier stuurt de gemeente aan op een volstrekt overbodige confrontatie.

Er zijn in de afgelopen twee jaar drie inspecties voor de brandveiligheid geweest. De afspraak was dat Milieu- en Bouwtoezicht een rapportage zou maken van de mogelijke gebreken en dat de bewoners van Pakhuis Afrika deze zouden verhelpen. Bij de eerste twee inspecties, waarbij de brandweer ook aanwezig was, zijn minimale gebreken geconstateerd die door gebruikers van het pakhuis direct verholpen zijn.

Nu, ruim drie maanden na de laatste inspectie en één werkdag voor de ruim aangekondigde bijeenkomst van Damoclash, komt de dienst Milieu- en Bouwtoezicht met de eis dat niet meer dan 50 bezoekers worden toegestaan. Een rapport van de dienst d.d. 2 maart j.l. waarin onaangekondigd aanvullende eisen staan vermeld, is hiervoor de basis. Damoclash komt hiermee in gevaar omdat het evenement gemiddeld 350 bezoekers trekt. De gemeente heeft gedreigd bestuursdwang toe te passen als het evenement toch plaatsvindt. Ook andere toekomstige evenementen in het pakhuis komen in het gedrang.

De gebruikers en bewoners van Pakhuis Afrika zijn verbaasd over de communicatie. Woordvoerder Linda: “De gemeente zet ons voor het blok. Ze komt op het laatste moment met allemaal nieuwe eisen. Door niet op tijd te communiceren en direct te dreigen met politieoptreden kiest de gemeente onnodig voor de confrontatie. Wij hebben altijd de volste medewerking verleend, maar zij staat een constructieve oplossing in de weg. We krijgen niet eens de gelegenheid te reageren.”

De bewoners en gebruikers eisen een onafhankelijk onderzoek van de brandweerinspectie en een gerechtelijke toetsing van de aangekondigde bestuursdwang. Na 2 jaar van culturele bijeenkomsten met in totaal ruim 50.000 bezoekers en drie brandweercontroles waarbij nooit substantiële problemen zijn geconstateerd is het onbegrijpelijk dat er nu bestuursdwang wordt toegepast.

Pakhuis Afrika is een bloeiende culturele vrijplaats en vervult in die hoedanigheid een belangrijke functie voor de stad Amsterdam. De gemeente dreigt met haar verbod op grotere evenementen in het pakhuis deze opbloei de nek om te draaien. Woordvoerder Linda: “Deze manier van doen sluit perfect aan bij de ontruimingen van de Graansilo, het vrieshuis Amerika en de Kalenderpanden. Ontruimen en verbieden lijkt wel de kern van het broedplaatsenbeleid.”
- E-Mail: afrika@squat.net Website: http://www.pakhuisafrika.nl
 
aanvullingen
persbericht damoclash 
afrika - 25.03.2005 21:33

Persbericht 25 maart 2005
Damoclash gecrasht door selectieve regelgeving gemeente Amsterdam

Vandaag is ons ter ore gekomen dat het maandelijkse culturele jongerenfestival Damoclash niet plaats zal kunnen hebben in Pakhuis Afrika. Dit in verband met een gemeenteverordening betreffende dit pand. De gemeente is van mening dat wanneer er een groep van meer dan 50 man (op 1200m2 ) binnen is, een gebruikersvergunning vereist is. De brandweer heeft nooit onveilige toestanden in het pand geconstateerd.
Hoewel de Stopera ook geen gebruikersvergunning heeft, drukt de gemeente Amsterdam met haar selectieve regelgeving juist dit groots cultureel jongereninitiatief de kop in. En dat slechts 1 werkdag voor het plaatsvinden van het evenement.

Damoclash is een maandelijks terugkerend cultuurfestival dat haar publiek vindt onder jonge kunstenaars en studenten. Aanstaande woensdag (30 maart) zou de vijfde editie van dit feest plaatsvinden. Op het programma staan zowel bands en voordrachten als dans en theater. Er is een open podium, ruimte voor jamsessies en een open atelier. Verder worden er films gedraaid, zijn er dj's en vj’s en worden er op de avond creatieve gerechten geserveerd. Er is een grote zaal voor grote bands, een kleine zaal voor literaire voordrachten en akoestische muziek, een film- en debatzaaltje en de befaamde disco-vrachtwagen het “Kardinaal”.

De organisatoren van Damoclash constateren dat een vrij toegankelijk podium voor beginnende kunstenaars in Amsterdam, hoewel broodnodig, niet aanwezig is. Mede daarom is het succes van Damoclash zo groot: het trekt maandelijks honderden bezoekers. Op de avonden kunnen de bezoekers volop artistieke en maatschappelijk relevante ideeën uitwisselen. Er is sprake van een grote interactie tussen kunstenaars onderling en kunstenaars en publiek. Blijkbaar is er in Amsterdam onder jongeren een enorme behoefte aan een dergelijke plek. Pakhuis Afrika is de enige plek in Amsterdam waar we met onze beperkte financiële middelen met Damoclash terecht kunnen. Ook al omdat Damoclash financieel voor iedereen toegankelijk wil zijn en daarom geen toegangsprijs wil heffen. Alternatieven als Paradiso en de melkweg zijn te duur, de AMP is failliet gegaan en OT301 heeft problemen met geluidsoverlast. Overige lokaties zijn te klein.

Volkomen onverwacht wil de gemeente Amsterdam het feest nu verbieden. De brandweer heeft echter nooit onoverkomelijke gebreken aan het pand geconstateerd. Er zijn in de afgelopen jaren al verscheidene inspecties geweest. Afspraken zijn altijd nagekomen en de samenwerking tussen Pakhuis Afrika en de gemeente is altijd goed geweest. Inspecties hebben daarom nooit geleid tot een verbod op evenementen in deze bloeiende vrijplaats. Bij de laatste inspectie weigerde de gemeente de brandweer als observant mee te laten lopen. Bovendien is er geen inzage gegeven in het rapport op grond waarvan het feest niet plaats zou kunnen vinden. Ook zijn ons geen aanwijzingen voor aanpassingen aan het pand gegeven die het pand veiliger zouden moeten maken. Het wordt ons hierdoor onmogelijk gemaakt aan de eisen van de gemeente te voldoen.

Damoclash en Pakhuis Afrika zijn graag bereid om met de gemeente in gesprek te gaan over hoe het festival in haar ogen anders kan plaatsvinden. Damoclash zal het festival echter onmogelijk kunnen afblazen. Vele artiesten uit heel Nederland (en Duitsland) zijn reeds uitgenodigd en het festival wordt al ruim een maand aangekondigd. Zowel logistiek als moreel kunnen wij en de gemeente het niet maken onze bezoekers nodeloos in de kou te zetten. We ♥ AMsterdam. En de gemeente?


E-Mail: info@damoclash.nl
Website: http://www.damoclash.nl
 
een Vrijplaats van eigen initiatief 
Pakhuis Afrika - 25.03.2005 21:35


Amsterdam is een stad vol creativiteit. Niet alleen de grote bekende namen op het gebied van kunst en cultuur prijken hier op dure podia en in grote zalen. Ook kleine, vaak onbekende, namen leveren hun onmisbare aandeel door steeds vanuit een onuitputtelijk enthousiasme van onderop nieuwe impulsen te geven die uiteindelijk hun weg naar buiten en boven weten te vinden. Dergelijke vernieuwende impulsen zijn van groot belang voor een divers cultureel klimaat. Ze bieden ruimte voor experiment en de broodnodige input op de gevestigde podia. Door hun kleinschaligheid voorzien ze ook in de behoefte van een publiek dat elders geen aansluiting vindt bij de reeds bestaande culturele centra en podia.
Voor het realiseren van deze Vrijplaatsen is Ruimte nodig. Ruimte in de stad die toegankelijk is voor iedereen. Dat betekent dus automatisch dat dergelijke ruimtes niet gebaat zijn bij een commerciële structuur. Door een dure verhuur van de m2-ters is deze Ruimte voor veel mensen niet te betalen dus niet toegankelijk.
Veel van deze Ruimtes in de stad, zoals het Vrieshuis Amerika, de Silo en de Kalenderpanden zijn door de gemeente en projectontwikkelaars de nek om gedraaid. De gevolgen hiervan zijn snel zichtbaar geworden. Door een gebrek aan betaalbare podia en werkruimtes verlieten veel creatievelingen de stad of vestigden zich in de buitenwijken. Hun afwezigheid bleek een aantasting van het zo beroemde pluriforme, kosmopolitische karakter van Amsterdam. Dit probleem werd ook door de gemeente herkend. Een paar gedreven ambtenaren gingen aan het werk de mogelijkheid te creëren dergelijke Ruimtes (meestal kraakpanden) niet te laten verdwijnen in plaats voor dure kantoor of woonruimte maar te behouden. Zo kwam het zogenaamde ‘broedplaatsenbeleid' tot stand. In de praktijk is echter gebleken dat de zakelijke en financiële voorwaarden die aan dergelijke plekken gesteld worden, de ‘broedplaatsen’ zo goed als ontoegankelijk maken voor juist die doelgroep waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd. Broedplaatsgeld was in eerste instantie bedoeld voor beginnende, eigen initiatieven maar vindt tegenwoordig ook zijn weg naar gevestigde instanties. Een voorbeeld hiervan is pakhuis de Zwijger (www.dezwijger.nl). In dit pakhuis wordt nu een commercieel project gerealiseerd door gevestigde culturele instellingen met o.a. geld uit het ‘Broedplaatsenbeleid'.
Pakhuis Afrika is de laatste culturele Ruimte in de stad die toegankelijk is voor iedereen. In Pakhuis Afrika bevinden zich kleinschalige initiatieven die commercieel misschien niet levensvatbaar zijn, maar wel een belangrijke aanvulling vormen voor de Amsterdamse cultuur. Door de inzet van bewoners en gebruikers van Pakhuis Afrika, maar ook van een grote groep vrijwilligers, is een groot vervallen pakhuis van een bouwval veranderd in een levendige Vrijplaats.
Wat gebeurt er in pakhuis Afrika?
In de afgelopen twee jaar dat het pakhuis wordt gebruikt is er een unieke smeltkroes ontstaan van verschillende activiteiten. Vaste ijkpunten in de week zijn op dit moment de cinema op dinsdagavond en het muziekpodium op zondagavond. De toegang is gratis en op deze avonden is er voor bijna niets een eenvoudige maaltijd te krijgen. Verder zijn er in het pand een aantal werkplaatsen, ateliers en lesruimten ingericht. Een daarvan is de fietsenwerkplaats die voor iedereen elke dinsdag overdag open is voor kosteloze gratis hulp met reparaties.
Het pand is een lokatie voor talloze fotosessies, filmopnames, kunst-exposities, een dozijn grote culturele festivals, benefietfeesten voor de meest uiteenlopende doelen, en meer dan honderd concerten. We raken soms zelf wel eens het overzicht kwijt.
Een gedeelte van de ruimte wordt gebruikt voor bewoning door vrijwilligers van Pakhuis Afrika.
Hoe is pakhuis Afrika ontstaan?
Het initiatief Pakhuis Afrika te kraken en op te knappen is in 2003 van start gegaan. Na jaren van leegstand en verloedering door laksheid van de gemeente en de huidige eigenaar Heijmans hebben wij de ruimte overgenomen. In een stad waar zo dringend behoefde is aan dergelijk Ruimtes is het een schandaal de beschikbare ruimte leeg te laten staan. Het pakhuis staat op de Rijksmonumentenlijst. Dat is niet voor niks. Pakhuis Afrika is een van de laatste restanten van de ooit bloeiende havens van de stad en interessant om zijn, voor die tijd, vernieuwende methode van betongebruik in de bouw. Een trend die uit Amerika was komen overwaaien. Vroeger was het pakhuis eigendom van de gemeente maar die heeft het voor een habbekrats aan de projectontwikkelaar Heijmans (ook bekend van de bouwfraude) verkocht. In de planontwikkeling moest Heijmans rekening gaan houden met de monumentale status van het pakhuis. Slopen kon dus niet. Dan pakken we het pakhuis wel in! Niet zoals de kunstenaar Christo ooit deed met de Rijksdag in Berlijn, maar op z’n Heijmans, met stenen. Als deze bouwplannen worden gerealiseerd zal het pakhuis overbouwd worden met dure koopappartementen en kantoorruimte. Het monumentale karakter van het pakhuis zal niet meer zichtbaar zijn.

Wat is het alternatief?
Pakhuis Afrika is de laatste twee jaar uitgegroeid tot een unieke plek in (cultureel) Amsterdam. Nergens in de stad vind je een ruimte waar zoveel disciplines samenkomen en die zo laagdrempelig is. Vele mensen hebben zich daarom ingezet om een vervallen verwaarloosd pand op te bouwen tot een bruikbare multifunctionele ruimte. Dit ondanks alle tegenslagen en zelfs tegenwerking die we in de loop der tijd mochten ervaren. Als het pakhuis verdwijnt wordt een autonoom cultureel initiatief in de kiem gesmoord. Wij zijn overtuigd van de belangrijke functie die een project als Pakhuis Afrika heeft voor buurt en stad.
De gemeente zag het belang in van culturele, laagdrempelige initiatieven maar vergeet dat deze initiatieven niet op commando gaan broeden maar dat juist de dynamiek en inspiratie van het eigen initiatief deze plekken tot een succes maakt. Daarvoor kunnen we alle mogelijke steun en medewerking gebruiken. Pakhuis Afrika draait volledig op vrijwilligers en daarvan zijn er nooit genoeg.
Pakhuis Afrika staat open voor nieuwe initiatieven en is een plek zijn voor hen die elders geen ruimte kunnen vinden of betalen voor hun projecten of initiatieven.
Help mee de plannen van Heijmans (ook bekend van de bouwfraude) te stoppen en schud de gemeente wakker!


een betonnen rots tussen de glazen luchtkastelen
Oostelijke Handelskade 19 / Veemkade , Amsterdam


evenementen en activiteiten in Pakhuis Afrika 
afrika - 25.03.2005 21:36Videoclip opname (3x)
Mime performance 4de verdieping
20/03/03 Kraak van de pakhuizen Afrika en De Zwijger
30/03/03 Afterparty Ravage Royaal
13 -15/06/03 Open Impact Festival - open podium voor de culturele onderstroom
06/08/03 Everything must go - punkband uit VS
27-31/08/03 Ladyfest – feministisch politiek cultureel festival georganiseerd door vrouwen
21/09/03 Eyesores & Fern Knight bij La Piranha (moderne folk)
nov 03 Opnames Project 24 - door StudentenTV
dec 03 Dans- en videoperformance door studenten van de HKU
02/11/03 Nova Caine & Black Bone Chapel bij La Piranha (psychobillybands)
08/11/03 On/Off festival / opendag - bands/dj's/installaties/videokunstenaars
15/11/03 Sound systems reunite - met Chronic Soundz & Funk the System
dec 03 Fotoshoot student fotografie
dec 03 Repetities flamenco dansgroep
13-28/12/03 Expositie installatie Pretty Babies
16&17/01/04 Toys festival - installaties, performances en muziek met o.a. Azart Crew, Redeemader, Wouter Vannisselrooy, Daan van de Enden, Mike, Victor Borg
23/01/04 Nieuwjaarsborrel AmsterdamAnders/De Groenen
24/01/04 Benefietfeest voor Zapatistagemeenschap in Mexico
22/02/04 Fotoshoot Jennifer (gothic)
21/02/04 Landelijk Overleg Kraakgroepen
27/02/04 Benefietfeest voor slachtoffers aardbeving in Bam - Iran - door VSPA
29/02/04 Punkconcert
07/03/04 Black Forrest/Black See bij La Piranha (moderne folk)
14/03/04 Huisvlijt met Positive Propaganda - sjablonen maken
18/03/04 Yrsel - performance
26/03/04 Afterparty PuinHOOP studentendemonstratie
27/03/04 Stop een uitzetting - training&info
28/03/04 Folkpodium met Nuclear Kazoo
30/03/04 Seein' Red - Icecream Eating Motherfuckers - True North - incestual Zygote (HC & punk)
03/04/04 Benefiet voor Ontzet en Pakhuis Afrika
10/04/04 The Hug - cultureel festival met beeldende kunst en muziek
30/04/04 Ravage Royaal II - alternatieve Koninginnedagmanifestatie door Pakhuis Afrika en actieblad Ravage
15/05/04 Benefiet voor Legalize!
22/05/04 ASCII bestaat 5 jaar-feest
1-7/06/04 Queeruption – internationaal D.I.Y queerfestival
01/06/04 Opening filmzaal door The Operating Theatre - start wekelijkse underground filmavond
juni 04 Mimeperformance
20/06/04 Folkpodium door Ken Parsons met o.a. Nuclear Kazoo en T-bone Fisher
26/05/04 Radio100 meets Stubnitz
27/06/04 Benefiet voor Patapoe vrije radiozender
02/07/04 STROOMandWATER - benefiet voor De Zwijger
10/07/04 Cenobytes - industrial noise feest
22/07/04 Schele Nelis - openlucht pannenkoekenrestaurant
25/07/04 La Piranha met infoavond over politiek gevangene John Graham
29/07/04 Chicas Arriba - feministische elektropunk
01/08/04 Murmansk & R.O.T. - muziekimprovisatie
05/08/04 Schele Nelis - openlucht pannenkoekenrestaurant
21/09/04 Deelname Open Atielier route door Peter Tromp, Victor Borg en Jakob Proyer
22/08/04 Romano Shavo bij La Piranha (Zigeunerfolk uit Hongarije)
03/09/04 Jubileumfeest onderzoeks- en adviesbureau Mattie en De Moor
05/09/04 Agrotoxico & Flicts (punk & hardcore uit Brazilie)
07/09/04 The Operating Theatre: The Miami Model
14/09/04 The Operating Theatre: LostFilmFest
21/09/04 The Operating Theatre: The secret agent
23/09/04 Cortos Ibericos - filmvertoning
24/09/04 Insuiciety - Malle Pietje & De Bimbo's - Exasperation - punkconcert
25/09/04 Benefiet voor Onemen door capoeiragroep
26/09/04 Cankickers&The Pine Hill Haints (bluegrass) - Yo Moms 4ever (New Orleans folk)
05/10/04 The Operating Theatre: Aguirre - The wrath of God
9&10/10/04 Freaky Film Fest - Doe-het-zelf filmmaak& -vertoon festival
12/10/04 The Operating Theatre: A grin without a cat
19/10/04 The Operating Theatre: Bijlmer: The rough guide
24/10/04 Acao Direta (punk uit Brazilie) - Neuron - No rest
26/10/04 The Operating Theatre: Night of the Demons
29/10/04 Benefiet voor het N10 protest bij de Eu-top in Groningen
30/10/04 Allerzielen verzamelen - halloweenfeest
31/10/04 Halloween Black Diner - speciale voku-avond
nov 04 Fotoshoot Eindproject student fotografie (portretten van pand met bewoners)
02/11/04 The Operating Theatre: Beast with 7 heads
09/11/04 The Operating Theatre: Globalisation, War and the Media
16/11/04 The Operating Theatre: Shaun of the Dead
17/11/04 Damoclash I - kritisch-culturele avond met muziek, poezie, beeldende kunst, film etc.
23/11/04 The Operating Theatre: Whose food? - Our food!
27/11/04 Night of Terror - Horror filmnacht
30/11/04 The Operating Theatre: Supersize me
01/12/04 Damoclash II
05/12/04 WAK (Ska uit frankrijk) & Glubbelulluh (Den Haag)
07/12/04 The Operating Theatre: Power of night mares
10-19/12/04 Opnames documentaire student filmacademie
12/12/04 Singer/songwriteravond bij La Piranha
14/12/04 The Operating Theatre: Shaolin Soccer
21/12/04 The Operating Theatre: Hedwig and the angry itch
24/12/04 Alternatieve Kerstavond met horrorfilmmarathon
28/12/04 The Operating Theatre: The control room met optreden met dichter J.J.Tindall
04/01/05 The Operating Theatre: The yes men
08/01/05 Wicked Nature & Ithaca (concert)
09/01/05 La Piranha met Amsterdams Kraakorkest en strijdliederenkoor De Radikale Vokalen
12/01/05 Damoclash III
15/01/05 Punkfestival met o.a. Antidote, No Hoodlums, Gewapend Beton, Disturbance, Heros&Zeros.
16/01/05 Poezie bij La Piranha
18/01/05 The Operating Theatre: Bikes rule! Benefietavond voor fietswerkplaats
23/01/05 Maryse McIver (zang&gitaar) bij La Piranha
25/01/05 The Operating Theatre: 2046 & Emperor Tomato Ketchup
30/01/05 Ken Parsons (singer/songwriter/comedian) bij La Piranha
01/02/05 The Operating Theatre: Korte films van FistFuckProduxion
04/02/05 Earthieves (industrial folk uit Brno)
06/02/05 Gijs van Andel (singer/songwriter) bij La Piranha
08/02/05 The Operating Theatre: Precair Forum Sneak Preview
13/02/05 Wolfling (folk met mandoloncello) bij La Piranha
15/02/05 The Operating Theatre: Hero & The House of Flying Daggers
16/02/05 Damoclash IV
17/02/05 The Operating Theatre: Indonesian Agriarian Days info avond
19/02/05 Elektro 4 Elektra benefiet voor stroom voor Pakhuis Afrika met o.a. Sendex, Legowelt, 3-1 Pistol Pop
22/02/05 The Operating Theatre: Stoked: The rise and fall of Gator
22/02/05 Antillectual & Rentokill (punkconcert)
01/03/05 The Operating Theatre: Rural Route Film Festival
05/03/05 Benefiet voor kraakpand in Enschede
06/03/05 Obstakels onder water bij La Piranha (muziek/dans performance)
08/03/05 The Operating Theatre: Film&Feest in het kader van Internationale Vrouwendag
12/03/05 Fotoshoot Toelating modeacademie
13/03/05 Ithaca (melancholische pop) bij La Piranha
15/03/05 The Operating Theatre: Porco Rosso
19/03/05 Benefiet Comite BP Nee! met SPAM, Junkmans Choir, Mc Bastard Clan & Chronic Sounds
22/03/05 The Operating Theatre: End of Suburbia - Groenfront! infotour


DamoClash gaat door! 
DamoLutie! - 26.03.2005 13:11

Even voor de duidelijkheid; DamoClash gaat dus wel gewoon door

Binnenkort kan DamoClash V aan het bovenstaande rijtje worden toegevoegd

E-Mail: info@damoclash.nl
Website: http://www.damoclash.nl
 
Interview Amsterdam FM 
Pakhuis Afrika - 26.03.2005 17:41

interview AmsterdamFM -

Hieronder een mp3-file van het interview dat een woordvoerder van de Afrika deed met Extra Editie op Amsterdam FM op 26 maart 2005.
extre info mp3 
Pakhuis Afrika - 26.03.2005 17:50

Nog ter informatie, het hierboven geposte interview in mp3format duurt 6 minuten en het bestand heeft een grootte van 5.5 MB. Weet je dat, zodat je PC niet hoeft vast te lopen.
Nog een keer in de Amsterdams ether 
Radio de Vrije Keyser, FM 89.6 Am*dam +online - 26.03.2005 18:48

Radikale vrije radio sinds 1979
Radikale vrije radio sinds 1979

Dit 'Extra Editie' (Amsterdam FM SALTO) fragment op  http://www.indymedia.nl/media/2005/03/26047.mp3
wordt zaterdagavond ook nog eens uitgezonden door Radio de Vrije Keyser om 20:00 uur.


Programma overzicht zaterdagavond:

18:00-19:00 Info LoRa (live syndicatie LoRa, Zurich)

19:30-19:30 Info Voz Latina (live syndicatie Freie Sender Kombinat, Hamburg)
19:30-20:00 Antifa-Info (live syndicatie FSK, Hamburg)

20:06-00:00 Radio ZRA (live syndicatie)

00:00-04:00 D.A.E.V. Eclectic Mix (live syndicatie DFM RTV)


(Er wordt nog gewerkt aan een weekprogramma gids en deze zal ter zijner tijd nog online komen.)

Website: http://www.VrijeKeyser.TK
 
Update DamoClash en Pakhuis Afrika 
DamoClash - 29.03.2005 17:48

We willen wel, maar ze maken het ons onmogelijk!
We willen wel, maar ze maken het ons onmogelijk!

Creatief Amsterdam laat zich niet zonder slag of stoot de zoveelste culturele vrijplaats afpakken!

Vanmiddag stond de brandweer en bouwtoezicht onaangekondigd op de stoep van de Afrika. Ze wilden een nieuwe inspectie om op grond van de huidige situatie een nieuwe rapportage, het zoveelste, aan de verantwoordelijke wethouder Stadig, te maken. De ambtenaren bleven van mening dat we, omdat we geen gebruiksvergunning hebben, niet meer dan 50 bezoekers mogen toelaten.
Op ons verzoek om aanwijzingen te krijgen wat we kunnen doen om alsnog een vergunning te krijgen werd niet ingegaan. Ze stelden; “Wij zijn geen adviesbureau, we rapporteren alleen aan onze superieuren”. Met andere woorden; zak maar in de stront met jullie cultureel festival.

De normale gang van zaken is dat zo’n inspecteur rapport uitbrengt aan de betrokkenen, wij dus, en dat er gelegenheid en tijd wordt gegeven om op dat rapport te reageren. Het is, tot nu toe, nog nooit zo geweest dat een instelling gelijk dicht moest en de evenementen verboden werden. Dat laten we dus ook niet zomaar over ons heenkomen.
Aan zo’n oncoöperatieve houding hebben we niks en we gaan verhaal halen bij het stadsbestuur.

DamoClash en pakhuis Afrika gaan morgen inspreken bij de commissie vergadering van Raadscommissie voor Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van wethouder Stadig. Kom tallen naar het gemeentehuis (Amstel 1) om 13:00 uur in de 'De Roos-zaal' (kamer 0239)

DamoClash gaat door! Handen af van pakhuis Afrika.

 http://www.pakhuisafrika.nl
 http://www.damoclash.nl

E-Mail: info@damoclash.nl
Website: http://www.damoclash.nl
 
DamoClash gaat door als DamoKade 
DamoKade - 30.03.2005 11:46

Persbericht 29 maart 2005
DamoClash gaat door als DamoKade:
Creatief Amsterdam laat zich niet zonder slag of stoot de zoveelste
culturele vrijplaats afpakken!

Damoclash ziet zich door de gemeente gedwongen de vijfde editie van dit
cultureel jongerenfestival aanstaande woensdag 30 maart om te dopen tot
een protestmanifestatie. De manifestatie draagt als titel "Damoclash in de
kou gezet” en is een protest tegen de manier waarop de gemeente Amsterdam
culturele initiatieven de kop in drukt door het opleggen van onhaalbare
strenge regelgeving.

Het wordt een manifestatie buiten op de kade met een kunstzinnige
omlijsting. De oorspronkelijk geplande poëzie, muziek, theater, kunst, en
dans zullen de manifestatie opkleuren. Binnen zullen begeleide
rondleidingen gegeven worden waar niet meer dan 50 bezoekers zullen worden
binnengelaten, zoals de regelgeving dat vereist. De manifestatie is
overigens volkomen overeenkomstig met de voorschriften aangemeld.

Wij willen op een ludieke manier het festival omdopen tot een manifestatie
om duidelijk te maken dat wij ons letterlijk in de kou gezet voelen. De
gemeente heeft slechts 2 werkdagen voor aanvang van het evenement
problemen gemaakt omtrent het niet hebben van een gebruikersvergunning,
die stelt dat er niet meer dan 50 bezoekers binnen mogen zijn.

Het is de gemeente wel bekend dat de eisen die voor deze vergunning
gesteld worden, gewoon zo streng en tijdrovend zijn dat broedplaatsen hier
onmogelijk aan kunnen voldoen. Eerder volgde uit een conferentie over
broedplaatsen en brandveiligheid, dat de gemeente in een situatie van het
ontbreken vergunnigen, eigenlijk ‘gebruikerstoestemming’ zou moeten geven
aan dergelijke initiatieven, indien er tenminste geen sprake is van
‘directe brandonveiligheid’. Zonder dergelijke oplossingen wordt het dit
soort initatieven onmogelijk gemaakt om op te bloeien. Wij hopen voor dit
probleem aandacht te krijgen van de gemeente die zich zo graag wil
profileren als ‘creatieve stad’. Wij eisen dat de gemeente zich bezint
over dit probleem dat niet slechts Damoclash aangaat.

Damoclash hoopt het festival in de toekomst in Pakhuis Afrika te kunnen
laten plaatsvinden. Graag volgen wij instructies van de brandweer en
gemeente op. Helaas krijgen wij van de gemeente weinig medewerking: de
gemeente heeft af laten weten ons te vermelden op welke punten het pand
afgekeurd is. Wij zijn tot op heden nog niet schriftelijk geïnformeerd,
en kregen slechts als respons: “Wij zijn geen adviesbureau, we rapporteren
alleen aan onze superieuren”. Aan zo’n oncoöperatieve houding hebben we
niks en we gaan verhaal halen bij het stadsbestuur.

DamoClash gaat door! Handen af van pakhuis Afrika.E-Mail: info@damoclash.nl
Website: http://www.damoclash.nl
 
DamoClash op At5 
Doe de Damo! - 31.03.2005 13:20

.
.

Van At5 ( http://www.at5.nl/index.asp?newsid=6231)

Damoclash zonder problemen verlopen

Het Damoclash-feest in het gekraakte Pakhuis Afrika aan de Oostelijke Handelskade is woensdagavond zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Vooraf keurde de brandweer de locatie af vanwege de brandveiligheid. Als met honderden bezoekers brand zou uitbreken in het pakhuis, zou de ramp niet te overzien zijn. Daarom lieten de organisatoren een deel van het publiek buiten staan en kon men bij toerbeurt even naar binnen.
De politie kwam later op de avond wel een keer, na klachten over geluidsoverlast, langs om het volumeniveau van de muziek naar beneden bij te stellen.

E-Mail: info@damoclash.nl
Website: http://www.damoclash.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.