english
nederlands
Indymedia NL
Independent Media Centre of the Netherlands
Indymedia NL is an independent free communication organisation. Indymedia offers an alternative approach to the news by using an open publishing method for text, images, video and audio.
> contact > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
Search

 
All Words
Any Word
Contains Media:
Only images
Only video
Only audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI's complaint against Indymedia.nl
Courtcase Deutsche Bahn vs. Indymedia.nl
Topics
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Help
Tips for newbies
A short intro into Indymedia NL
The policy of Indymedia NL
How to join?
Donate
Support Indymedia NL with donations!
Lawsuits cost a lot of money, we appreciate every (euro)cent you can spare!

You can also direct your donation to Dutch bank account 94.32.153 on behalf of Stichting Vrienden van Indymedia, Amsterdam (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53)
Indymedia Network

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
This site is produced by volunteers using free software where possible.

The system we use is available from:mir.indymedia.de
an alternative is available from: active.org.au/doc

Thanks to indymedia.de and mir-coders for creating and sharing mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Gelegaliseerde corruptie in Nederland.
Arend Zeevat - 27.09.2006 18:18

In Trouw verscheen vandaag 27 september een artikeltje over het nieuwe prestatiecontract dat minister Remkes in samenwerking met minister Verdonk heeft gesloten met de politie. Het houdt in dat in 2007 de politie 12.000 illegalen moet oppakken om een extra buidel met zakgeld te kunnen incasseren.

De Nederlandse overheid heeft een nieuwe maatregel bedacht om mensen die toch al kwetsbaar zijn vanwege hun humanitaire status het leven nog eens extra zuur te maken. Het prestatiecontract dat men heeft afgesloten met de politiebonden voor 2007 is daar de vrucht van. Het lezen van dit artikel raakte mij in het diepst van mijn ziel. Te meer daar ik al sinds 2004 betrokken ben bij het leven van een uitgeprocedeerde Soedanese deserteur, die nog steeds een leven als een opgejaagd dier leidt. Het nieuwe contract zal de jacht op hem intensiveren. Hij heeft al 10 maanden in een onwettige detentie doorgebracht in Kamp Zeyst en op de Rotterdamse detentieboot. Ik heb daar in het verleden eerder over bericht.

Ik ben blij dat dit artikel mij zo diep raakt, daar het me laat zien dat ik een mens ben met een hart en een ziel. Het laat me zien dat ik vanuit mijn menselijkheid me betrokken kan voelen bij het lot van medemensen. Deze maatregel van de Nederlandse overheid laat zien wat het peil van beschaving is waar de Nederlandse samenleving naar afgegleden is. Het is een nieuwe stap in de richting van een fascistische poltiestaat. Vanuit de ivoren toren van het Haagse politieke circus is een nieuwe ontmenselijkende maatregel genomen, die bijdraagt aan het vertserken van een antisociale samenleving.

Nederland heeft ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Deze nieuwe maatregel laat echter zien dat men in Den Haag er vanuit gaat dat die Verklaring alleen een intentieverklaring inhoudt, waar men zich in het geheel niet toe verplicht voelt om die uit te voeren en na te leven. Bij deze wil ik een beroep doen op alle mensen met een hart en ziel om zich op een geweldloze manier te organiseren en eendrachtig het toenemende fascisme in Nederland te ontmantelen. Op 22 november hebben we de illusionaire mogelijkheid dat in een stem tot uitdrukking te brengen. Mijn inziens vraagt het echter iets totaal anders, namelijk een buitenparlementaire actie. Ik wil dan ook graag in contact komen met mensen die mee willen denken en werken om de menselijke beschaving te helpen behoeden. Onze wereld vraagt om een nieuwe cultuur, namelijk een cultuur van het hart. De huidige cultuur van het rationele hoofd blijkt ons steeds verder af te brengen van wat menszijn inhoudt.

In feite zouden we de overheid aan kunnen klagen wegens het bevorderen van corruptie. Vanuit menselijk oogpunt bezien is deze maatregel een vorm van gelegaliseerde omkoping.

- E-Mail: sanjari02@hotmail.com
 

Read more about: anti-fascisme / racisme europa globalisering media militarisme natuur, dier en mens vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis

supplements
some supplements were moved to the "ruis" page
some supplements were deleted from this article, see policy
> indymedia.nl > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL uses the 'open posting' principle to promote freedom of speech. The news (text, images, audio and video) posted in the open newswire of Indymedia NL remains the property of the author who posted it. The views in these postings do not necesseraly reflect the views of the editorial team of Indymedia NL. Furthermore, it is not always possible to guarantee the accuracy of the postings.